Wie zijn wij?

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw is in 2018 opgericht door een vijftal vrijwilligers, die nu het eerste bestuur van de coöperatie vormen. De coöperatie is een burgerinitiatief uit de gemeente Maasgouw

  • Het Bestuur van de Coöperatie is belast met de dagelijkse leiding van de coöperatie, binnen de kaders die vastgelegd zijn in de Statuten.
  • Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, aangevuld met bestuursleden die een specifiek aandachtsgebied beheren.
  • Het bestuur legt verantwoording af van het gevoerde beleid aan de Algemene Leden Vergadering.

Wie zijn de bestuursleden? Wat is in de Statuten vastgelegd? Wat is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement? En onder welk nummer is de coöperatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
Klik op de betreffende links, of ga naar submenu’s in de menubalk.