Prioriteiten

We hebben een brede doelstelling:
verduurzaming van de gemeente Maasgouw.

Dat begrip “verduurzaming” en het begrip “duurzaamheid” kan heel veel omvatten en wij hebben daarom in een lijst gedetailleerd waarmee en hoe wij voor u en voor de gemeenschap Maasgouw, die duurzaamheid concreet willen maken. Die lijst is op de pagina Doelstellingen en in de Statuten gedefinieerd.

En gezien het feit dat we als coöperatie net opgestart zijn en nog maar een paar leden hebben, moeten we ons beperken en geven we prioriteit aan de ENERGIETRANSITIE, waarmee gelijktijdig op een hele reeks duurzaamheidsaspecten verbeteringen kunnen doorvoeren: minder energiegebruik, minder emissies, beter wooncomfort, minder en lagere terugkerende kosten.
Iedereen wordt bijna dagelijks geconfronteerd met aangeprezen oplossingen voor deze energietransitie. Vaak met commerciële bedoelingen, vaak met politieke bedoelingen. Wij willen helderheid geven over de meest zinvolle maatregelen en investeringen, in de juiste volgorde en in de juiste combinatie.

Wij willen u bewustmaken van de energieprestatie van uw woning, onafhankelijke voorlichting geven over mogelijke opties voor vermindering van energieverliezen, opties voor een efficiënter energiegebruik en energieopwekking, opties voor energieopwekking, opties voor collectief opgewekte energie. Bij voorkeur in die volgorde.