Energieadviezen

Energieadviezen

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw adviseert woningeigenaren, kantoren, bedrijven en instellingen hoe het energiegebruik terug te dringen of hoe toe te werken naar een aardgasvrije gebouw.
Met een energieadvies willen we particulieren en bedrijven bewust maken van de mogelijkheden en mogelijkheden van verduurzaming van een pand: verbetering van woon- en gebruikscomfort en een lager energiegebruik.

Vanaf 1 januari 2021 bieden we 2 adviezen aan:

een Maatwerk Energieadvies

 • een Maatwerk Energieadvies
  Maatwerk uitgaande van uw specifieke woon- en gebruik situatie. Opname van de gebouwafmetingen, gebouwelijke situatie, installaties, apparatuur en verlichting en het jaarlijks energiegebruik, mogelijke problemen.
  De bewoner/eigenaar geeft aan wat zijn wensen zijn ten aanzien van wooncomfort, toekomstig energiegebruik, etc.

  afb. samenvatting resultaten Maatwerk Energieadvies; voorbeeld

  samenvatting resultaten Maatwerk Energieadvies; voorbeeld

  U ontvangt een uitgebreid rapport met de opname gegevens, het huidige energiegebruik op de verschillende onderdelen, de mogelijke verbeteringen, bijbehorende raming van de energie(-kosten) besparingen, raming van de bijbehorende investeringen, mogelijke subsidies en desgewenst aanwijzingen voor financieringsmogelijkheden.
  Dit maatwerkadvies wordt uitgevoerd door een erkende energieadviseur.

 • De kosten:
  • Leden van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw profiteren van het verlaagde tarief (€80) én van de gemeentelijke stimuleringsbijdrage (€50), zodat we leden slechts €30 in rekening brengen.
   Het lidmaatschap van de coöperatie kost u jaarlijks €10
  • Niet-leden betalen €125
  • Energieadvies voor kantoren, instellingen, bedrijven, afhankelijk van de projectomvang.
   Richtprijs voor een MKB of winkelpand € 250.
   Neem hiervoor eerst contact op.
 • direct naar het aanvraag formulier

een Infra-Rood opname en analyse

IR-opname van een gevel, dak en dakkapel

 • Een Infra-Rood opname en analyse.
  Met een Infra-Rood maken we energielekken temperatuurverschillen en vochtplekken zichtbaar. Met IR opnamen lokaliseren we de warme en koude plekken in een gevel, dak, ramen, etc. maar ook radiatoren, leidingen, vochtplekken en lekkages.

  In het rapport met de gemaakte IR-opnamen geven we geconstateerde energielekken aan en met welke maatregelen deze warmtelekken “gerepareerd” kunnen worden.
  Let op: voor een goede IR-opname moet er een duidelijk temperatuurverschil (tussen binnen en buiten) aanwezig zijn. Het best kan zo’n IR-opname in de winter gemaakt worden.

 

 • De kosten
  • Leden van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw profiteren van het verlaagde tarief (€80) én van de gemeentelijke stimuleringsbijdrage (€50), zodat we leden slechts €30 in rekening hoeven te brengen.
   Het lidmaatschap van de coöperatie kost u jaarlijks €10
  • Niet-leden betalen €125

 

Uw aanvraag en de werkwijze

Uw aanvraag en de werkwijze

 • U vult het betreffende online-aanvraagformulier in.
  1. voor een maatwerk-energieadvies:  klik hier Maatwerk Energieadvies
  2. voor een Infra-Rood opname en rapport: klik hier IR-scan en rapport
 • Onze energieadviseur neemt contact met u op, en maakt een afspraak met u voor het opnemen van de gegevens ter plekke, respectievelijk voor het maken van de Infra-Rood opnamen.
 • Binnen 4 weken (ons streven) maken we een rapport op, en geeft een gereedmelding aan onze penningmeester.
 • De penningmeester factureert de verschuldigde kosten
 • Na uw betaling van de factuur stuurt de energieadviseur u uw rapport toe.
 • Indien gewenst geeft de energieadviseur nog een toelichting op het rapport.

 

Wij stellen het op prijs te horen of het advies aan uw verwachtingen voldaan heeft en/of u over gaat of zult gaan tot het nemen van maatregelen.
Uw terugkoppeling kan zeer informatief zijn voor anderen!