Nieuwsberichten

in het Nieuws: CDM op lokale TV ML5

Kijk vanaf vrijdag 22/3 naar de lokale TV-zender ML5 : De Coöperatie Duurzaam Maasgouw informeert over haar werkzaamheden en nodigt uit voor de Duurzaamheidsmarkt op 7 April a.s.
Nieuwsuitzendingen ML5-TV om 17:00h, 19:00h, 21:00h en 23:00h. De nieuwsitems worden enkele dagen herhaald. (ML5 Ziggo kanaal 43 of ga direct naar ML5 CDM)

Datum: 22 maart 2019  |   Categorie: Geen categorie
Zonnepanelen in combinatie met een groendak en waterberging

Zonnepanelen in combinatie met een groendak en waterberging

Het Zorgplein Sanoforum in Brunssum heeft een bijzonder dak:

  • het (platte) dak heeft een flinke capaciteit om regenwater te bufferen
  • heeft daarop een laag met sedum die de regenwaterafvoer vertraagd en
  • daar boven zonnepanelen die door de koeling, die uitgaat van het sedumdak, een hogere stroomopbrengst hebben.

Het dak is 4600 m2 groot. Het is het eerste Europese project waar “groen”, “blauw” en “geel” op deze grote schaal toegepast zijn.
Op de daken is waterberging gecreëerd voor twee enorme stortbuien en op het daktuinsysteem zijn PV-panelen bevestigd. Het koelend effect dat uitgaat van het groendak resulteert in een hogere stroomopbrengst.
Hiermee slaat het zorgcentrum meerdere vliegen in één klap: waterbuffering, zonne-energie én het toevoegen van biodiversiteit Constructief kan deze combinatie van waterberging, begroeide daken en zonnestroom gemakkelijker worden toegepast bij de nieuwbouw van daken. De maximale gewichten kunnen al vooraf meegenomen worden in de berekeningen van het constructieve gedeelte.

Bron: NDA (Nederlandse Dakdekkers Associatie)

retentieboxen, grind bij dakrand en sedum in het vlak
retentieboxen, zonnepanelen, overzicht
Datum: 13 maart 2019  |   Categorie: nieuwsberichten
Gesprek van de dag: DE STRIJD OM DE WINDMOLENS

Het kabinet koerst aan op een confrontatie met de provincies als die niet snel meer gaan doen om het aantal windmolens op hun grondgebied te verhogen. Intussen hebben alle partijen nog wel een paar plannen waarmee ze om uw aandacht vragen.

Bron: Volkskrant-bericht/Politiek 11.3.2019

En zo bereikt het klimaatdebat, negen dagen voor de provinciale verkiezingen, dan toch het bestuurlijke niveau waar het vooralsnog in de praktijk de meeste gevolgen heeft: de provincies.

Dat zit zo: al jaren voordat op het Binnenhof gesproken werd over een nationaal ‘klimaatakkoord’ hadden we al het ‘energieakkoord’, vol met afspraken om Nederland minder afhankelijk te maken van fossiele grondstoffen. In dat kader spraken bijvoorbeeld de provincies in 2013 af dat zij zouden zorgen dat er in 2020 voor 6000 Megawatt aan windenergie op land wordt opgewekt. Onderling maakten ze een verdeling.
De nuchtere conclusie, een jaar voordat het zover moet zijn: er is van alles gebeurd, maar die 6000 Megawatt zal niet lukken. Veel provincies slagen er namelijk niet in hun eigen doelstellingen na te leven, bleek vandaag uit een inventarisatie door de Volkskrant. Eind 2020 is naar verwachting 5153 Megawatt gerealiseerd.
Ze willen wel, zeggen de provinciebesturen, maar het is niet eenvoudig. Ze kampen met protesterende omwonenden, met ingewikkelde juridische procedures tot aan de Raad van State, met radarverstoringen, met het vliegverkeer dat niet in gevaar mag komen, enzovoort. Voor een praktijkstudie naar het not in my backyard-syndroom lenen de windmolens zich uitstekend.
Het gevolg is een dreigende confrontatie tussen het rijk en de provincies. Want om schot in de zaak te krijgen, maakte minister Wiebes van Klimaat vorig jaar al een aanvullende afspraak: wie het niet haalt, moet binnen drie jaar alsnog dubbel zoveel opwekken. Met wind of met zonne-energie, dat maakt niet uit, als het maar gebeurt.
Wiebes’ collega OIlongren van Binnenlandse Zaken deed daar vandaag nog een schepje bovenop: in het uiterste geval zal het rijk wat haar betreft zelf de plekken voor de windmolenparken en de zonneweides aanwijzen. Dat is niet haar wens, benadrukte zij zojuist in een lezing op de Universiteit Groningen, maar zo zal het wel gaan als de provincies niet doorzetten. Indien zij ‘in conservatisme blijven steken’, zullen Ollongren en haar opvolgers de taak naar zich toe moeten trekken en komen met oplossingen die ‘duurder en minder op maat gesneden’ zijn.

De animo van de provinciebesturen hangt natuurlijk grotendeels af van de mening van de nieuwe Provinciale Staten, die op 20 maart gekozen worden. Voor wie daar gericht invloed op wil uitoefenen: de provinciale stemwijzers staan, althans voor zeven provincies, klaar om in te vullen.


Persoonlijke kanttekening van Chris Hamans, voorzitter CDM: Voorjaarsstorm, waar niemand het warm van krijgt?
lees meer: warmtemolen

Datum: 12 maart 2019  |   Categorie: dagbladen
“Waarom drukken we geen geld bij om het klimaat te redden?

“Waarom drukken we geen geld bij? We hebben dat gedaan om de banken te redden. We moeten dat ook doen om het klimaat te redden.”
Dat idee oppert Europees parlementslid Bart Staes (Groen) in De Zondag. (10-03-2019)
De krant vroeg Staes wat zijn eerste maatregel zou zijn als hij gevraagd zou worden als klimaatminister. “Een klimaatwet opstellen met bindende doelstellingen”, antwoordt hij. “Je zou vervolgens op vele domeinen maatregelen moeten nemen, maar cruciaal lijkt me een drastische afname van de CO2-uitstoot in transport. Ik zou massaal investeren in openbaar vervoer.”
Staes ontkent dat dat ten koste gaat van sociaal beleid. “Europa loopt jaarlijks duizend miljard euro mis door belastingontwijking en -fraude. Als we daarvan de helft, of zelfs maar een kwart, kunnen recuperen, dan hebben we een grote pot.”
Daarnaast is geld bijdrukken dus geen taboe. “De urgentie is daar: de opwarming moet beperkt worden tot anderhalve graad tegen 2030. De Rekenkamer zegt dat we jaarlijks 1.115 miljard euro nodig hebben. Dat kan. We hoeven daarom geen aanslag te plegen op de overheidsbegrotingen. Waarom creëren we geen Europese klimaatbank? Die kan met dat geld investeringen financieren én burgers en ondernemingen voorzien van renteloze leningen.

Datum: 11 maart 2019  |   Categorie: Geen categorie
Duurzamer: 32 maatregelen

Duurzamer: nu, morgen en stapsgewijs voor later.

We hebben 32 maatregelen opgesomd hoe u energie bespaart en uitvoering geeft aan de energietransitie.
En doet u het niet voor die veel bediscussieerde klimaatverandering, voor die energietransitie, dan doe het voor uw beurs!
Kijk welke van die 32 maatregelen – van gratis tot flinke investeringen – u het meeste aanspreken.
Kijk op onze website: https://duurzaammaasgouw.nl/duurzaamheid/nu-morgen-later/

Datum: 10 maart 2019  |   Categorie: Geen categorie
HEM-centrale gaat dicht.

Ter info: de HEM-centrale in Amsterdam gaat dicht. Nuon-Vattenfall heeft de knoop doorgehakt.

De prijs waarbij die CO2-knoop wordt doorgehakt, heet de fuel switch price.

Waar die prijs exact ligt, is niet bekend, maar Sander de Bruyn van onderzoeksbureau CE Delft gaf in oktober 2018 aan: “We hebben onderzoek gedaan in het Verenigd Koninkrijk, en daar konden we vaststellen dat bij een emissieprijs van boven de 20 euro energiebedrijven overstapten van kolen op andere brandstof, met name gas.”
De prijs voor CO2 ligt vrijdag 8 maart op 22,92 euro per ton. Gaat de energietransitie die echt zoden aan de dijk zet, nu dus werkelijk beginnen?
Is het moment dat het voor energiebedrijven interessant wordt om een andere brandstof te kiezen dus inderdaad dichterbij gekomen?

Algemeen: Het sluiten van een Nederlandse kolencentrale levert gemiddeld 3 megaton ( 3 miljoen ton) CO2-besparing per jaar op. Op basis van de CO2-prijs vandaag, is dat een jaarlijkse tegenwaarde van rond 69 miljoen euro. Welke schadeloosstelling / compensatie gaat onze overheid betalen voor de sluiting van de kolengestookte HEM-centrale?

Kijk ook eens op: Duurzamer: nu, morgen en later

meer nieuwsberichten

Datum: 9 maart 2019  |   Categorie: nieuwsberichten  |   Tags: CO2