Maatwerkadviesrapport SEEH gesubsidieerd met € 150

de onderstaande informatie is integraal overgenomen van de website van de Rijksoverheid

Maatwerkadviesrapport SEEH eigenaar én bewoner

Wilt u onderzoeken welke energiebesparende maatregelen het meest geschikt zijn voor uw woning? Dan kunt u een maatwerkadviesrapport laten opstellen door een gecertificeerde energieprestatie-adviseur (EPA). De Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) biedt hier subsidie voor. Voorwaarde is dat u eigenaar én bewoner van uw woning bent.

Inzicht in energiebesparende maatregelen

Een maatwerkadviesrapport laat u zien welke bouwkundige en installatietechnische maatregelen u kunt nemen om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. Een verbeterde energieprestatie zorgt voor een lagere energierekening, meer comfort, minder milieubelasting en een gezonder binnenklimaat.

Het maatwerkadviesrapport geeft u onder andere inzicht in:

  • de huidige energieprestatie van uw woning;
  • de mogelijke energiebesparende maatregelen;
  • de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen.

Het maatwerkadviesrapport kan breder zijn dan de energiebesparende maatregelen die onder de SEEH vallen. U kunt ook advies krijgen over het plaatsen van zonnepanelen of over het gebruik van pelletkachels, zonneboilers, warmtepompen en biomassaketels. Deze laatste maatregelen vallen onder de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Het subsidiebedrag voor een maatwerkadviesrapport bedraagt € 150.

Voorwaarden maatwerkadviesrapport

  • U ontvangt alleen subsidie voor een maatwerkadviesrapport als u minimaal 2 energiebesparende maatregelen laat uitvoeren.
  • Alleen een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, deel 02 mag een maatwerkadviesrapport opstellen. Dit bedrijf (de certificaathouder) laat de opname van de woning doen door een gecertificeerde energieprestatie-adviseur (EPA). Een overzicht van deze adviseurs vindt u op de website van het Centraal Register Techniek – QBIS.
  • De adviseur heeft het maatwerkadviesrapport opgesteld na de openstelling van de SEEH op 15 augustus 2019.
  • U heeft niet eerder subsidie aangevraagd voor een maatwerkadviesrapport en u heeft hiervoor niet eerder subsidie ontvangen van een ander bestuursorgaan.
  • U voegt bij uw aanvraag de factuur en het betaalbewijs van het maatwerkadviesrapport.
  • U voegt ook de gegevens toe van het gecertificeerde bedrijf en de EPA (KVK-nummer, EPA certificeringnummer, NAW-gegevens).

Bekijk alle voorwaarden van de SEEH voor eigenaar én bewoner

 

Energieadviseurs in de regio Maasgouw selecteren: zie lijst


ATTENTIE: dit is géén ETAM-advies, een energiebesparingsadvies , dat de Coöperatie Duurzaam Maasgouw voor u uit kan brengen. Het ETAM-advies wordt door een deskundige van onze coöperatie uitgevoerd en is een globale opname van uw energie-situatie met een lijst van aanbevelingen voor verbeteringsmaatregelen. Als lid van de coöperatie betaalt u €125 voor een ETAM-advies, dank zij een stimuleringspremie van €200 verstrekt door de Gemeente Maasgouw. zie ETAM advies