VAN HET GAS AF

VAN HET GAS AF

Nederland gaat van het gas af: voor het verwarmen van onze woningen en gebouwen, voor het maken van warm water en voor koken op gas moeten we overschakelen op een andere energiebron. Die andere , die alternatieve, energiebron moet een schone, hernieuwbare vorm van energie zijn. Een energiebron die geen, of drastische minder CO2-gas uitstoot en onbeperkt beschikbaar is.
De vorige eeuw zijn we van stadsgas overgeschakeld naar aardgas, en dat was ook een enorme operatie. Maar deze omschakeling is vele malen complexer en ingrijpender.
Het besluit staat vast: we gaan van het gas af en dat uiterlijk in 2050. Maar wanneer dat dit ook de ruim 10.000 woningen in Maasgouw treft, is nog niet vastgesteld. Wel moet die hele operatie in 2050 voltooid zijn. Maar nog vóór 2030 moet 20% van de woningen in Maasgouw al zijn afgesloten van het gas.
Hoe gaan we dat doen? En welke alternatieven voor aardgas worden ons dan aangeboden of zijn mogelijk?

Eind 2021 moeten Nederlandse gemeenten, ook de gemeente Maasgouw,  daarom een Transitievisie Warmte vastgesteld hebben.
De Transitievisie Warmte wordt uiterlijk 31 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin geeft de gemeente aan op welke datum wijken van het gas af gaan.

Voor de wijken of buurten die nog vóór 2030 worden geïsoleerd en van het aardgas afgaan, moet in de visie staan:

 • hoeveel woningen en andere gebouwen geïsoleerd en/of aardgasvrij worden gemaakt
 • welke alternatieve betaalbare, betrouwbare en duurzame energie-infrastructuren en bronnen potentieel beschikbaar zijn
 • welk van die alternatieven de laagste nationale kosten heeft

Voor de overige wijken moet een globaal plan beschreven worden.

Alles over het proces, de keuzes die gemaakt moeten worden, de besluiten die genomen moeten worden en de gegevens die hiervoor nodig zijn is een heel pakket informatie. 
We hebben er flink op moeten studeren. Hoever de gemeente gevorderd is in dit proces weten we op dit moment (medio december 2020) ook nog niet. We hebben het gevraagd. We houden je op de hoogte zodra we meer weten (we zullen een pagina: “Vorderingen” maken.

we hebben de informatie als volgt opgebouwd:

 • de uitgangsgegevens, de taakstelling, hoeveel energie we nodig hebben, hoeveel energie er opgewekt moet worden, waar we dat doen. Om te begrijpen hoe het werkt, wie wat doet, en welke belangen er spelen. Kijk op de pagina’s  RES en Transitievisie Warmte
 • waarmee moet je rekenen als je kiest (als gemeente , als woningeigenaar)  voor een bepaalde strategie als vervanger van aardgas. De overheid noemt het in haar afweging “Strategie”, maar voor de woningeigenaar zijn het dus de “alternatieven” waaruit de gemeentelijke overheid (onze Gemeente Maasgouw) een keuze voor jou maakt. Kijk op  duurzaammaasgouw.nl/strategieen
 • geen aardgas meer , maar wat komt er voor in de plaats? Kijk op:  de aardgas alternatieven voor Maasgouw
 • hoe komen we tot die specifieke oplossing voor Maasgouw? kijk op: de lokale analyse Maasgouw
 • Het energiegebruik van een wijk, van de woningen in een straat, van uw woning, is van belang om te beoordelen welke kosten en inspanningen gemaakt moeten worden door de gemeente en door de woning eigenaar. Het energielabel op een bepaald type woning is een goede maat hiervoor.
  Kijk op: Rol van het Energielabel
 • Wat is het woningbestand van Maasgouw? Hoeveel woningen per kern, wat is de leeftijd van die woningen, welke type woningen, wat is de energieprestatie van die woningen? kijk op de pagina: Woningen in Maasgouw
 • Wat is het energiegebruik van de woningen in uw straat? Als de woningen in uw straat aangepast worden om van het gas afgekoppeld te kunnen worden, verandert dat ongetwijfeld ook de marktwaarde van uw woning. Is dat gemiddelde energiegebruik hoger of lager dan uw woning? Moet u allemaal energiebesparingsmaatregelen treffen? Op deze pagina kunt u een inschatting maken: Energiegebruik per postcode
 • VORDERINGEN (zoals gezegd willen we u hier de komende tijd informeren over de status en voortgang van het proces in de gemeente Maasgouw.)

OPMERKING

In deze informatie set met verschillende pagina’s (en daarachter nog achterliggende en gelinkte pagina’s) zitten ook onvermijdelijke dubbelingen.
We zullen hier en daar ook nog links naar andere informatie toevoegen.


TRANSITIE VISE in menublok: "van het gas af"

Van het gas afhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/
1. RES en Transitievisie Warmtehttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/transitievisie-warmte/
2. Strategieën om van het gas af te gaanhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/strategieen/
3. De aardgas-alternatieven voor Maasgouwhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/aardgas-alternatief-maasgouw/
4. De lokale analyse Maasgouwhttps://duurzaammaasgouw.nl/lokale-analyse-maasgouw/
5. Rol van het Energielabelhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/energielabel/
6. Woningbestand in Maasgouwhttps://duurzaammaasgouw.nl/van-het-gas-af/woningbestand-maasgouw/
7. Energiegebruik in Maasgouw
https://duurzaammaasgouw.nl/energiebesparing/energiegebruik-maasgouw/ links naar de 8 dorpen van Maasgouw
8. Voortgang van lokale ontwikkelingen in rel. tot Transitievisie Warmte voor Maasgouw
(lopende update)
Voortgang - Status