Lid worden

Waarom moet je lid worden?
 1. Als lid kun je actief mee helpen de energietransitie in de Gemeente Maasgouw te verwezenlijken.
 2. Als lid kun je mee discussiëren en meebeslissen over onze projecten. Je wordt lid van een duurzaamheid-community die zich inzet om jou en de Gemeente Maasgouw zoveel mogelijk zelfvoorzienend te maken.
 3. Als lid krijg je veel informatie en ondersteuning op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van je huis, bedrijf en levenswijze.
 4. Als lid kun je tegen een kleine vergoeding een onafhankelijk energieadvies voor je woning of bedrijf krijgen.
 5. Als lid kun je gratis energiemeters lenen om inzicht te krijgen in je energie verbruik.
 6. Als lid kun je gratis gebruik maken van onze kennisbank waar veel artikelen en links staan die betrekking hebben op de energie transitie en duurzaamheid.
 7. Als lid kunnen we je voorlichten en adviezen geven over de subsidie en financieringsmogelijkheden van verduurzaming van je woning en/of bedrijf.
 8. Als lid kunnen we je helpen bij offertes opvragen en de beoordeling hiervan. Verder kunnen we je begeleiden bij de uitvoering van de energiebesparingsmogelijkheden.
 9. Als lid kun je tegen aantrekkelijke prijzen ledverlichting aanschaffen. *
 10. Als lid kun je korting krijgen bij de bij ons aangesloten leveranciers van apparatuur (bijv. ledverlichting, zonnepanelen, enz.) *
 11. Als lid kun je t.z.t. mee investeren in collectieve energieopwekking (bijv. een zonnepark) in Gemeente Maasgouw met een aantrekkelijk rendement.*

  *) Deze projecten moeten nog opgestart worden.
Wie kan er lid worden?

 • Inwoners van gemeente Maasgouw. (leeftijd minimaal 18 jaar)
 • Bedrijven (MKB en groot) gevestigd in de gemeente Maasgouw
Wat kost het?

Het lidmaatschap kost slechts € 20,00 per jaar en voor MKB-leden  € 25,- per jaar.
Er zijn geen eenmalige toetredingskosten.

Aanmelden

 Hoe kan ik me aanmelden?

Door het invullen en verzenden van het aanmeldformulier (hieronder), waarmee u te kennen geeft lid te willen worden en waarmee u verklaart, de statuten en het huishoudelijk reglement gelezen en geaccepteerd te hebben.
Het bestuur neemt deze aanvraag in behandeling en informeert u over de acceptatie van het lidmaatschap. Vervolgens maakt u het verschuldigde lidmaatschapsgeld over op het volgende rekeningnummer:

NL07 RABO 0334 8888 40  t.n.v. Coöperatie Duurzaam Maasgouw

U kunt daarna gelijk gebruik maken van de diensten en mogelijkheden die de Coöperatie Duurzaam Maasgouw u als lid biedt. U bent vanaf dat moment ook stemgerechtigd lid in een Algemene Ledenvergadering.

en dan verder ….

Vervolgens worden de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage 1x per jaar tegelijkertijd (in het eerste kwartaal) geïnd bij alle leden. Heeft u dat jaar al lidmaatschapskosten betaald bij uw aanmelding, dan hoeft u deze dat jaar uiteraard niet nogmaals te betalen.

Bij opzegging van het lidmaatschap worden de geïnde lidmaatschapskosten van dat jaar niet vergoed.  

Beveiliging van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens zijn alleen bedoeld voor onze administratie en zullen niet aan derden doorgegeven worden. Onze website is beveiligd, conform de wetgeving op beveiliging van persoonlijke gegevens.
Voor meer informatie over ons privacy beleid zie: Privacy Beleid

Communicatie

Bij aanmelding vraagt de Coöperatie Duurzaam Maasgouw uw toestemming voor het toesturen van Nieuwsbrieven en andere communicaties die relateren aan activiteiten van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw. Indien u dat niet wenst kunt u dat aangeven. In dat geval gebruiken we uw contactdetails alleen voor het toezenden van administratieve berichten.

on-line aanmeldingsformulier

  * Ik heb kennis genomen van de statuten en van het huishoudelijk reglement van de coöperatie, en verplicht mij het jaarlijkse lidmaatschap ( á € 20) in het eerste kwartaal van elk kalenderjaar te voldoen, door overboeking op rekening nummer NL07 RABO 0334 8888 40 onder vermelding van mijn naam en adres.

  Ik geef de Coöperatie Duurzaam Maasgouw toestemming de bovenstaande contactdetails te gebruiken om:

  contact met mij op te nemen en 
mij te informeren over de activiteiten en bijeenkomsten van de coöperatie.

  mij te informeren over nieuwe informatie op de website van de coöperatie.

  *) verplicht