Aanmelden

    * Ik heb kennis genomen van de statuten en van het huishoudelijk reglement van de coöperatie, en verplicht mij het jaarlijkse lidmaatschap ( á € 20) in het eerste kwartaal van elk kalenderjaar te voldoen, door overboeking op rekening nummer NL07 RABO 0334 8888 40 onder vermelding van mijn naam en adres.

    Ik geef de Coöperatie Duurzaam Maasgouw toestemming de bovenstaande contactdetails te gebruiken om:

    contact met mij op te nemen en 
mij te informeren over de activiteiten en bijeenkomsten van de coöperatie.

    mij te informeren over nieuwe informatie op de website van de coöperatie.

    *) verplicht