TW Maasgouw – 2

2. Welke alternatieve opties voor aardgas zijn er?

Het aardgas is een nutsvoorziening: de bewoner betaalt voor de aansluitkosten, het product aardgas voor de distributiekosten, voor de meterkosten en administratie, een milieutoeslag, een opslag duurzame energie (ODE) en belasting.

De bewoner gebruikt dat gas voor z’n verwarmingsketel, misschien een combiketel die ook het warmte tapwater maakt voor bad, douche en keuken, voor z’n gaspitten en misschien bakoven.
Als er dus een alternatief voor aardgas gekozen wordt, moeten er goed overwogen en onderbouwde alternatieven ter beschikking gesteld worden.

Welke alternatieven nu ingezet worden dan ook, het heeft consequenties voor de gebruiker (de bewoner), voor de energieleverancier, de energieproducent en voor de gemeente.

Hiernaast een lijstje (nooit volledig) met alternatieven die ingezet kunnen worden om te verwarmen, te koken, te bakken , enz.

 

Een sleutelrol voor inwoners

En… de woningeigenaren en bewoners moeten in dat proces betrokken worden. Zij hebben een sleutelrol in de warmtetransitie.
Het slagen en de effectiviteit van de geadviseerde en gekozen voorzieningen zijn afhankelijke van de acceptatie en het gebruik door de inwoners. Anderzijds is de keuze van bewoners en woningeigenaren in sterke mate bepalend voor het slagen van de warmtetransitie.

Kiezen we bijvoorbeeld massaal voor all-electric warmtepompen om woningen te verwarmen, dan moeten alle stroomkabels in de straat verzwaard worden, de transformators verzwaard en uitgebreid worden en moet, ook al is dat misschien maar even in de piek-uren, enorm veel stroom geproduceerd worden.
Die stroom wordt duur en zal (om technische redenen) geen groene stroom zijn, omdat die centrale slechts een paar uren per dag ingezet wordt.

Het geheel is dus een complex vraagstuk waarin de bewoner een sleutelrol heeft. Met voorlichting, bewustwording van de wisselwerking en een open dialoog moet er afstemming bereikt worden. Alleen zo kan de doelstelling bereikt worden.

2.1   Studies, analyses, rapporten.

Er zijn al veel studies en scenario’s uitgewerkt, Maar er is ons (de Coöperatie Duurzaam Maasgouw) nog niets bekend of er al een rapport ligt voor de specifieke situatie voor Maasgouw en de 8 kernen, de 8 dorpen, van Maasgouw.
Maar kijkend naar de praktijk van vandaag, naar de gebouwen, de spreiding van woningen, naar de technische en financiële mogelijkheden en nog veel andere factoren, is er dus nog heel wat uit te zoeken in Maasgouw  en … met uitleg te presenteren aan de inwoners om daarna in alle wijsheid keuzes te maken.

2.2  Een sleutelrol voor inwoners en de juiste volgorde van maatregelen om een woning aan te passen

Hoe dan ook, welke oplossing ook toegepast wordt op enig moment, terugdringen van het energiegebruik is hoe dan ook de voordeligste en een eerste bijna voorwaardelijke maatregel.
Daarna volgen andere maatregelen. Dat kan allemaal gefaseerd, in verloop van tijd, uitgevoerd worden.
Stap 1, stap 2 en stap 3 van maatregelen is onderstaand weergegeven.
De volgorde van deze stappen is belangrijk. Helaas laat de praktijk zien, dat de commerciële boodschappen dit stappenplan zelden volgen.

Stap 1, de woningverbetering, is een noodzakelijke eerste stap. Met deze maatregelen wordt het energiegebruik terug gedrongen. De energie die u niet nodig heeft, hoeft u niet te betalen, hoeft niet geleverd te worden en net geproduceerd te worden.
“De meest duurzame energie is bespaarde energie”

Stap 1 heeft in deze problematiek geen directe impact op de “externe maatregelen en op de energievoorziening” (Anders dan dat er minder geleverd en geproduceerd hoeft te worden. Maar de stoppen slaan er niet van door!)

Stap 3 is een “voorziening”, een “aanvulling”, op stap 2. Met zonnepanelen wek je zelf energie op, die je maar voor deel (30% gemiddeld) direct gebruikt voor de installaties van stap 2. De productie en de vraag lopen niet synchroon. Dus de geproduceerde stroom wordt voor 70% gevoed in het stroomnet en dat wordt daarmee belast.

Stap 2 bevat de oplossingen, de alternatieven, voor de huidige verwarmingsinstallatie.
Hiervoor wil de bewoner/woningeigenaar weten welke opties er zijn. WAT de opties WAAR zijn (straat, wijk, dorp van de gemeente Maasgouw) en WANNEER.

vorige hoofdstuk   volgende hoofdstuk

Inhoudsopgave: DE LOKALE INVULLING VAN DE TRANSITIEVISIE WARMTE  IN MAASGOUW

 1. Inleiding.
 2. Welke alternatieve opties voor aardgas zijn er?
  1. Studies, analyses, rapporten.
  2. Een sleutelrol voor inwoners.
 3. De gasaansluiting voor bestaande woningen blijft.
 4. Meest kansrijke alternatief: Hybride warmtepomp + HR-ketel.
  1. De individuele warmtepomp.
  2. Een warmtenet met midden- en hoge temperatuur.
  3. Een lage temperatuur warmtenet.
  4. Groengas in plaats van aardgas.
  5. Waterstof
 5. Een keuze maken waar we nooit spijt van krijgen.
 6. Geen alternatief zonder een kleinere energievraag van woningen.
 7. Investeren, opbrengst en besparingen.
 8. Samenvattend