Onze Nieuwsbrieven

datum
(sorteer ^ op datum)
CDM-nr
klik op de link om de nieuwsbrief te openen
inhoud
onderwerpen
thema
2022-12-2222-101
Nieuwsbrief-December-2022
Wat we afgelopen maanden allemaal gedaan en bereikt hebben
Voorlichtingsbijeenkomsten 2022
Alle thema-presentaties op de website
Trefwoorden - index
Enquête Voorlichtingsbijeenkomsten
Verenigingen
Abdijkerk Thorn in de kou
Energieloket
Beschermde dorpsgezichten en monumentale gebouwen
Collectief alternatief
Hoeveel zon heeft u geoogst?
Netwerkcapaciteit voor Zonneweide Hofstraat in Brachterbeek?
SDE-subsidie toegekend maar nu teruggetrokken.
Zienswijze CDM inzake ‘Beleids- en afwegingskader grootschalige opwek duurzame energie Zon
Solarpark Osen
Ontwikkeling ledenaantal: nu 150 !
Korter en minder hevig stookseizoen? Hoe?
2021-12-3021-107
Extra bijlage - warmtepomp
Extra bijlage bij december nieuwsbrief.
Thema: Leer of je woning verwarmd kan worden met een warmtepomp
2021-12-3021-105
Nieuwsbrief-CDM - dec.2021
1. Meer subsidie voor isolatie en warmtepompen
2. Energie in het Coalitieakkoord 2021-2025
3. Vaststelling tarieven legeskosten in de Raadsvergadering van 21 december
4. Vaststelling van het Warmte Transitie Plan voor Maasgouw
5. Website bezoek en Kortingsartikelen 2021
6. Programma suggesties aan lokale politieke partijen – respons
2021-11-3021-095
Nieuwsbrief-CDM - nov.2021
1 Leer je huis kennen – kieren, en wat je er nu aan doen kunt om energie te besparen
2 Leer je huis kennen – ventileren en luchten, nu het kouder wordt en energie duurder is
3 Leer je huis kennen – temperatuur verwarmingswater, ketelwatertemperatuur, radiatoren
4 Leer je huis kennen – stroomverbruik apparaten in kaart brengen
5 Tot slot: waarom het belangrijk is je woning beter te kennen
2021-10-2121-085
Nieuwsbrief CDM - okt 2021
. Aankondiging Algemene Ledenvergadering: dinsdag 23 november 2021; 19:30h; in Maasbracht.
. Nu mag het voor iedereen toch langzaam duidelijk zijn geworden:
ieders bijdrage om aan klimaatverandering een halt toe te roepen is onvermijdelijk.
. We gaan de Warmte-Transitie in Maasgouw concreet maken.
. Hoe gaan politieke partijen in Maasgouw duurzaamheid invullen?
. Ontwikkelingen Zonneweide Hofstraat
. Draai nu de keteltemperatuur van uw HR-gasketel naar 60 graden.
. Reserveer een infra-rood rapport, een warmtebeeldopname, van uw woonhuis.
. Laat uw muren niet kouder worden dan 17oC: Ventileren voor “dummies”.
2021-02-1521-015
21-015 Nieuwsbrief CDM - februari 2021
* Het wordt warmer: goed ventileren!
* Nationale campagne: Zet ‘m op 60 !
2020-12-2420-070
CDM-20-070 Nieuwsbrief 24-12-2020
• “Van het gas af” geven we concreet inhoud in 2021
• Ketelwater temperatuur naar 50 graden: nu zelf testen of u het daarmee warm krijgt
• Radiator ventilator en radiatoren zelf inregelen
• Status project zonneweide Hofstraat – SDE subsidie aangevraagd.
• Infra-Rood rapport, Energierapport en ……
• En voor het nieuwe jaar ……..
2020-11-2520-066
CDM 20-066 Nieuwsbrief 25-11-2020
Hoe groot is het gat in uw gevel? Invloed van kieren, kierlengte, kieroppervlak, mogelijke gasbesparing
2020-10-1020-058
CDM 20-058 Nieuwsbrief 10 oktober 2020;
- Aanvraag omgevingsvergunning zonneweide Hofstraat ter visie uitgelegd
- Kortingsartikelen en RRE-subsidie
- Verzoek aan College B&W om bouwleges voor verduurzamings-maatregelen te herzien
2020-08-0920-053
Nieuwsbrief 9 september 2020; Energielabel nu of later
Energielabel ná 31 dec. veel duurder
2020-07-1520-025
Nieuwsbrief 15 juli 2020; afbouw salderingsregeling
Afbouw Salderingsregeling
effecten op opbrengst en terugverdientijd
2020-06-1420-024
Nieuwsbrief 14 juni 2020
Informatiesessie project zonneweide Hofstraat
Algemene Leden Vergadering
Kandidaat Bestuursleden
Transitievisie warmte: uitnodiging om mee te praten hoe en wanneer we van het gas af gaan.
Kortingsactie Energiebesparende artikelen
Het project zonneweide Hofstraat: wat vooraf ging, status 1 juni en voortgang
2020-05-2820-022
nieuwsbrief 28 mei 2020
Ontwikkelingen project zonneweide "Hofstraat" , Maasbracht. Uitvoerige informatie (5 pag.) : organisatie, structuur, investeringen, deelnemingen.
2020-04-0220-016
Nieuwsbrief-02-april-2020
Planning onder de Corona-crisis
Ledenvergaderingen
Kortingsartikelen en de RRE-subsidie
Project zonneweide Hofstraat Maasbracht
Personele zaken
Obligatielening Windpark Egchelse Heide
2020-03-0620-013
projecten Zonneweides Maasbracht en Linne
informatie status projecten Zonneweides in Maasbracht en Linne
2020-02-0620-008
Nieuwsbrief-CDM- februari 2020
KORTINGSACTIE MAASGOUW:
20% op energiebesparende artikelen.
RRE-subsidie extra.
Campagne - voorlichting, presentaties
Oproep
2020-01-2020-006
Extra Nieuwsbrief: Intentieverklaring
Intentieverklaring Samenwerking 3
Coöperaties
2019-12-2919-071
Nieuwsbrief CDM december 2019
Terugblik op 2019
Voortgang en nieuwe informatie over de zonneweide projecten
Samenwerking met de buurcoöperaties
Nieuwe subsidie voor kleine besparingsacties
Winteractie: besparen door waterzijdig inregelen?
Trainingen projectbegeleider coöperaties
Belastingdienst en BTW
Ledenvergadering en/of Algemene Leden Vergadering.
2019-11-2419-064
Nieuwsbrief CDM november 2019
Nieuwe Energieadviseur
Nieuwe Subsidieactie voor kleine Besparingsoplossingen
Bestuurlijke zorgen
Projecten
Website
2019-10-1819-062
Nieuwsbrief oktober 2019
-Ledenbrief
Projectinformatie Zonneweides
Procedure Gemeente
Oproep kandidaatstelling bestuur