Statuten

Officieel is de Coöperatie Duurzaam Maasgouw U.A. opgericht op 18 september 2018.

Eind 2017-begin 2018 hadden we een aantal bijeenkomsten met geïnteresseerden, maar zoals helaas vaker vastgesteld moet worden, was er te weinig bereidheid en mankracht om dat interesse concreet vorm te geven met de oprichting van een vereniging of coöperatie. Maar een vijftal enthousiastelingen heeft, aangemoedigd door de gemeente en de Natuur- en Milieu Federatie Limburg, de stoute schoenen aangetrokken, en gesteld: “we hebben de verdomde plicht om ook in de gemeente Maasgouw te werken aan een duurzame toekomst. En als we daar een coöperatie voor nodig hebben dan moet die er komen!”
De naam van de coöperatie is bewust gekozen: we willen niet uitsluitend een energie-coöperatie zijn, maar een coöperatie die op basis van haar doelstelling zich ook kan bezig houden met andere vormen van duurzaamheid. Daarom de naam Coöperatie Duurzaam Maasgouw. Afgekort ook wel CDM. En met welke vormen van duurzaamheid dit vorm willen geven, bepalen de leden.
Verder kwam in een kleine enquête naar voren, dat naast energieopwekking ook energie besparing in de belangstelling staat.
Dat hebben de oprichters, naast alle formele en juridische noodzakelijkheden, tot uitdrukking proberen te brengen in de oprichtings-statuten.

U kunt onze statuten inzien en downloaden (als pdf-document) met onderstaande link.