Actueel

Wij attenderen u op nieuwe ontwikkelingen in zowel onze coöperatie als in de wereld om ons heen.
Energiebesparing, energieopwekking en milieuaspecten hebben we tot prioriteit verheven.  Maar duurzaamheid kent meer aspecten die we ook met u willen delen.
De informatie halen we uit onze eigen gelederen,  uit de gemeente Maasgouw, uit vakliteratuur en plukken we van het web.

Op de pagina Acties attenderen we op actuele initiatieven.
In de rubriek Nieuwsberichten informeren we u waar voor u mogelijk interessante informatie staat.