Bestuursleden

Voorzitter-Bestuurslid C. Hamans

Chris Hamans

Chris Hamans
bestuurslid, voorzitter.

 

Geb. 1946, Roermond

Woonplaats: Heel

Tel. 0648 606363

Opleiding en ervaringen:
Ir. Civiele Techniek,
bouwfysicus,
gedipl. dakdekker.

Ik woon sinds 1976 in Heel, ben getrouwd en heb 2 kinderen, die al weer een hele tijd geleden uitgevlogen zijn. Ik ben gepensioneerd, maar besloot om na mijn pensionering nog door te werken tot mijn zeventigste. Ik ben als constructeur werkzaam geweest in de staalindustrie, in een ingenieursbureau en bijna 30 jaar bij een grote producent van o.a. isolatiematerialen. Meer specifiek, ben ik bijna 30 jaar werkzaam geweest voor de Rockwool International Group in zowel Roermond als in Denemarken. Mijn werkterrein was achtereenvolgens  nationaal, Europees en wereldwijd. Daarbij heb ik ervaringen mogen opdoen in de productontwikkeling, in product- en marketingmanagement, en in de Nederlandse en Europese regelgeving en normeringen op het gebied van thermische en akoestische isolatieoplossingen, in bouwconstructies, energieprestaties en binnenklimaat.
zie ook: https://nl.linkedin.com/in/chris-hamans-4bb7554
Na mijn pensionering heb ik als zelfstandig adviseur veelal Europese brancheorganisaties en producenten in de bouw geholpen bij de invoering en toepassing van regelgeving en normering op het gebied van energie-efficiency en duurzaamheid .
Duurzaamheid wordt ondertussen voor veel mensen een “jeukwoord” omdat het te pas en onpas gebruikt wordt, zonder dat we dit werkelijk complex thema concreet weten te vertalen naar onze specifieke situatie. Toch is duurzaamheid in alle opzichten heel belangrijk voor ons, onze samenleving en voor de generaties na ons. Ik wil daarom helpen het begrip duurzaamheid te vertalen naar een pakket weloverwogen maatregelen. Maatregelen die u en ons allemaal helpen minder te vervuilen, te besparen en bij te dragen aan een betere leefomgeving. Met een weloverwogen pakket aan ecologisch, economisch en sociaal verantwoorde maatregelen.
We starten de Coöperatie Duurzaam Maasgouw met en kleine groep enthousiaste vrijwilligers en ik wil er een sterke organisatie van maken. Ook wil ik mijn ervaringen en kennis graag inzetten vóór en overdragen aan, de leden van onze coöperatie en aan de inwoners van Maasgouw.
Ik wil de inwoners van Maasgouw dan ook uitnodigen zich aan te sluiten bij de onze coöperatie. Met uw steun en deelname maken we van dit initiatief een succes!

Mijn motto is en blijft: ”de meest duurzame energie is bespaarde energie

Penningmeester-bestuurslid P. Op het Veld

Paul op het Veld
bestuurslid, penningmeester

 

Geboren: Echt, 1947

Paul Op het Veld

Woonplaats: Maasbracht

Opleidingen:
Na de middelbare school heb ik een (universitaire) studie wiskunde gevolgd.

Werkervaring:
Ik heb gewerkt als docent in het HAVO-VWO onderwijs.
Op school ben ik altijd betrokken geweest bij de inspraak van het personeel, waarbij ik vele jaren voorzitter ben geweest van de personeelsgeleding in de Medezeggenschapsraad.

Motivatie:
Al in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen het rapport van de Club van Rome verscheen, begonnen mensen zich af te vragen of de voorraden olie, ertsen en dergelijke uitgeput zouden worden. Later kwamen daar vragen over opwarming van de aarde en duurzaamheid bij.

Voor mij is het duidelijk dat wij op dit moment maatregelen moeten nemen om te zorgen dat de generaties na ons ook nog een leefbare aarde zullen hebben.

Dat was voor mij de drijfveer om mij aan te sluiten bij de Coöperatie Duurzaam Maasgouw.

Secretaris-bestuurslid J. Wilms

John Wilms
bestuurslid

John Wilms

Update 1-11-2019: John Wilms heeft aangegeven om persoonlijke redenen zich te moeten terugtrekken als bestuurslid.

 

Geb. 1959, Roermond

Woonplaats: Linne

Opleidingen:
HBO-mw, Post- HBO ,VUA-com, diverse managementopleidingen, enz.

Werkervaring:
Diverse functies in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, psychiatrie, enz. (groepsleider, maatschappelijk werker, teamleider, directie, hoofd, regiomanager) en een aantal jaren als zelfstandige gewerkt (export, horeca, bedrijfsadvisering en private investment).

Bestuurslid M. Knoester
 

Michel Knoester
bestuurslid

Michel Knoester


Update 1-11-2019: Michel Knoester heeft aangegeven zich om persoonlijke redenen terug te moeten trekken als bestuurslid.

Woonplaats: Heel

Tel.: 06 14380720 na 18:00 uur

Ik heb een werkverleden van diverse beroepen: lasser, taxichauffeur, horecamedewerker en ondertussen al weer meer dan 10 jaar werkzaam in de beveiliging.

Ook al ben ik import in het Limburgse land, toch voel ik me hier thuis.
Ik heb altijd veel interesse gehad in de natuur en in natuurlijk bouwen. Later is mijn interesse ontstaan in het streven een zo energie- vriendelijk mogelijk woongenot te creëren. Ik ben me toen gaan verdiepen in de mogelijkheden hoe kostenefficiënt een zo hoog mogelijk wooncomfort te realiseren.
Toen mijn vrouw en ik een jaren-60 huis kochten hebben we hierin onze ambitie gelegd om er op een milieuvriendelijke wijze en energiebewust een comfortabel huis van te maken.
In de periode daarvoor had ik al veel onderzoek had gedaan en kon ik fris van start. Bij een ouder huis wordt je dan geconfronteerd met beperkingen: wat is haalbaar en betaalbaar? En … hoe kan ik mijn investeringen zinvol faseren? Onder tussen hebben we overal HR+++ glas, zonnepanelen, zonnecollectoren voor tapwater, vloerisolatie.
Ons wooncomfort is al enorm toegenomen terwijl de energiekosten aanzienlijk teruggebracht zijn. Er zijn nog 2 grotere projecten te gaan, dak- isolatie van binnen uit en mijn cv-ketel/gas eruit.
Ondertussen is mijn energie rekening al met €160 per maand gedaald en dat al 4,5 jaar!
Het voornemen om een coöperatie op te richten die zich richt op duurzaamheid en een vertaling wil geven aan de energietransitie, sprak me aan. Ik heb dan ook besloten om mijn ervaringen en enthousiasme in te zetten voor dit initiatief.
Ondertussen heb ik de cursus energiecoach voltooid en willen we met het team van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw onze kennis en ervaringen graag met u delen. Ook die op het gebied van bewustwording van de uitdagingen waarvoor we staan en de oplossingen, wooncomfort, energiebesparing, maar ik wil ook helpen in bijvoorbeeld de vergelijking van offertes.

Samen met u en het team van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw hopen we een mooie groene toekomst te realiseren.

Bestuurslid VACATURES
vacatures  Wilt u met ons samen bouwen aan de coöperatie? Bouwen aan duurzaamheid vereist continuïteit. Wilt u een bestuursfunctie invullen? Kom eens praten en neem contact op !
e-mail: vz.cdm@duurzaammaasgouw.nl  of bel gewoon: 0648 60 63 63