Thema Presentaties

De onderstaand tabel geeft u toegang tot een reeks thema-presentaties over en gerelateerd aan energiebesparing, energie opwekking en energieopslag.
Deze presentaties zijn samengesteld door de vrijwilligers van onze coöperatie. De inhoud is gebaseerd op geraadpleegde literatuur, kennisinbreng van anderen én van onze vrijwilligers. “Naar beste kunnen”. Deze thema’s zijn in 2022 gepresenteerd en toegelicht aan een breed publiek uit de dorpen van Maasgouw: doel enthousiasmeren en wegwijs maken in de verduurzaming van een woning. Deze voorlichtingsbijeenkomsten werden mogelijk gemaakt door de medewerking en financiële ondersteuning van de Gemeente Maasgouw.

  • de onderstaande tabel geeft toegang tot de verschillende thema’s.
    Wij nemen ons voor de thema-presentaties een update te geven als daar aanleiding toe is. En de reeks thema’s kan ongetwijfeld nog aangevuld worden……
    Uw reacties en suggesties zijn welkom !

Thema

overzicht met links naar de thema presentaties
THEMAdetailslink naar presentaties
1-Thema Kierdichtingwaar zitten de kieren; impact van kieren, kierdichting en ventilatie; hoe kieren te dichtenkierdichting
2-Thema Ventilatiebinnenklimaat, CO2, geurtjes, fijnstof, ventileren en luchten, noodzaak van luchtdichtheid voor overdruk of onderdruk, moderne ventilatie, sensor gestuurdventilatie
3 - Isolatiematerialentypen, eigenschappen, prestaties, verwerking
isolatiematerialen
4 Thema Gevel isoleren;spouwmuur, buitengevelisolatie, voorzetwanden, geschilderde murengevels isoleren
5 - Thema Glas en KozijnenRamen en Kozijnen: typen, indicaties investering, subsidies, besparingenramen en kozijnen
6 – Thema DakisolatieDak of zolder isoleren; van binnen of van buiten; dampremmende-winddichte folie; indicatie investering, besparing, subsidiedaksiolatie
7 - Thema Vloer- en Bodemisolatiekruipruimte; tegen vloer of op bodem; spuitisolatie; platen, dekens, folies; kruipruimte ventilatie; bodemisolatie; geen kruipruimtevloer- en bodemisolatie
8 – Thema Warmtepompmeer warmte tegen lagere kosten, impact van gasprijs, stroomprijs en rendement (SCOP); typen warmtepomp; all-electric & hybride; systeemvereisten - afgifte systeem - waterzijdig inregelen, diagram inzet type warmtepomp; flow chartwarmtepomp
9 – Thema Zonne-energieZonnepanelen, typen, investering, besparing, Saldering, Terugleververgoeding, vereisten dakzonne-energie
10 – Thema Energieopslag-Thuisbatterijzomer/winter-gebruik batterij, investering, elektrische auto als thuisbatterij, veiligheidsvoorzieningenEnergieopslag-thuisbatterij
11 – Thema Infraroodverwarming(concept)
Infraroodverwarming, rendement, beperkingen stralingswarmte, toepassing
IR
12 – Warmteafgifte (radiator, vloerverwarming) bij Lage Temperatuur verwarminglagere ketelwatertemperatuur; waterzijdig inregelen; radiator oppervlak; radiatorventilator afgiftesysteem bij lt verwarming/
(13)nog niet beschikbaar
(14 monumentale gebouwen)thematiek energiebesparing in beschermd dorpsgezicht en monumentale gebouwen; Thorn, Wessem, Stevensweertnog niet beschikbaar
15 – Thema Subsidie en Financieringsubsidies voor isolatiemaatregelen, ramen en kozijnen; warmtepompen; zonnepanelen; etc. voorwaarden en proceduressubsidie en financiering
16 – Thema Energieadviezen1) uitgebreid energie advies;
2) infrarood analyse;
3) PV-zonnepanelen advies
energieadviezen
17 -Thema Buffervaten(concept)
warmteopslag, warm water; beperkingen
buffervaten
18 - Thema Graaddagenuitleg begrip graaddagen,
lengte van het stookseizoen,
impact van isolatie :
- lagere stookgrens = korter stookseizoen
- minder energie nodig = minder grote graaddag
indicator voor energiegebruik,

Graaddagen

 

TIP: Op de website van de coöperatie vindt u meer informatie. Kijk bijvoorbeeld op de INDEX-pagina om te zoeken op trefwoorden, Die brengen u naar de betreffende pagina’s op onze website.
Heeft u suggesties voor meer trefwoorden die naar specifieke info op onze website leiden, laat het ons weten.