Bestuursleden

Voorzitter-Bestuurslid C. Hamans

Chris Hamans

Chris Hamans
bestuurslid, voorzitter.

 

Geb. 1946, Roermond

Woonplaats: Heel

Tel. 0648 606363

Opleiding en ervaringen:
Ir. Civiele Techniek,
bouwfysicus,
gedipl. dakdekker.

Ik woon sinds 1976 in Heel, ben getrouwd en heb 2 kinderen, die al weer een hele tijd geleden uitgevlogen zijn. Ik ben gepensioneerd, maar besloot om na mijn pensionering nog door te werken tot mijn zeventigste. Ik ben als constructeur werkzaam geweest in de staalindustrie, in een ingenieursbureau en bijna 30 jaar bij een grote producent van o.a. isolatiematerialen. Meer specifiek, ben ik bijna 30 jaar werkzaam geweest voor de Rockwool International Group in zowel Roermond als in Denemarken. Mijn werkterrein was achtereenvolgens  nationaal, Europees en wereldwijd. Daarbij heb ik ervaringen mogen opdoen in de productontwikkeling, in product- en marketingmanagement, en in de Nederlandse en Europese regelgeving en normeringen op het gebied van thermische en akoestische isolatieoplossingen, in bouwconstructies, energieprestaties en binnenklimaat.
zie ook: https://nl.linkedin.com/in/chris-hamans-4bb7554
Na mijn pensionering heb ik als zelfstandig adviseur veelal Europese brancheorganisaties en producenten in de bouw geholpen bij de invoering en toepassing van regelgeving en normering op het gebied van energie-efficiency en duurzaamheid .
Duurzaamheid wordt ondertussen voor veel mensen een “jeukwoord” omdat het te pas en onpas gebruikt wordt, zonder dat we dit werkelijk complex thema concreet weten te vertalen naar onze specifieke situatie. Toch is duurzaamheid in alle opzichten heel belangrijk voor ons, onze samenleving en voor de generaties na ons. Ik wil daarom helpen het begrip duurzaamheid te vertalen naar een pakket weloverwogen maatregelen. Maatregelen die u en ons allemaal helpen minder te vervuilen, te besparen en bij te dragen aan een betere leefomgeving. Met een weloverwogen pakket aan ecologisch, economisch en sociaal verantwoorde maatregelen.
We starten de Coöperatie Duurzaam Maasgouw met en kleine groep enthousiaste vrijwilligers en ik wil er een sterke organisatie van maken. Ook wil ik mijn ervaringen en kennis graag inzetten vóór en overdragen aan, de leden van onze coöperatie en aan de inwoners van Maasgouw.
Ik wil de inwoners van Maasgouw dan ook uitnodigen zich aan te sluiten bij de onze coöperatie. Met uw steun en deelname maken we van dit initiatief een succes!

Mijn motto is en blijft: ”de meest duurzame energie is bespaarde energie

Penningmeester-bestuurslid Hans van Laanen

Hans van Laanen
bestuurslid, penningmeester

 

 

Secretaris-bestuurslid Rob Buschman

Rob Buschman
bestuurslid, secretaris

Geboren: 1955Rob Buschman

Woonplaats: Wessem

Opleidingen:

Werkervaring:
Manager Beheer en Techniek; Wonen Weert/Wonen Limburg
Manager Bouwservice; SWS Eindhoven
Projectmanager ICS/Deloitte & Touche en Vitae; Eindhoven
Directeur en algemeen manager Stichting WVS; Sittard
Projectmanager Veldhoen Facility Consultants; Maastricht
Projectmanager ABP Woningfonds; Heerlen
Projectmanager NCIV BV – Zebra; Eindhoven
Civil Inspector PSA – Laarbruch (BRD)
Hoofd Technische Dienst met directietaken; Helmond
Projectleider NCIV BV; De Bilt

 

Bestuurslid Ger van der Zanden

Ger van der Zanden
Heideweg 21

6097 BT Heel

 

Sinds 2017 ben ik gepensioneerd maar nog volop betrokken bij initiatieven om de gebouwde omgeving duurzamer te maken.

Met 22 jaar, ook internationale ervaring, bij Rockwool en daarna 25 jaar betrokken bij IFD (Industrieel Flexibel Demontabel ) bouwen heb ik veel ervaring opgebouwd in het ontwikkelen van nieuwe business modellen.

Als deelnemer bij werkgroepen Circulair Bouwen CB23, geïnitieerd vanuit de Bouwagenda, Energietransitie en de Renovatieversneller heb ik veel contacten met overheden , adviseurs en toeleveranciers.

Ik neem deel in het project LEVELS – Europese commissie om in regelgeving ook internationaal de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Bestuurslid vacature
VACATURES
 

Wilt u met ons samen bouwen aan de coöperatie? Bouwen aan duurzaamheid vereist continuïteit. Wilt u een bestuursfunctie invullen? Kom eens praten en neem contact op !
e-mail: vz.cdm@duurzaammaasgouw.nl  of bel gewoon: 0648 60 63 63