SEEH: Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis

Nieuwe subsidieregeling vanaf 2 september 2019 open voor huiseigenaren

Ben je huiseigenaar?  Vanaf 15 augustus 2019 kun je in aanmerking komen voor de nieuwe regeling Subsidie Energiebesparing Eigen Huis.
De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) stimuleert het treffen van energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen.

Na het uitvoeren van minimaal 2 isolatiemaatregelen zoals muur-, vloer-, bodem-, glas- of dakisolatie
kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie.
Investeer in isolerende maatregelen en draag bij aan een beter milieu, een lagere energierekening en een comfortabelere woning. En vaak word je huis nog meer waard ook.

De subsidie voor eigenaar (én hij moet dan tevens de bewoner zijn) gaat op 2 september 2019 weer open.

Als Coöperatie Duurzaam Maasgouw hebben we een opsomming gemaakt van de nieuwe regeling en geven waar mogelijk ook aanvullende informatie over de investeringskosten en besparingen.
De informatiebron voor deze subsidie-informatie is de website van de Rijksoverheid

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Wilt u in aanmerking komen voor de SEEH – de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis – voor eigenaar én tevens bewoner ?

 1. Bekijk dan eerst welke energiebesparende maatregelen onder deze regeling vallen.
 2. Daarnaast kan het interessant voor u zijn om aanvullende energiebesparende maatregelen uit te voeren.
 3. Wilt u uw woning drastisch laten verbeteren, lees dan ook de informatie over de subsidie voor een zeer energiezuinig pakket: ZEP

En ook belangrijk om rekening mee te houden: per woning wordt slechts éénmaal subsidie verstrekt !

Welke energiebesparende maatregelen worden gesubsidieerd?

Bent u eigenaar (én tevens bewoner) van uw woning? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).
Voorwaarde is dat u 2 of meer energiebesparende maatregelen heeft uitgevoerd en betaald.

De energiebesparende maatregelen waaruit u kunt kiezen, zijn:

 1. spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren in de thermische schil
 2. dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil, of van de bestaande zolder- of vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is)
 3. vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer en/of de bestaande bodem in de thermische schil
 4. gevelisolatie: het isoleren van de bestaande binnen- en buitengevel met isolatiemateriaal
 5. hoogrendementsglas: het vervangen van glas in de thermische schil door HR++ glas of door triple-glas.
  Let op:
  Als u triple-glas neemt, dan moet dit altijd in combinatie met het vervangen van het kozijn door een isolerend kozijn.
  Zitten er in zo’n raam of kozijn ook ondoorzichtige dichte delen (panelen) dan mag hoogrendementsglas gecombineerd worden met panelen met dezelfde U-waarde. (dezelfde thermische prestatie).

Maar als u minimaal twee van bovenstaande isolatie-maatregelen uitvoert, dan kunt u aanvullend ook nog subsidie krijgen op zaken als isolerende deuren, energiezuinig ventilatiesysteem, waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem, en voor een energiedisplay of slimme thermostaat.
(zie hiervoor onder “Aanvullende subsidie”)

Welke isolatie-maatregelen moet u treffen voor uw specifieke situatie?
U kunt een Maatwerkadvies aan vragen. (dit maatwerkadvies is niet te verwarren met het ETAM-advies dat onze hiervoor opgeleide vrijwilligers voor u kunnen maken)
Het Maatwerkadvies wordt gesubsidieerd met € 150.
Het ETAM-advies van onze coöperatie kost u € 30 dankzij de stimuleringspremie van € 50 die de Gemeente Maasgouw verleend voor de eerste 100 adviezen.

originele tekst: ( https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seeh/eigenaar-%C3%A9n-bewoner/subsidie-energiebesparende-maatregelen/energiebesparende-maatregelen )

Voorwaarden aan de minimale isolatiewaarden

U kunt alleen subsidie krijgen voor maatregelen met een aanzienlijke isolatiewaarde. In onderstaande tabel vindt u de minimale isolatiewaarde per maatregel.

Isolatiemaatregelen en hun vereiste minimale isolatiewaarden

Isolatiemaatregel

Isolatiewaarde
(materiaalprestatie
bijv. aangegeven op het etiket van de verpakking) *

Zie op onze website hiervoor ook:
Spouwmuur minimale Rd-waarde = 1,1 [m2 K/W] Energiebesparing/Spouwmuur-isolatie

Duurzaamheid/nu morgen later/Spouwmuurisolatie

Dak minimale Rd-waarde  = 3,5 [m2 K/W] Energiebesparing/Dakisolatie

Duurzaamheid/nu morgen later/Dakisolatie

Zolder- of vlieringvloer minimale Rd-waarde  =3,5 [m2 K/W]
Gevel minimale Rd-waarde = 3,5 [m2 K/W]
Vloer minimale Rd-waarde = 3,5 [m2 K/W] Energiebesparing/Vloerisolatie
Bodem (eventueel gecombineerd met vloerisolatie) minimale Rd-waarde = 3,5 [m2 K/W]
HR++ glas maximale U-waarde = 1,2 [W/m2K] Energiebesparing/Isolerende beglazing

Duurzaamheid/nu morgen later/HR-glas

Triple-glas gecombineerd met (nieuw) isolerend kozijn Triple-glas: maximale U-waarde = 0,7 [W/m2K] Kozijnen: maximale U-waarde = 1,5 [W/m2K] Energiebesparing/Isolerende beglazing

Duurzaamheid/nu morgen later/triple glas

Panelen in combinatie met HR ++ glas maximale U-waarde = 1,2 [W/m2K]
Panelen in combinatie met triple-glas maximale U-waarde = 0,7 [W/m2K]

* Welke isolatiedikte hoort daarbij ?

nog een voorwaarde: oppervlakte-eis per woningtype - en dan is dit de subsidie!

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet uw woning een minimale oppervlakte hebben. In onderstaande tabel vindt u die minimale oppervlakte per woningtype en de subsidie die u per vierkante meter kunt krijgen. (zie de uiterst rechtse kolom voor het subsidiebedrag)

oppervlakte-eis per woningtype

Isolatiemaatregel
Vrijstaande woningenHoekwoningen
of
Twee-onder-een-kapwoningen
Tussen-woningenEtage-woningenSubsidie per m2
Spouwmuur50 m233 m215 m213 m2€ 5
Dak57 m238 m231 m215 m2€ 20
Zolder- of vlieringvloer57 m238 m231 m215 m2€ 5
Gevel55 m240 m218 m213 m2€ 25
Vloer44 m232 m227 m220 m2€ 7
Bodem (eventueel gecombineerd met vloerisolatie)44 m232 m227 m220 m2€ 4
HR++ glas15 m212 m210 m28 m2€ 35
Triple-glas in combinatie met (nieuw) isolerend kozijn15 m212 m210 m28 m2€ 100
Panelen in combinatie met HR++ glas15 m212 m210 m28 m2€ 15
Panelen in combinatie met triple-glas en (nieuw) isolerend kozijn15 m212 m210 m28 m2€ 75
Aanvullende subsidie

U kunt subsidie krijgen als u 2 of meer energiebesparende (isolatie)maatregelen heeft laten uitvoeren. Maar daarnaast kunt u dan ook nog subsidie aanvragen voor één of meer aanvullende maatregelen.

MaatregelSubsidiebedrag
Isolerende deuren€ 80 per m 2
Energiezuinig ventilatiesysteem20% van de kosten
met een maximum van € 800
Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem
zie ook "waterzijdig-inregelen" op deze website
€ 60
Energiedisplay of slimme thermostaat€ 100

Lees onderstaand de voorwaarden en o.a. in aanmerking komende producten en de minimale prestaties van de maatregelen.

1. – Isolerende deuren

U vervangt de voor- én achterdeur in de bestaande thermische schil door een isolerende deur.
Maximale U-waarde: 1,5 W/m2K   –  Subsidiebedrag: € 80 per m2

2. – Energiezuinig ventilatiesysteem

U legt voor het eerst een energiezuinig ventilatiesysteem aan. Voor de subsidie komen 2 ventilatiesystemen in aanmerking:
Energiezuinige systemenWtw-rendementSubsidiebedrag
CO 2 -gestuurd ventilatiesysteemn.v.t.20% van de kosten met een maximum van € 800
Balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (wtw)0.920% van de kosten met een maximum van € 800

3. –  Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem

Als uw verwarmingssysteem niet optimaal is afgesteld op uw woonsituatie, behaalt u minder rendement. Door het systeem waterzijdig in te regelen zorgt de monteur ervoor dat het warme water op een goede manier over uw verwarmingssysteem wordt verdeeld.
Het subsidiebedrag hiervoor bedraagt € 60.

4. –  Energiedisplay of slimme thermostaat

Meer inzicht in uw energieverbruik zorgt dat u zuinige keuzes kunt maken. Om dit inzicht te krijgen kunt u bijvoorbeeld kiezen voor:

 • een energiedisplay dat verbonden is met een slimme meter. Hiermee krijgt u inzicht in het gehele actuele energieverbruik in uw woning;
 • een thermostaat dat het energieverbruik binnen uw woning afstemt op uw leefgedrag en dat via een energiemanagementsysteem inzicht geeft in het gehele actuele energieverbruik in uw woning;
 • een thermostaat waarmee u de temperatuur van de afzonderlijke ruimtes in uw woning kunt regelen.

Het subsidiebedrag voor deze maatregel bedraagt € 100.

Lees meer over de voorwaarden en producten die in aanmerking komen.

Bonus subsidie voor een zeer energiezuinig pakket - ZEP

Bent u eigenaar én bewoner van een woning en wilt u een maximum aan energiebesparende (isolatie)maatregelen nemen?
Dan kunt u subsidie aanvragen voor een zeer energiezuinig pakket (ZEP). Dit is een samenhangend pakket aan energiebesparende maatregelen.
Deze subsidie valt onder de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH).

U voert het zeer energiezuinig pakket uit in uw gehele woning. De maatregelen stellen hoge eisen aan onder andere de isolatiewaarden en passen goed bij het Nul op de Meter-concept voor woningen.

Bonusbedrag

Voldoen de uitgevoerde maatregelen aan de voorwaarden?
Dan ontvangt u een bonusbedrag van € 4000 bovenop de subsidie voor de losse maatregelen. De subsidie voor het zeer energiezuinig pakket bedraagt maximaal € 15.000 inclusief het bonusbedrag.

Maatregelen en isolatiewaarden

Kiest u voor het zeer energiezuinig pakket, dan neemt u de volgende maatregelen:

 • isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren
 • een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning

De maatregelen moeten voldoen aan de isolatiewaarden in onderstaande tabel.

Isolatiewaarden maatregelen

MaatregelIsolatiewaarden
Dakisolatieminimale Rc-waarde 6,5 [m 2 K/W]
Gevelisolatieminimale Rc-waarde 5,0 [m 2 K/W]
Vloerisolatieminimale Rc-waarde 4,0 [m 2 K/W]
Glasmaximale U-waarde 0,7 [W/m 2 K]
Isolerende kozijnenmaximale U-waarde 1,5 [W/m 2 K]
Isolerende deuren in de gevelmaximale U-waarde 1,5 [W/m 2 K]

Kierdichtheid

Nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd, laat u met een kierdichtheidstest controleren of uw huis helemaal volgens de voorwaarden is geïsoleerd. De kierdichtheid mag ten hoogste een Qv_10; kar-waarde hebben van 0,4 l/sm2.

Meer weten?

Overweegt u het zeer energiezuinig pakket uit te voeren en heeft u daar vragen over?
Stuur dan een mail naar RVO.nl onder vermelding van ZEP. Wij nemen dan contact met u op.

Schat van te voren uw subsidie in met een speciale rekentool

Er is een speciale spreadsheet (Excel) van de Rijksoverheid beschikbaar, waarmee u zelf kunt berekenen hoeveel subsidie u zou kunnen krijgen, als u aan alle voorwaarden voldaan hebt!
Download de rekentool.

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie aan via de knop ‘Aanvragen’ rechtsboven op de webpagina van de Rijksoverheid. Aanvragen is mogelijk vanaf 2 september 2019. Bekijk voor het indienen van uw aanvraag eerst de voorwaarden. En houd tijdens de aanvraag uw DigiD-inloggegevens bij de hand.

Bij de aanvraag moet het woningtype gespecificeerd worden. Deze woningtypen staan beschreven op de pagina Woningtypen eigenaar én bewoner.

Let op: De subsidie voor het maatwerkadviesrapport is niet los aan te vragen. Deze subsidie vraagt u altijd samen met de subsidie voor energiebesparende maatregelen aan.

De subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt maximaal € 10.000 per woning.
Voert u het zeer energiezuinig pakket uit (ZEP, zie hierboven), dan bedraagt de subsidie maximaal € 15.000 (inclusief een bonusbedrag).

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Wilt u als Vereniging van Eigenaren (VvE) energie besparen in uw gebouw en appartement(en)? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). VvE’s kunnen nog gebruikmaken van deze regeling tot en met 31 december 2022.
Zie hiervoor: RVO- SEEH en VvE