SUBSIDIE

Subsidie en Financieringsmogelijkheden

 

Subsidies en Leningen

Van vloerisolatie tot warmtepomp: hoe betaal je zo’n investering? Maak gebruik van subsidies en leningen: daarmee kun je, je kosten flink omlaag brengen.

 

 

Investeringssubsidie Duurzame Energie - ISDE

De ISDE-subsidie is een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels, maar ook voor isolatiemaatregelen en voor HR++ glas en Triple beglazing.

Kijk naar de meest recente update: subsidie per 1 januari 2022
De subsidiebedragen veranderen bijna jaarlijks. Kijk daarom regelmatig naar de actuele subsidiebedragen.
Let op: vraag deze subsidie aan binnen 6 maanden na de aanschaf en installatie.

Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis

Deze LENING wordt door de Provincie Limburg ter beschikking gesteld voor tal van energiebesparingsmaatregelen, denk aan isolatie van spouw, dak, vloer of gevel. Maar ook voor duurzame opwekking, bijvoorbeeld door zonnepanelen of een warmtepomp. Verder kan er ook geleend worden om de woning levensloopbestendig te maken en/of asbest te verwijderen. Meer info lees je hier

 

Nationale Energiebespaarlening

Deze lening is bij het Nationaal Energiebespaarfonds ter beschikking gesteld voor het financieren van energiebesparende en duurzame energieopwekkende maatregelen. Meer informatie is te vinden op: energiebespaarlening.

Energiesubsidiewijzer
afbeelding website Milieu Centraal: Verbeterjehuis

Om er zeker van te zijn dat je geen subsidie mis loopt, check altijd de energiesubsidiewijzer
Hierin staat op rij welke energiesubsidies voor jouw gemeente actueel zijn. 

 

 
 
 
 
 
Investeren in duurzaamheid? Met LEF lukt het!
  • Plannen om zelf duurzame energie op te wekken?
  • Een goed idee waarmee veel energie bespaard kan worden?
  • Geld verdienen met een circulair project?
  • Gaat u asbest saneren?
  • Maar nog niet voldoende financiële middelen om uw project uit te voeren?

Het Limburgs Energie Fonds (LEF) helpt u om uw plan te realiseren!

Het Limburgs Energie Fonds is bedoeld voor kansrijke projecten op het gebied van CO2 besparing, energiebesparing, circulaire economie, duurzame energieopwekking of asbest sanering vóór of ín Limburg. Het project moet aantoonbaar rendabel zijn, zodat de financiering terug betaald kan worden met de opbrengst of besparing van het project. Daarnaast is CO2-reductie of de aantoonbare conversie van afval naar nieuw product in de circulaire benadering van groot belang.

kijk op: https://www.limburgsenergiefonds.nl/