Technische Informatie

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw deelt onder deze menukop alle technische informatie en aanwijzingen waarover we beschikken en die we kunnen mobiliseren.
Maar we willen u daarbij ook onze opvatting laten weten wat voor ons duurzaamheid nog meer betekent. U neemt immers in overweging om maatregelen te nemen want óf u ziet in dat we niet door kunnen gaan om onze wereld zo te slopen, óf u wil niet betalen voor dure energie of afval. Óf liefst voor allebei niet!

Als je het niet voor het milieu doet, dan doe het voor je beurs!
Of andersom!

Het gaat eerst over ENERGIEBESPARING, ENERGIE-EFFICIËNTIE en dan over ENERGIEOPWEKKING.

over GEBOUWEN en over INSTALLATIES

Alle informatie mag u van ons downloaden of afdrukken voor eigen gebruik. We proberen alle vakjargon en afkortingen in een afzonderlijk bestand “Terminologie” te verduidelijken.