Materiaaleigenschappen

   hier komt informatie over type materialen en hun eigenschappen. Hoe je van materiaaleigenschappen naar productprestaties komt.
Ook geven we een opsomming van andere duurzaamheidsaspecten, zoals brandveiligheid, geluidisolering en geluiddemping en gezondheidsaspecten.

Naar aanleiding van een aantal concrete vragen hebben we een enkele aspecten – het aspect brandveiligheid – al uitgewerkt.