ENERGIESPREEKUUR

AANMELDINGSFORMULIER

voor het spreekuur van Energiespreekuur Maasgouw.

de vrijwilligers van de Coöperatie Maasgouw willen u zo goed mogelijk helpen met uw vragen. Daarom vragen we u enkele gegevens en vooral wat uw vraag of vragen precies zijn. Dan kunnen we ons voorbereiden en informatie klaar zetten op een scherm.
Uw gegevens en uw vragen behandelen we vertrouwelijk en behandelen die anoniem. De aard van uw vragen verzamelen we wel om de coöperatie én de Gemeente een beeld te geven aan welke informatie en hulp nu de meeste behoefte bestaat. Maar alles zonder naam en adres.

WACHT OP ONZE BEVESTIGING OF WE U TE WOORD KUNNEN STAAN OP DE GEWENSTE DATUM !
We gaan uit van ongeveer 30 minuten per persoon en moeten dus kijken of dat lukt met de aanmeldingen die binnenkomen of dat we iets anders moeten regelen.

  ik wil naar het ENERGIELOKET komen in de bibliotheek van:

  de volgende gegevens met uw adres zijn niet verplicht, maar als uw vraag bijvoorbeeld over zonnepanelen gaat, kunnen we met uw adresgegevens (via Google maps) een beeld vormen van de situatie, van bijv. uw dak en de mogelijkheden voor plaatsing van zonnepanelen)

  De volgende vragen zijn NIET VERPLICHT te beantwoorden, maar deze gegevens helpen ons met informatie en wellicht voorbeelden te komen die zo goed mogelijk aansluiten bij uw situatie.
  (alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.)

  Met gegevens over uw jaarlijks energiegebruik kunnen we ons een beter beeld vormen van mogelijke oplossingen om iets aan dat energieverbruik te doen.
  Wat vermeld de jaarafrekening van uw energieleverancier? Wat is jaargemiddeld uw stroomverbruik en wat is uw jaarlijks gasverbruik?

  weet u wat uw jaarlijks gasverbruik is? In m3-gas

  weet u wat uw jaarlijks stroomverbruik is? In kWh-stroom

  als u een dubbele meter heeft met dagstroom (normaaltarief) en nachtstroom (daltarief), tel dan beide jaarverbruiken bij elkaar op: totaal stroomverbruik in kWh)

  Ik woon / wij wonen in het volgende type huis

  vrijstaand huis2 onder 1 kaprijtjes huisappartement

  Ik ben / wij zijn

  woningeigenaarhuurder

  Weet u in welk jaar uw huis gebouwd is?

  vóór 1945tussen 1946 en 1964tussen 1965 en 1974tussen 1975 en 1991tussen 1992 en 2005na 2005weet ik niet

  Welke vraag heeft u voor het Energieloket?

  omschrijf zo kort mogelijk uw vraag/vragen.

  "Klik hieronder op VERZENDEN."

  U ontvangt een bevestiging van uw AANMELDING VOOR HET ENERGIELOKET.
  MAAR WACHT OP ONZE BEVESTIGING. Wij kijken in de planning of er plaats is en sturen u zo snel mogelijk een e-mail of nemen telefonisch contact op.

  ====================================================================================================