Duurzaamheid

Het begrip “duurzaamheid” kan heel veel omvatten. Dat is meer, dan zorgen voor een goede milieuprestatie alleen.

In de statuten en in de doelstellingen en prioriteiten hebben we gedefinieerd wat we als Coöperatie Duurzaam Maasgouw onder duurzaamheid verstaan: met welke duurzaamheidsaspecten we die duurzaamheid zo veel mogelijk willen nastreven en hoe we die met elkaar in evenwicht willen brengen.

Duurzaamheid: gedragen op 3 pijlers

In evenwicht brengen wil zeggen, dat we in onze maatregelen en onze leefwijze de volgende duurzaamheidsaspecten moeten wegen:
ECOLOGISCHE aspecten (milieu),
SOCIOLOGISCHE aspecten (gezondheid, veiligheid, samenleving) en
ECONOMISCHE aspecten (investering, rendement, draagkracht).

Je kunt wel een heel milieuvriendelijk huis bouwen, maar als het niet meer functioneel is of als de veiligheidsaspecten daarbij niet in acht genomen worden of het geheel onbetaalbaar wordt, dan mag je dat niet duurzaam noemen! Een extreem goede ecologische prestatie mag niet ten koste gaan van de functionaliteit, of ten koste van gezondheid of veiligheid, etc. En het evenwicht dan tussen al die aspecten? Dat kan voor iedereen anders zijn. Dat is een kwestie van heel bewust keuzes maken. Een keuze die iedereen voor zich moet maken.

Onze Prioriteiten

Als coöperatie hebben we ons prioriteiten gesteld, mede ingegeven door het overheidsbeleid dat elke burger dwingt zich heel bewust bezig te houden met de thema’s
ENERGIEBESPARING en ENERGIEOPWEKKING.

Er zijn veel mogelijkheden om je woning te verduurzamen. Maar het is belangrijk om een juiste, en passende, keuze te maken in de maatregelen. Ook hoeft u niet alle maatregelen in één keer uit te voeren. Wel is het is daarbij belangrijk de juiste volgorde van maatregelen te kiezen.

Als eerste loont het energieverliezen zoveel mogelijk te beperken en dan te kijken hoe je in de energie voorziet, die je na de besparingsmaatregelen nog nodig hebt.
Begin daarom eerst met ENERGIEBESPARING en ga dan aan de slag met je ENERGIEOPWEKKING.

info teken "i"

Met een bewuste leef- en woonwijze kun je al veel bijdragen aan deze verduurzaming. Hiervoor hebben we een aantal SLIMME TIPS gegeven.