Lokale analyse Maasgouw

LOKALE ANALYSE

Met de resultaten uit de Startanalyse heeft ook de Gemeente Maasgouw een goed eerste beeld van de mogelijkheden voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Maar met de specifieke lokale gegevens moet de Startanalyse omgezet worden in een Lokale Analyse. Hiermee krijgen we zicht op voorkeursbuurten in de gemeente waarmee nog voor 2030 aan de slag gegaan moet worden. Maar ook moet daarmee duidelijk worden wat de bijbehorende kansrijke strategieën (technische oplossingen) zijn en de bijbehorende nationale kosten.

In onderstaande figuur is het proces om te komen tot een fasering van buurten weergegeven. Dit proces bestaat uit twee sporen:

 • WAT worden de strategieën per buurt om van het aardgas af te gaan?
 • WANNEER gaat een buurt van het aardgas af?

Lokale Analyse - wat-wanneer

Deze twee sporen (WAT en WANNEER) hangen nauw met elkaar samen; veel van de criteria die een rol spelen in het WANNEER-spoor, hebben namelijk ook impact op de kosten en daarmee op de keuze voor bepaalde strategieën (het WAT-spoor).
Dit zie je ook terug in het wegingskader, waarin beide sporen bij elkaar komen. Het proces van de twee sporen en het wegingskader wordt gebruikt om in onze gemeente een keuze te maken van de buurten die voor 2030 van het aardgas af gaan en de strategieën (technische oplossingen) die daarvoor in aanmerking komen. Dit wordt op buurtniveau vastgelegd, waarbij binnen de buurt kan worden aangegeven of het over de volledige buurt gaat of dat het een gedeelte van de buurt betreft.

Specifieke Data verzamelen

Er zijn een aantal parameters die in dit proces een grote invloed kunnen hebben op de keuze die gemaakt worden:

 • Beschikbaarheid warmtebronnen (Maasgouw: is de (“afval”)warmte van de Clauscentrale een geschikte warmtebron? technisch, economisch, continue,..)
 • Investeringskosten infrastructuur (nieuwe en extra grondkabels nodig en zwaardere en extra trafo-stations?)
 • Isoleerbaarheid (kunnen alle gebouwen geïsoleerd worden; wat met de gebouwen in de oude kernen van Maasgouw, Thorn, Wessem, Stevensweert?)

Specifieke lokale omstandigheden bij de investeringskosten infrastructuur kunnen de zogenaamde meekoppelkansen zijn. (wordt de buurt of straat opgeknapt, wanneer wordt het rioolstelsel opgeknapt, gaat de woningcorporatie haar woningen renoveren, etc.) “Als je dan toch bezig bent, bespaart dat op kosten en passen we ook de timing daarop aan.”

Voor het verzamelen van lokale data moeten ook lokale stakeholders benadert worden. Enkele belangrijke databronnen zijn o.a.:

 • Netbeheerders
  • Investeringskosten en operationele kosten van elektriciteits- en gasnetten
  • Investeringsplanning elektriciteits- en gasnetten
  • Ruimtebeslag tussenstations
 • Gemeente intern
  • Ruimtelijke ontwikkelingen (in relatie tot bijvoorbeeld infrastructuur, openbare ruimte, klimaatadaptatie of mobiliteit)
  • Aansluitingen/ontwikkeling riolering, gas-, elektriciteit- en drinkwaterleidingen
  • Sociale karakteristieken van buurten. Meestal hebben wijkcoördinatoren hier inzicht in.
  • Lokale initiatieven
  • Startdatum van bouw met spouwmuur
  • Aanwezigheid monumentale panden (denk vooral ook aan Stevensweert, Wessem en Thorn)
 • Vastgoedeigenaren – Woningcorporaties – Instellingen- Zorginstellingen
  • Investeringsagenda’s
  • Onderhoudsplanningen (Kosten kunnen lager zijn wanneer wordt aangesloten op een natuurlijk moment)
 • Drinkwaterbedrijven
  • Investeringsplanning infrastructuur
 • Warmtebedrijven en Industrie
  • Investeringsplanning infrastructuur (heeft RWE plannen in deze richting? Blijft de Clauscentrale de energie in het koelwater verder de lucht in sturen en het Maaswater verwarmen, of kan die warmte economisch ingezet worden?)
 • Industrie
  • Gedetailleerde informatie over potentiële restwarmtebronnen
Wanneer welke buurt - Prioriteiten en Criteria

Alles in een plaatje. 
Maar hierover willen we ook graag weten hoe de gemeente hier haar criteria voor opstelt en daar een weging voor maakt!?


TRANSITIE VISE in menublok: "van het gas af"

Van het gas afhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/
1. RES en Transitievisie Warmtehttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/transitievisie-warmte/
2. Strategieën om van het gas af te gaanhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/strategieen/
3. De aardgas-alternatieven voor Maasgouwhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/aardgas-alternatief-maasgouw/
4. De lokale analyse Maasgouwhttps://duurzaammaasgouw.nl/lokale-analyse-maasgouw/
5. Rol van het Energielabelhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/energielabel/
6. Woningbestand in Maasgouwhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/woningbestand-maasgouw/
7. Energiegebruik in Maasgouw
https://duurzaammaasgouw.nl/energiebesparing/energiegebruik-maasgouw/ links naar de 8 dorpen van Maasgouw
8. Voortgang van lokale ontwikkelingen in rel. tot Transitievisie Warmte voor Maasgouw
(lopende update)
Voortgang - Status