TW Maasgouw – 5

5.    Een keuze maken waar we nooit spijt van krijgen

Bovenstaande mag duidelijk maken dat voor de korte en middellange termijn de keuzes voor Maasgouw beperkt zijn. Dat neemt niet weg dat in de afwegingen en met de onderbouwende berekeningen alle mogelijkheden voor de toekomst open gehouden moeten worden. Zowel voor de woningeigenaar/bewoner, energieleverancier, energiedistributeur (Enexis) en de Gemeente Maasgouw. Of het nu investeringen in de woning betreft, in installaties voor de warmteproductie, in leidingsystemen, elektriciteitskabels en trafo-stations of in nieuwe bestratingen omdat we die leidingen en kabels toch weer in de grond meten stoppen, het zijn allemaal investeringen die je voor de lange termijn doet. Voor de komende 50 tot 75 jaar ! Dus misschien tot het einde van de eeuw.
De keuze die we nu maken is vererven we zeker aan een mogelijk drie volgende generaties. Aan onze kinderen en kleinkinderen! Verantwoordelijkheid nemen voor duurzaamheid reikt ver in de toekomst.

Daarom ook moet de burger in het maken van de keuzes nauw betrokken worden.
Afwegingen maken vereist kennis nemen van de problematiek, hoe complex dan ook en begrijpbare uitleg bij de onderbouwing van de alternatieven en de keuzecriteria.

Inspraak zonder inzicht, geeft uitspraken zonder uitzicht.

 

vorige hoofdstuk  volgende hoofdstuk

Inhoudsopgave: DE LOKALE INVULLING VAN DE TRANSITIEVISIE WARMTE  IN MAASGOUW

 1. Inleiding.
 2. Welke alternatieve opties voor aardgas zijn er?
  1. Studies, analyses, rapporten.
  2. Een sleutelrol voor inwoners.
 3. De gasaansluiting voor bestaande woningen blijft.
 4. Meest kansrijke alternatief: Hybride warmtepomp + HR-ketel.
  1. De individuele warmtepomp.
  2. Een warmtenet met midden- en hoge temperatuur.
  3. Een lage temperatuur warmtenet.
  4. Groengas in plaats van aardgas.
  5. Waterstof
 5. Een keuze maken waar we nooit spijt van krijgen.
 6. Geen alternatief zonder een kleinere energievraag van woningen.
 7. Investeren, opbrengst en besparingen.
 8. Samenvattend