TW Maasgouw – 7

7.    Investeren, opbrengst en besparingen

Met concreet gemaakte scenario’s en mogelijkheden geeft de gemeente niet alleen woningeigenaren/bewoners een perspectief, maar legt de gemeente ook een “bouwplan” neer wat er nodig zal zijn aan nieuwe voorzieningen: welk vermogen bijvoorbeeld door Enexis tot aan de meter achter de voordeur geleverd moet worden met de kabel. Enz.

Voor de verschillende woningtypen kan een inschatting gemaakt worden welke maatregelen of pakketten achtereenvolgens wenselijk of nodig zijn. Wat de investeringskosten zijn, wat de energiekosten daarmee zullen worden en hoeveel CO2 daarmee bespaard wordt.
Eerder hebben we aangegeven dat die woningverbeteringen en aanpassingen nodig zijn. Die maatregelen kunnen direct genomen worden, maar het merendeel van de maatregelen zal gefaseerd, d.w.z. gespreid in de tijd uitgevoerd worden. Voor een woning zijn er “natuurlijke momenten zoals, verkoop/verhuizing, verbouwing, renovatie, uitbreiding, nieuwe vloer, vervanging slechte raamkozijnen, vervanging defecte verwarmingsketel, etc.
Je moet een aannemelijk scenario hebben waarbij demografische gegevens (leeftijd bewoners) , leeftijd woningen etc. belangrijke parameters zijn.
Met subsidies en stimulerende maatregelen kunnen en zullen de plaatjes beïnvloedt kunnen worden.

Onderstaand voorbeelden (uitgewerkt en berekend door Jan Willem vd Groep voor een enkele concrete woningen) laten zien wat de investeringen zijn, de opbrengsten en de CO2 afname.

Met deze berekeningen (per woning of voor een representatieve gemiddelde woning in een wijk of straat of postcodeXX) geef je inzicht in de investeringen in het gebouw en in installaties, de jaarlasten (bestaande uit de energiekosten + rente & aflossing + onderhoud) en de CO2-emissies.
Dit inzicht interesseert niet alleen een bewoner/woningeigenaar die weten wil óf en welke consequenties een alternatief voor aardgas betekent , maar ook een gemeente die moet bepalen hoe groot de CO2 effecten zijn, en hoe die jaar voor jaar bijdragen aan de CO2-vermindering.
De bovenstaande grafiek laat zien hoe in 2035 de CO2– uitstoot (dikke rode lijn) in dat jaar met één klap vermindert. Dat zou optreden als dan het aardgas (geheel of gedeeltelijk vervangen wordt door Bio-gas (duurzaam gas). Dat betreft het gas dat de HR-combi ketel nodig heeft om warmwater te maken, en op koude dagen de hybride warmtepomp te helpen het verwarmingswater  op voldoende temperatuur te brengen.

 

 

vorige hoofdstuk    volgende hoofdstuk

Inhoudsopgave: DE LOKALE INVULLING VAN DE TRANSITIEVISIE WARMTE  IN MAASGOUW

 1. Inleiding.
 2. Welke alternatieve opties voor aardgas zijn er?
  1. Studies, analyses, rapporten.
  2. Een sleutelrol voor inwoners.
 3. De gasaansluiting voor bestaande woningen blijft.
 4. Meest kansrijke alternatief: Hybride warmtepomp + HR-ketel.
  1. De individuele warmtepomp.
  2. Een warmtenet met midden- en hoge temperatuur.
  3. Een lage temperatuur warmtenet.
  4. Groengas in plaats van aardgas.
  5. Waterstof
 5. Een keuze maken waar we nooit spijt van krijgen.
 6. Geen alternatief zonder een kleinere energievraag van woningen.
 7. Investeren, opbrengst en besparingen.
 8. Samenvattend