Werkwijze

Wij zijn een nog een heel jonge coöperatie en het ledenaantal moet nog groeien. Nu is het nog pionieren en organiseren met een zeer beperkt aantal vrijwilligers (in feite met de 4 bestuursleden).
Over de organisatiestructuur valt dus nog niet veel te vertellen. Graag zien we op korte termijn zoveel leden dat we over kunnen gaan tot het instellen van één of meer werkgroepen. Dat kan een versnelling geven in het realiseren van de ambities!
Veel keuze hebben we dus niet: we moeten snel leden werven. Daarvoor willen werken aan onze bekendheid door met acties en activiteiten duidelijk maken dat lid worden een goed zaak is. Goed voor de leden, de gemeenschap en de duurzaamheid! Met prestaties en met mond tot mond reclame.
We krijgen advies, hulp en ondersteuning van de gemeente Maasgouw, van naburige energie coöperaties en van enkele provinciale en landelijke koepelorganisaties.
Onze contacten en correspondentie doen we bij voorkeur per e-mail en via deze website. Maar ook per telefoon en whatsapp willen we bereikbaar blijven.
Op die manier kunnen we, ook met een gering aantal actieve leden, snel inspelen op uw vragen en wensen.

En ….. u bent dus van harte welkom als lid!