DUURZAAM THUIS – financiering-lening

DUURZAAM THUIS

de Provincie Limburg verstrekt een voordelige LENING voor het levensloop bestendig maken van uw woning.
Om ook op hoge leeftijd zolang mogelijk in uw eigen woning, in uw bekende omgeving met uw sociale contacten, te kunnen blijven wonen, verdient uw woning hoogstwaarschijnlijk enkele aanpassingen.
Voor een beter wooncomfort (in de regel een hogere temperatuur – verzorgingstehuizen hebben een voorgeschreven verblijfstemperatuur van 23 oC), voor lagere energiekosten, voor uw gemak en niet te vergeten voor uw veiligheid!

Verbouwing en aanpassingen veroorzaken ongemak. Hoe langer u aanpassingen uitstelt, hoe meer ongemak u ervan ervaart! Daarom is het altijd een overweging waard, om maar gelijk tot actie over te gaan!

De provincie kan u hierbij helpen met gunstige financieringsregelingen

Waarvoor en voor wie is de Duurzaam Thuis Lening?

Dit leningsysteem is bedoeld voor woningeigenaren en huurders voor:

 • bestaande woningen
  of
 • deelname aan een postcode-roos-project.(= bepaalde vorm van een collectief zonnepanelen project).

Het is dus geen subsidie, maar een lening. Met de besparingen die gerealiseerd worden wordt de lening of hypotheek terugbetaald. De rente die verschuldigd is bijzonder laag.
Een lening wordt toegekend als bij de aanvraag aangetoond wordt dat de stimuleringsmaatregelen en/of een investering in een postcoderoosproject gebeurt voor één of meer maatregelen:

 1. een besparing van het energiegebruik van de bestaande woning;

 2. het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de bestaande woning;

 3. het vergroten van de levensloopbestendigheid van de bestaande woning.

Je staat versteld van de hoeveelheid maatregelen die zo gefinancierd kunnen worden:
24 energie gerelateerde maatregelen en 16 om een bestaande woning levensloopbestendig te maken !
Klik hieronder voor de volledige lijst op: Energie en Levensloop maken

Algemene toelichting leningen
 • De leningen op basis van deze verordening zorgen ervoor dat woningeigenaren en huurders de stimuleringsmaatregelen en/of een postcoderoosproject makkelijker kunnen financieren, doordat er geld geleend kan worden tegen een lage rente. Door het treffen van energiebesparende of duurzame energieopwekkende maatregelen zal de energienota in het algemeen aanzienlijk omlaag gaan. Het idee achter de lening is om met dit bespaarde geld de lening af te lossen. Naar verwachting zal de energieprijs de komende jaren alleen maar oplopen. Dit betekent ook dat de besparing op de energiekosten de komende jaren groter wordt. Vanaf het moment dat aflossing van de lening vervalt (in de regel is dit na maximaal 15 jaar) profiteert de particuliere woningeigenaar of huurder volledig van de verlaging van zijn energienota. Door het treffen van maatregelen om de levensloopbestendigheid van de woning te verbeteren, kunnen bewoners langer zelfstandig, al dan niet met thuiszorg, blijven wonen.
 • Bij het verstrekken van de lening werkt de Provincie Limburg samen met Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
 • Voor de lening: Er wordt geen aparte afsluitkosten in rekening gebracht bij het verstrekken van onderhandse (consumptieve) lening. Er mag alleen een vergoeding in rekening gebracht worden als onderdeel van de verschuldigde rente of aflossingen. De vergoeding mag dus niet meer separaat in rekening worden gebracht. SVn heeft ervoor gekozen om bij onderhandse leningen haar kosten door te berekenen aan de aanvrager door middel van een opslag op het rentepercentage.
 • Voor hypothecaire leningen worden tegen kostprijs verstrekt. Andere kosten, dan advies- en distributiekosten, mogen door de kredietverstrekker niet in rekening worden gebracht. Hier wordt geen opslag op het rentepercentage berekend. Daarnaast betaalt de aanvrager taxatie- en notariskosten bij het afsluiten van een hypothecaire lening. (Hypotheek versie daarom alleen lonend voor grotere investeringsbedragen)
Energie en Levensloop maatregelen

Voor een lening komen in aanmerking de volgende maatregelen in of aan een bestaande woning

 • Zonnepanelen of zonneceldakpannen gemonteerd op of aan de bestaande woning;
 • Zonneboiler met een opbrengst van ten minste 1,5 GJ per jaar, zoals dient te blijken uit het zonnekeurcertificaat, opbrengstverklaring of gelijkwaardigheidsverklaring;
 • Bodem- en/of vloerisolatie met een warmteweerstand (Rd) van ten minste 3,5 m² K/W;
 • Dakisolatie met een warmteweerstand (Rd) van ten minste 3,5 m² K/W (kosten nieuwe dakpannen kunnen niet gefinancierd worden);
 • Dakisolatie groen met minimaal 8 m² beplanting aan het dakoppervlak;
 • Spouwmuurisolatie met een warmteweerstand (Rd) van ten minste 1,1 m² K/W;
 • Gevelisolatie aan de binnen- of buitenzijde met een warmteweerstand (Rd) van ten minste 3,5 m² K/W;
 • Hoogrendementsglas met een warmtegeleiding van minder dan U= 1,3 W/m² K.
  De kosten voor het vervangen van kozijnen is tevens financierbaar bij het aanbrengen van HR++ glas of triple-glas;
 • Isolerende deuren met een warmtegeleiding van minder dan U= 2,1 W/m² K en gevelpanelen met een warmtegeleiding van minder dan 0,7 W/m²K;
 • Micro-wkk of HRe-ketel met een thermisch vermogen van ten minste 100% en een elektrisch rendement van ten minste 15%
 • Hoog rendement verwarmingssysteem (HR-ketel/ laag temperatuur verwarmingssysteem);
 • Warmtepomp (grondgebonden of lucht/water), bestemd als hoofd- of basisverwarming van een woning of verwarming van tapwater en niet primair gericht op actieve koeling. De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel. Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp, water-waterwarmtepomp, hybride waterwarmtepomp of warmtepompboiler. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten;
 • Maatregelen zoals opgenomen in een energie-rapport door een gecertificeerde EPA-adviseur. De kosten voor het energie-rapport mogen alleen gefinancierd worden in combinatie met het realiseren van minimaal één maatregel zoals opgenomen in een energie-rapport om het energieverbruik te beperken en/of het aandeel duurzame energiebronnen te verhogen;
 • Waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem;
 • Accusysteem voor energieopslag (v.b. Tesla accu);
 • LED-verlichting (LED lampen, LED trafo’s, LED dimmers);
 • Infrarood panelen voor verwarming;
 • Grijswatersysteem
 • Warmteterugwinningsysteem (WTW). De warmteterugwinning uit ventilatielucht dient een rendement te behalen van minimaal 90%;
 • Energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator;
 • A-label pomp voor vloerverwarming;
 • Vraaggestuurde ventilatie, zowel de mechanische afzuiging met natuurlijke toevoer als gebalanceerde ventilatie kunnen ‘vraaggestuurd’ uitgevoerd worden;
 • Afkoppeling, infiltreren en opvangen van hemelwater. Dit kan middels het opvangen van hemelwater in een regenton of een ondergrondse infiltratiekrat of het aanbrengen van een grindpakket in de bodem, of het verwijderen van verharding en ter plaatse aanbrengen van beplanting;
 • Aansluiting op een warmtenet.

en voor de maatregelen voor het levensloopbestendig maken:

 • Maatregelen die de woning rolstoel/rollator toegankelijk maken;
 • Trap- of huisliften;
 • Verwijderen drempels en/of aanschaf drempelhulp;
 • Vergroten deurbreedte: minimaal 900 mm. Hierbij moet de verbreding van de deur ten opzichte van de huidige situatie aantoonbaar zijn (door bijvoorbeeld foto’s of plattegronden);
 • Realiseren van een mantelzorgwoning op het perceel, hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
  • glas en isolatie dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 8, eerste lid, onder A;
  • in geval van een aanwezige badkamer moet deze in ieder geval voorzien zijn van een inloopdouche of zitdouche. Bij deze badkamer komen tevens een wastafel en een (aangepast) toilet in aanmerking voor een lening;
  • kosten voor overig meubilair, aankleding en roerende zaken zoals kasten, gordijnen, spiegels, radiatoren en bedden komen niet voor een lening in aanmerking;
 • Realiseren van een slaap- en/of badkamer op de begane grond/primaire leefverdieping, hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
  glas en isolatie dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 8, eerste lid, onder A;

  • in geval van het realiseren van een badkamer moet deze in ieder geval voorzien zijn van een inloopdouche of zitdouche.
   Bij deze badkamer komen tevens een wastafel en een aangepast toilet in aanmerking voor een lening;
  • kosten voor overig meubilair, aankleding en roerende zaken zoals kasten, gordijnen, spiegels, radiatoren en bedden komen niet voor een lening in aanmerking;
 • Renovaties ter bevordering van levensloopbestendigheid, de volgende maatregelen komen in aanmerking:
  • aan de wand bevestigde douchestoel, antislipvloertegels, antislipbehandeling huidige vloertegels, thermostaatkranen, éénhendelmengkranen, inloopdouche, verhoogd toilet en spoel-föhninstallaties op het toilet;
  • Waterafvoer en -toevoer voor wasmachine-aansluiting op begane grond/leefverdieping;
 • Domotica/huisautomatisering ter bevordering van levensloopbestendigheid, de volgende maatregelen komen in aanmerking:
  • een digitale deurspion, automatische deur-, raam- en raambekleding-openers, elektrisch bedienbare sloten, alarmeringssystemen, automatische interactie tussen diverse apparatuur/ verlichting en loze leidingen;
 • Seniorensloten;
 • Beugels of trapleuningen.
Speciaal voor MONUMENTALE gebouwen

Voor panden met de status rijksmonument of gemeentelijk monument, waar als huidige functie wonen staat geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), gelden minder strenge voorwaarden waaraan bijvoorbeeld de isolatie moet voldoen, om voor een lening tegen gunstige voorwaarden in aanmerking te komen. De minimale warmteweerstanden van een isolatielaag (de Rd-waarde, verplicht op het etiket van de isolatiematerialen),  en daarmee de minimale isolatiedikte, zijn minder groot. En die dikte is bij monumentale gebouwen vaak een knelpunt omdat je het karakter van het gebouw wilt behouden.

(Toelichting: die warmteweerstand Rd van een laag isolatie is afhankelijk van de warmtegeleidings-coëfficiënt – een materiaaleigenschap – en van de dikte van die isolatielaag. Kijk in de tabel onder dit artikel om een idee te krijgen van de isolatiedikte die hoort bij de Rd-waarde die behaald moet worden)

 • Gevelisolatie aan de binnen- of buitenzijde met een warmteweerstand (Rd) van minimaal
  1,3 m²K/W;
 • Vloerisolatie met een warmteweerstand (Rd) van minimaal 1,3 m²K/W;
 • Bodemisolatie met een warmteweerstand (Rd) van minimaal 3,5 m²K/W;
 • In plaats van hoogrendementsglas volstaat raamisolatie met een warmtegeleiding kleiner van U= 2,0 W/m²K. Thermische glasfolie (op bestaande en nieuwe isolerende beglazing) en aanpassing en/of verbetering van ramen of kozijnen ten behoeve van het isoleren van beglazing, zoals kierdichting, kunnen ook meegefinancierd worden;
 • Dakisolatie/dakisolatie i.c.m. asbestsanering met een warmteweerstand (Rd) van minimaal 1,3 m²K/W (kosten nieuwe dakpannen kunnen niet gefinancierd worden).
 • Voor zover er in lid 2 van dit artikel niet wordt afgeweken/versoepelingen gelden ten aanzien van de eisen voor de maatregelen om het energiegebruik te beperken en/of het aandeel duurzame energiebronnen te verhogen, gelden voor die maatregelen voor monumentale woonhuizen dezelfde eisen zoals gesteld in artikel 8, eerste lid, onder A. van de Verordening leningen Duurzaam Thuis.
 • Voor monumentale gebouwen komen ook de volgende maatregelen om het energiegebruik te beperken en/of het aandeel duurzame energiebronnen te verhogen in of aan een monumentaal woonhuis voor een lening in aanmerking:
  • Vlieringisolatie met een warmteweerstand (Rd) groter dan 2,5 m²K/W;
  • Een maatregel om vochtproblemen te verhelpen indien deze gecombineerd wordt met isolatiemaatregelen.   Bijvoorbeeld: ventilatievoorzieningen voor de kruipruimte of kelder;
  • Isolatie middels luiken.

Klik hier voor de volledige tekst van de regeling voor monumentale gebouwen

En als u wilt weten wat de isolatiedikte is bij zo’n Rd-waarde, kijk dan in onderstaande tabel.
Voorbeeld: Met een isolatiemateriaal met een warmte-geleidings-coëfficient lamda d 0,035 W/mK (in de horizontale kop van de tabel) en een vereiste warmteweerstand Rd van 2,5 m2K/W (verticale 1ste kolom) is een isolatiedikte van 90 mm vereist.

dikte isolatie met warmtegeleidingscoëfficient lD
Warmte weerstand RD "m2K/W" 0,025 W/mK0,026 W/mK0,027 W/mK0,028 W/mK0,029 W/mK0,030 W/mK0,031 W/mK0,032 W/mK0,033 W/mK0,034 W/mK0,035 W/mK0,036 W/mK0,037 W/mK0,038 W/mK0,039 W/mK0,040 W/mK0,041 W/mK0,042 W/mK0,043 W/mK0,044 W/mK0,045 W/mKWarmte weerstand RD "m2K/W"
1,0 m2K/W30 mm30 mm30 mm30 mm30 mm30 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm1,0 m2K/W
1,1 m2K/W30 mm30 mm30 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm1,1 m2K/W
1,2 m2K/W30 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm60 mm60 mm60 mm60 mm1,2 m2K/W
1,3 m2K/W40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm40 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm60 mm60 mm60 mm60 mm60 mm60 mm60 mm1,3 m2K/W
1,4 m2K/W40 mm40 mm40 mm40 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm60 mm60 mm60 mm60 mm60 mm60 mm60 mm70 mm70 mm70 mm1,4 m2K/W
1,5 m2K/W40 mm40 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm60 mm60 mm60 mm60 mm60 mm60 mm60 mm70 mm70 mm70 mm70 mm70 mm1,5 m2K/W
1,6 m2K/W40 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm60 mm60 mm60 mm60 mm60 mm60 mm70 mm70 mm70 mm70 mm70 mm70 mm80 mm80 mm1,6 m2K/W
1,7 m2K/W50 mm50 mm50 mm50 mm50 mm60 mm60 mm60 mm60 mm60 mm60 mm70 mm70 mm70 mm70 mm70 mm70 mm80 mm80 mm80 mm80 mm1,7 m2K/W
1,8 m2K/W50 mm50 mm50 mm60 mm60 mm60 mm60 mm60 mm60 mm70 mm70 mm70 mm70 mm70 mm80 mm80 mm80 mm80 mm80 mm80 mm90 mm1,8 m2K/W
1,9 m2K/W50 mm50 mm60 mm60 mm60 mm60 mm60 mm70 mm70 mm70 mm70 mm70 mm80 mm80 mm80 mm80 mm80 mm80 mm90 mm90 mm90 mm1,9 m2K/W
2,0 m2K/W50 mm60 mm60 mm60 mm60 mm60 mm70 mm70 mm70 mm70 mm70 mm80 mm80 mm80 mm80 mm80 mm90 mm90 mm90 mm90 mm90 mm2,0 m2K/W
2,1 m2K/W60 mm60 mm60 mm60 mm70 mm70 mm70 mm70 mm70 mm80 mm80 mm80 mm80 mm80 mm90 mm90 mm90 mm90 mm100 mm100 mm100 mm2,1 m2K/W
2,2 m2K/W60 mm60 mm60 mm70 mm70 mm70 mm70 mm80 mm80 mm80 mm80 mm80 mm90 mm90 mm90 mm90 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm2,2 m2K/W
2,3 m2K/W60 mm60 mm70 mm70 mm70 mm70 mm80 mm80 mm80 mm80 mm90 mm90 mm90 mm90 mm90 mm100 mm100 mm100 mm100 mm110 mm110 mm2,3 m2K/W
2,4 m2K/W60 mm70 mm70 mm70 mm70 mm80 mm80 mm80 mm80 mm90 mm90 mm90 mm90 mm100 mm100 mm100 mm100 mm110 mm110 mm110 mm110 mm2,4 m2K/W
2,5 m2K/W70 mm70 mm70 mm70 mm80 mm80 mm80 mm80 mm90 mm90 mm90 mm 90 mm100 mm100 mm100 mm100 mm110 mm110 mm110 mm110 mm120 mm2,5 m2K/W
2,6 m2K/W70 mm70 mm80 mm80 mm80 mm80 mm90 mm90 mm90 mm90 mm100 mm100 mm100 mm100 mm110 mm110 mm110 mm110 mm120 mm120 mm120 mm2,6 m2K/W
2,7 m2K/W70 mm80 mm80 mm80 mm80 mm90 mm90 mm90 mm90 mm100 mm100 mm100 mm100 mm110 mm110 mm110 mm120 mm120 mm120 mm120 mm130 mm2,7 m2K/W
2,8 m2K/W70 mm80 mm80 mm80 mm90 mm90 mm90 mm90 mm100 mm100 mm100 mm110 mm110 mm110 mm110 mm120 mm120 mm120 mm130 mm130 mm130 mm2,8 m2K/W
2,9 m2K/W80 mm80 mm80 mm90 mm90 mm90 mm90 mm100 mm100 mm100 mm110 mm110 mm110 mm120 mm120 mm120 mm120 mm130 mm130 mm130 mm140 mm2,9 m2K/W
3,0 m2K/W80 mm80 mm90 mm90 mm90 mm90 mm100 mm100 mm100 mm110 mm110 mm110 mm120 mm120 mm120 mm120 mm130 mm130 mm130 mm140 mm140 mm3,0 m2K/W
3,1 m2K/W80 mm90 mm90 mm90 mm90 mm100 mm100 mm100 mm110 mm110 mm110 mm120 mm120 mm120 mm130 mm130 mm130 mm140 mm140 mm140 mm140 mm3,1 m2K/W
3,2 m2K/W80 mm90 mm90 mm90 mm100 mm100 mm100 mm110 mm110 mm110 mm120 mm120 mm120 mm130 mm130 mm130 mm140 mm140 mm140 mm150 mm150 mm3,2 m2K/W
3,3 m2K/W90 mm90 mm90 mm100 mm100 mm100 mm110 mm110 mm110 mm120 mm120 mm120 mm130 mm130 mm130 mm140 mm140 mm140 mm150 mm150 mm150 mm3,3 m2K/W
3,4 m2K/W90 mm90 mm100 mm100 mm100 mm110 mm110 mm110 mm120 mm120 mm120 mm130 mm130 mm130 mm140 mm140 mm140 mm150 mm150 mm150 mm160 mm3,4 m2K/W
3,5 m2K/W90 mm100 mm100 mm100 mm110 mm110 mm110 mm120 mm120 mm120 mm130 mm130 mm130 mm140 mm140 mm140 mm150 mm150 mm160 mm160 mm160 mm3,5 m2K/W
3,6 m2K/W90 mm100 mm100 mm110 mm110 mm110 mm120 mm120 mm120 mm130 mm130 mm130 mm140 mm140 mm150 mm150 mm150 mm160 mm160 mm160 mm170 mm3,6 m2K/W
3,7 m2K/W100 mm100 mm100 mm110 mm110 mm120 mm120 mm120 mm130 mm130 mm130 mm140 mm140 mm150 mm150 mm150 mm160 mm160 mm160 mm170 mm170 mm3,7 m2K/W
3,8 m2K/W100 mm100 mm110 mm110 mm120 mm120 mm120 mm130 mm130 mm130 mm140 mm140 mm150 mm150 mm150 mm160 mm160 mm160 mm170 mm170 mm180 mm3,8 m2K/W
3,9 m2K/W100 mm110 mm110 mm110 mm120 mm120 mm130 mm130 mm130 mm140 mm140 mm150 mm150 mm150 mm160 mm160 mm160 mm170 mm170 mm180 mm180 mm3,9 m2K/W
4,0 m2K/W100 mm110 mm110 mm120 mm120 mm120 mm130 mm130 mm140 mm140 mm140 mm150 mm150 mm160 mm160 mm160 mm170 mm170 mm180 mm180 mm180 mm4,0 m2K/W
4,1 m2K/W110 mm110 mm120 mm120 mm120 mm130 mm130 mm140 mm140 mm140 mm150 mm150 mm160 mm160 mm160 mm170 mm170 mm180 mm180 mm190 mm190 mm4,1 m2K/W
4,2 m2K/W110 mm110 mm120 mm120 mm130 mm130 mm140 mm140 mm140 mm150 mm150 mm160 mm160 mm160 mm170 mm170 mm180 mm180 mm190 mm190 mm190 mm4,2 m2K/W
4,3 m2K/W110 mm120 mm120 mm130 mm130 mm130 mm140 mm140 mm150 mm150 mm160 mm160 mm160 mm170 mm170 mm180 mm180 mm190 mm190 mm190 mm200 mm4,3 m2K/W
4,4 m2K/W110 mm120 mm120 mm130 mm130 mm140 mm140 mm150 mm150 mm150 mm160 mm160 mm170 mm170 mm180 mm180 mm190 mm190 mm190 mm200 mm200 mm4,4 m2K/W
4,5 m2K/W120 mm120 mm130 mm130 mm140 mm140 mm140 mm150 mm150 mm160 mm160 mm170 mm170 mm180 mm180 mm180 mm190 mm190 mm200 mm200 mm210 mm4,5 m2K/W
4,6 m2K/W120 mm120 mm130 mm130 mm140 mm140 mm150 mm150 mm160 mm160 mm170 mm170 mm180 mm180 mm180 mm190 mm190 mm200 mm200 mm210 mm210 mm4,6 m2K/W
4,7 m2K/W120 mm130 mm130 mm140 mm140 mm150 mm150 mm160 mm160 mm160 mm170 mm170 mm180 mm180 mm190 mm190 mm200 mm200 mm210 mm210 mm220 mm4,7 m2K/W
4,8 m2K/W120 mm130 mm130 mm140 mm140 mm150 mm150 mm160 mm160 mm170 mm170 mm180 mm180 mm190 mm190 mm200 mm200 mm210 mm210 mm220 mm220 mm4,8 m2K/W
4,9 m2K/W130 mm130 mm140 mm140 mm150 mm150 mm160 mm160 mm170 mm170 mm180 mm180 mm190 mm190 mm200 mm200 mm210 mm210 mm220 mm220 mm230 mm4,9 m2K/W
5,0 m2K/W130 mm130 mm140 mm140 mm150 mm150 mm160 mm160 mm170 mm170 mm180 mm180 mm190 mm190 mm200 mm200 mm210 mm210 mm220 mm220 mm230 mm5,0 m2K/W
5,1 m2K/W130 mm140 mm140 mm150 mm150 mm160 mm160 mm170 mm170 mm180 mm180 mm190 mm190 mm200 mm200 mm210 mm210 mm220 mm220 mm230 mm230 mm5,1 m2K/W
5,2 m2K/W130 mm140 mm150 mm150 mm160 mm160 mm170 mm170 mm180 mm180 mm190 mm190 mm200 mm200 mm210 mm210 mm220 mm220 mm230 mm230 mm240 mm5,2 m2K/W
5,3 m2K/W140 mm140 mm150 mm150 mm160 mm160 mm170 mm170 mm180 mm190 mm190 mm200 mm200 mm210 mm210 mm220 mm220 mm230 mm230 mm240 mm240 mm5,3 m2K/W
5,4 m2K/W140 mm150 mm150 mm160 mm160 mm170 mm170 mm180 mm180 mm190 mm190 mm200 mm200 mm210 mm220 mm220 mm230 mm230 mm240 mm240 mm250 mm5,4 m2K/W
5,5 m2K/W140 mm150 mm150 mm160 mm160 mm170 mm180 mm180 mm190 mm190 mm200 mm200 mm210 mm210 mm220 mm220 mm230 mm240 mm240 mm250 mm250 mm5,5 m2K/W
5,6 m2K/W140 mm150 mm160 mm160 mm170 mm170 mm180 mm180 mm190 mm200 mm200 mm210 mm210 mm220 mm220 mm230 mm230 mm240 mm250 mm250 mm260 mm5,6 m2K/W
5,7 m2K/W150 mm150 mm160 mm160 mm170 mm180 mm180 mm190 mm190 mm200 mm200 mm210 mm220 mm220 mm230 mm230 mm240 mm240 mm250 mm260 mm260 mm5,7 m2K/W
5,8 m2K/W150 mm160 mm160 mm170 mm170 mm180 mm180 mm190 mm200 mm200 mm210 mm210 mm220 mm230 mm230 mm240 mm240 mm250 mm250 mm260 mm270 mm5,8 m2K/W
5,9 m2K/W150 mm160 mm160 mm170 mm180 mm180 mm190 mm190 mm200 mm210 mm210 mm220 mm220 mm230 mm240 mm240 mm250 mm250 mm260 mm260 mm270 mm5,9 m2K/W
6,0 m2K/W150 mm160 mm170 mm170 mm180 mm180 mm190 mm200 mm200 mm210 mm210 mm220 mm230 mm230 mm240 mm240 mm250 mm260 mm260 mm270 mm270 mm6,0 m2K/W
6,1 m2K/W160 mm160 mm170 mm180 mm180 mm190 mm190 mm200 mm210 mm210 mm220 mm220 mm230 mm240 mm240 mm250 mm260 mm260 mm270 mm270 mm280 mm6,1 m2K/W
6,2 m2K/W160 mm170 mm170 mm180 mm180 mm190 mm200 mm200 mm210 mm220 mm220 mm230 mm230 mm240 mm250 mm250 mm260 mm270 mm270 mm280 mm280 mm6,2 m2K/W
6,3 m2K/W160 mm170 mm180 mm180 mm190 mm190 mm200 mm210 mm210 mm220 mm230 mm230 mm240 mm240 mm250 mm260 mm260 mm270 mm280 mm280 mm290 mm6,3 m2K/W
6,4 m2K/W160 mm170 mm180 mm180 mm190 mm200 mm200 mm210 mm220 mm220 mm230 mm240 mm240 mm250 mm250 mm260 mm270 mm270 mm280 mm290 mm290 mm6,4 m2K/W
6,5 m2K/W170 mm170 mm180 mm190 mm190 mm200 mm210 mm210 mm220 mm230 mm230 mm240 mm250 mm250 mm260 mm260 mm270 mm280 mm280 mm290 mm300 mm6,5 m2K/W
6,6 m2K/W170 mm180 mm180 mm190 mm200 mm200 mm210 mm220 mm220 mm230 mm240 mm240 mm250 mm260 mm260 mm270 mm280 mm280 mm290 mm300 mm300 mm6,6 m2K/W
6,7 m2K/W170 mm180 mm190 mm190 mm200 mm210 mm210 mm220 mm230 mm230 mm240 mm250 mm250 mm260 mm270 mm270 mm280 mm290 mm290 mm300 mm310 mm6,7 m2K/W
6,8 m2K/W170 mm180 mm190 mm200 mm200 mm210 mm220 mm220 mm230 mm240 mm240 mm250 mm260 mm260 mm270 mm280 mm280 mm290 mm300 mm300 mm310 mm6,8 m2K/W
6,9 m2K/W180 mm180 mm190 mm200 mm210 mm210 mm220 mm230 mm230 mm240 mm250 mm250 mm260 mm270 mm270 mm280 mm290 mm290 mm300 mm310 mm320 mm6,9 m2K/W
7,0 m2K/W180 mm190 mm190 mm200 mm210 mm210 mm220 mm230 mm240 mm240 mm250 mm260 mm260 mm270 mm280 mm280 mm290 mm300 mm310 mm310 mm320 mm7,0 m2K/W
7,1 m2K/W180 mm190 mm200 mm200 mm210 mm220 mm230 mm230 mm240 mm250 mm250 mm260 mm270 mm270 mm280 mm290 mm300 mm300 mm310 mm320 mm320 mm7,1 m2K/W
7,2 m2K/W180 mm190 mm200 mm210 mm210 mm220 mm230 mm240 mm240 mm250 mm260 mm260 mm270 mm280 mm290 mm290 mm300 mm310 mm310 mm320 mm330 mm7,2 m2K/W
7,3 m2K/W190 mm190 mm200 mm210 mm220 mm220 mm230 mm240 mm250 mm250 mm260 mm270 mm280 mm280 mm290 mm300 mm300 mm310 mm320 mm330 mm330 mm7,3 m2K/W
7,4 m2K/W190 mm200 mm200 mm210 mm220 mm230 mm230 mm240 mm250 mm260 mm260 mm270 mm280 mm290 mm290 mm300 mm310 mm320 mm320 mm330 mm340 mm7,4 m2K/W
7,5 m2K/W190 mm200 mm210 mm210 mm220 mm230 mm240 mm240 mm250 mm260 mm270 mm270 mm280 mm290 mm300 mm300 mm310 mm320 mm330 mm330 mm340 mm7,5 m2K/W
7,6 m2K/W190 mm200 mm210 mm220 mm230 mm230 mm240 mm250 mm260 mm260 mm270 mm280 mm290 mm290 mm300 mm310 mm320 mm320 mm330 mm340 mm350 mm7,6 m2K/W
7,7 m2K/W200 mm210 mm210 mm220 mm230 mm240 mm240 mm250 mm260 mm270 mm270 mm280 mm290 mm300 mm310 mm310 mm320 mm330 mm340 mm340 mm350 mm7,7 m2K/W
7,8 m2K/W200 mm210 mm220 mm220 mm230 mm240 mm250 mm250 mm260 mm270 mm280 mm290 mm290 mm300 mm310 mm320 mm320 mm330 mm340 mm350 mm360 mm7,8 m2K/W
7,9 m2K/W200 mm210 mm220 mm230 mm230 mm240 mm250 mm260 mm270 mm270 mm280 mm290 mm300 mm310 mm310 mm320 mm330 mm340 mm340 mm350 mm360 mm7,9 m2K/W
8,0 m2K/W200 mm210 mm220 mm230 mm240 mm240 mm250 mm260 mm270 mm280 mm280 mm290 mm300 mm310 mm320 mm320 mm330 mm340 mm350 mm360 mm360 mm8,0 m2K/W
8,1 m2K/W210 mm220 mm220 mm230 mm240 mm250 mm260 mm260 mm270 mm280 mm290 mm300 mm300 mm310 mm320 mm330 mm340 mm350 mm350 mm360 mm370 mm8,1 m2K/W
8,2 m2K/W210 mm220 mm230 mm230 mm240 mm250 mm260 mm270 mm280 mm280 mm290 mm300 mm310 mm320 mm320 mm330 mm340 mm350 mm360 mm370 mm370 mm8,2 m2K/W
8,3 m2K/W210 mm220 mm230 mm240 mm250 mm250 mm260 mm270 mm280 mm290 mm300 mm300 mm310 mm320 mm330 mm340 mm350 mm350 mm360 mm370 mm380 mm8,3 m2K/W
8,4 m2K/W210 mm220 mm230 mm240 mm250 mm260 mm270 mm270 mm280 mm290 mm300 mm310 mm320 mm320 mm330 mm340 mm350 mm360 mm370 mm370 mm380 mm8,4 m2K/W
8,5 m2K/W220 mm230 mm230 mm240 mm250 mm260 mm270 mm280 mm290 mm290 mm300 mm310 mm320 mm330 mm340 mm340 mm350 mm360 mm370 mm380 mm390 mm8,5 m2K/W
8,6 m2K/W220 mm230 mm240 mm250 mm250 mm260 mm270 mm280 mm290 mm300 mm310 mm310 mm320 mm330 mm340 mm350 mm360 mm370 mm370 mm380 mm390 mm8,6 m2K/W
8,7 m2K/W220 mm230 mm240 mm250 mm260 mm270 mm270 mm280 mm290 mm300 mm310 mm320 mm330 mm340 mm340 mm350 mm360 mm370 mm380 mm390 mm400 mm8,7 m2K/W
8,8 m2K/W220 mm230 mm240 mm250 mm260 mm270 mm280 mm290 mm300 mm300 mm310 mm320 mm330 mm340 mm350 mm360 mm370 mm370 mm380 mm390 mm400 mm8,8 m2K/W
8,9 m2K/W230 mm240 mm250 mm250 mm260 mm270 mm280 mm290 mm300 mm310 mm320 mm330 mm330 mm340 mm350 mm360 mm370 mm380 mm390 mm400 mm410 mm8,9 m2K/W
9,0 m2K/W230 mm240 mm250 mm260 mm270 mm270 mm280 mm290 mm300 mm310 mm320 mm330 mm340 mm350 mm360 mm360 mm370 mm380 mm390 mm400 mm410 mm9,0 m2K/W
9,1 m2K/W230 mm240 mm250 mm260 mm270 mm280 mm290 mm300 mm310 mm310 mm320 mm330 mm340 mm350 mm360 mm370 mm380 mm390 mm400 mm410 mm410 mm9,1 m2K/W
9,2 m2K/W230 mm240 mm250 mm260 mm270 mm280 mm290 mm300 mm310 mm320 mm330 mm340 mm350 mm350 mm360 mm370 mm380 mm390 mm400 mm410 mm420 mm9,2 m2K/W
9,3 m2K/W240 mm250 mm260 mm270 mm270 mm280 mm290 mm300 mm310 mm320 mm330 mm340 mm350 mm360 mm370 mm380 mm390 mm400 mm400 mm410 mm420 mm9,3 m2K/W
9,4 m2K/W240 mm250 mm260 mm270 mm280 mm290 mm300 mm310 mm320 mm320 mm330 mm340 mm350 mm360 mm370 mm380 mm390 mm400 mm410 mm420 mm430 mm9,4 m2K/W
9,5 m2K/W240 mm250 mm260 mm270 mm280 mm290 mm300 mm310 mm320 mm330 mm340 mm350 mm360 mm370 mm380 mm380 mm390 mm400 mm410 mm420 mm430 mm9,5 m2K/W
9,6 m2K/W240 mm250 mm260 mm270 mm280 mm290 mm300 mm310 mm320 mm330 mm340 mm350 mm360 mm370 mm380 mm390 mm400 mm410 mm420 mm430 mm440 mm9,6 m2K/W