Energietransitie – Warmtetransitie

De Nederlandse gebouwen worden op dit moment bijna allemaal door middel van aardgas verwarmd. In de meeste gevallen wordt door middel van een HR-ketel warmte gemaakt voor ruimteverwarming en warm tapwater. Nu echter duidelijk is dat we in Nederland steeds minder CO2 moeten uitstoten, het Nederlandse aardgas opraakt, en we een beleid hebben dat we “van het gas” moeten, moeten al deze woningen in de komende decennia een overstap maken naar een manier van verwarmen zonder CO2 uitstoot en zonder aardgas. Deze overgang wordt de warmtetransitie genoemd

Eerst Warmtetransitie dan Energietransitie

De warmtetransitie is zeer omvangrijk en complex. Het stelt de huiseigenaren en bewoners voor de uitdaging om binnen nu en ongeveer 30 jaar een keuze te maken voor een alternatief voor aardgas en de HR-ketel. Voor een deel van de woningen zijn er oplossingen beschikbaar voor de hele buurt, zoals een warmtenet, maar voor een heel groot deel is deze optie er niet. Daarnaast zijn er bewoners die het liefst vandaag al een keuze maken om hun aardgasverbruik te reduceren. De overheid heeft er voor gekozen om de gasprijs (voor woonconsumenten) omhoog te trekken en zo de investeringen in alternatieve mogelijkheden voor verwarming dichterbij te brengen.
Met de verhoging van de gasprijs zie je nu ook dat de terugverdientijden voor alternatieve oplossingen, die geen of minder gas gebruiken, nu veel aantrekkelijker worden. Alle besparingsmogelijkheden op het gasverbruik, zoals na-isolatie van daken, gevels, begane grond vloeren, en hoogwaardige ramen en kozijnen zijn met de hogere gasprijs een stuk interesanter geworden. Hun terugverdientijd, de investeringskosten per ton CO2-emissie die met de maatregel vermeden wordt verdient de aandacht.

Sexie maatregelen versus onzichtbare winstpakkers

Isolatie in de spouw, onder de vloer en op zolder zijn niet echt sexie! Het zijn geen high-tech innovatietechnieken, glimmende pronkstukken op je dak of een ronkend bewijs van duurzaamheid op je platte dak of tegen de gevel. Isolatie verdwijnt uit het zicht en door driedubbele beglazing kijk je ook gewoon doorheen.
Isolatie en isolerende beglazing zijn bekende, vertrouwde en bewezen maatregelen en met bewezen installatietechnieken. Én onderhouds- en reparatievrij! Én de levensduur van die isolerende maatregelen gaat een “huizen-leven-lang” mee, zonder prestatieverlies.
Elke centimeter extra isolatie of die 3e laag glas is een lange termijn investering, die in minder dan 1 tot maximaal 7 jaar is terugverdiend. (afhankelijk van zelf uit voeren of uitbesteden aan een aannemer; zie “Kosten en Besparingen” in de isolatie-maatregelen onder “Energiebesparing“)
Probeer die combinatie van feiten – terugverdientijd, onderhoudsvrij en levensduur – maar eens te evenaren met installaties als zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen. Moet je óók doen, maar weet wat je als éérste moet doen.
Stop die Euro dus in isolatiemaatregelen en zet hem niet op de bank!
Als je het niet voor de milieuwinst doet, dan móet je het voor je beurs doen!