0 % btw op zonnepanelen

BTW-nultarief op zonnepanelen – niet voor zonnecollectoren en niet voor PVT !

Vanaf 1 januari 2023 is het btw-tarief voor de installatie en levering van zonnepanelen op of bij een woning 0%. Op deze manier worden zonnepanelen gesubsidieerd.
Maar niet alle zonnepanelen worden zonder btw geleverd ! Wat wel en wat niet?

Een belangrijke voorwaarde is dat het moet gaan om zonnepanelen op of bij een woning.

zonnepanelen op woningen

Op of bij een woning betekent ook:

 • een garage of schuur bij een woning, een serre en een aan-of uitbouw
 • een tuin bij een woning
 • een vakantiewoning
 • een bedrijf aan huis, zolang de zonnepanelen ook privé worden gebruikt
 • een Vereniging van Eigenaren die zonnepanelen koopt voor op een appartementencomplex

Wat valt er allemaal onder het 0%-tarief?

Voor de volgende goederen geldt het btw-tarief van 0%:

 • Niet-geïntegreerde zonnepanelen (gewone, meest gebruikelijke zonnepanelen)
  Deze zonnepanelen worden in de praktijk het meest gebruikt. Ze worden op het dak of ergens anders bij de woning gemonteerd.
 • Geïntegreerde zonnepanelen
  geïntegreerde zonnepanelen

  geïntegreerde zonnepanelen; zijn tevens de dakafdichting; de waterdichte laag

  Dit zijn panelen die ook fungeren als dakbedekking.
  Maar let op: voor geïntegreerde zonnepanelen op een nieuwbouwwoning blijft het 21%-tarief gelden.

 • Goederen die nauw verbonden zijn met de installatie van zonnepanelen.
  omvormer en bekabeling

  omvormer en bekabeling

  Bijvoorbeeld kabels, montagemateriaal en zogenoemde optimizers en omvormers.

 • Ook de installatie van zonnepanelen valt onder het 0%-tarief.
  Meer hierover leest u bij BTW-tarief installatie van zonnepanelen.

 

Wat valt NIET onder het 0%-tarief ?

Voor de volgende goederen blijft het btw-tarief van 21% gelden:

 • Niet-geïntegreerde zonnepanelen met meerdere functies.
  PVT panelen: stroom én warmwater

  PVT panelen: stroom én warmwater: wél met 21% BTW

  Bijvoorbeeld PVT-systemen of zonnepanelen in ramen.  * zie helemaal onder dit bericht.

 • Zonneboilers (zonnecollectoren en boilervat) die zonlicht in warmte omzetten, en hierop wordt 21% BTW gerekend.
  De zonneboiler is 1 van de apparaten die valt onder de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Hoeveel subsidie u krijgt voor een zonneboiler, hangt af van het type zonneboiler dat u aanschaft. Op de website van de RVO vindt u meer informatie over de voorwaarden voor subsidie op zonneboilers.
 • Zonnepanelen op een bedrijfspand zonder woonfunctie
 • Zonnepanelen op openbare gebouwen en gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang
 • Geïntegreerde zonnepanelen op een nieuwbouwwoning
 • Goederen die niet voor de installatie van zonnepanelen worden aangeschaft
  Bijvoorbeeld de levering van een nieuwe omvormer, omdat de oude omvormer kapot is gegaan.

Bron: de belastingdienst

*) Subsidie op PVT-panelen/PVT-collectoren lijkt met de nieuwe BTW-regeling per 1 januari tussen wal en schip te zijn gevallen: De RvO laat weten dat ze PVT-systemen niet als zonneboilersysteem ziet en niet voor ISDE-subsidie in aanmerking komt. Op 23-1-23 laat PVT-fabrikant Triple Solar desgevraagd weten dat hun branchebelangenvereniging Holland Solar de overheid om verduidelijking vraagt. (mogelijk de oude regeling waarbij de BTW teruggevraagd kan worden)


Beschermde dorpsgezichten

Beschermde dorpsgezichten en monumentale gebouwen

Bewoners van monumentale gebouwen of van woningen in de beschermde dorpsgezichten (Thorn, Wessem en Stevensweert) zitten klem tussen de Erfgoedwet, de Klimaatdoelstellingen en hun energierekening!
Dat kwam heel duidelijk naar voren tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten. Veel bewoners uit Wessem, Stevensweert en Thorn weten waarover ze praten: je hoeft nog niet eens in rijks- provinciaal of gemeentelijk monument te wonen, maar in het officieel “beschermde dorpsgezicht” kun je niet zomaar energiebesparende maatregelen aanbrengen aan je huis. Terwijl andere bewoners juist nu zonnepanelen op hun dak plaatsen, HR++-glas en nieuwe kozijnen plaatsen, kan het hier niet. Althans niet zomaar.  Energiebesparende maatregelen aanbrengen binnen de beschermde dorpskernen en voor gebouwen met de status “monument” kan maar zeer beperkt en altijd met vergunning. Dus zelfs als je gebouweigenaar wil, mag dat niet (zonder meer). Normaal hoef je geen omgevingsvergunning te hebben voor zonnepanelen op je dak. Of voor dubbelglas in je ramen. Maar ook voor bewoners in de beschermde kern en in monumenten is de energierekening hoger geworden. En dan is hun energiegebruik meestal al veel hoger. Ze hebben in het verleden hun omgeving , maar vooral hun woningen geheel in stijl gehouden. En de Gemeente heeft ook in het verleden veel geïnvesteerd om het historische karakter te behouden. Heeft Wessem, Thorn en Stevensweert tot een toeristisch product gemaakt.
Het klimaatbeleid met de doelstellingen in de energietransitie botst met het behoud van cultureel erfgoed.
Als we niets doen wordt er niet geïnvesteerd in het bewoonbaar en verkoopbaar houden van de betroffen woningen: dan zal het erfgoed verloederen.
Daarbij zien we nu ook al tegen gevels die ook vanaf de straat in het zicht zijn, lelijke buitenunits van airco’s en warmtepompen en met lelijke leidingenkokers over de muren. En dan is niet te verklaren waarom op het ene dakvlak wel zonnepanelen gelegd zijn op het dak van de buurman mag het dan niet. Dat zorgt ook voor wrevel en onmin in het dorp.

De z.g. Nadere Regels bij de Erfgoedverordening moeten dringend worden herzien en aangevuld met de meest voorkomende energie besparende maatregelen. Nu nog staat in die Nadere Regels slechts een (1) maatregel: zonnepanelen op daken met (onmogelijke) voorwaarden waaraan de panelen en de plaatsing zou moet voldoen. Daarmee kom je bij een vergunning aanvraag heel snel bij de omgevingscommissie )voorheen: schoonheidscommissie) terecht, die hierover oordeelt. Dan verwondert men zich dat bewoners helemaal geen vergunning aanvragen. En over handhaving zwijgen hier maar liever………
Deze problematiek hebben we aan de orde gesteld in de Commissie vergadering van de Raad op 20 september.
Ons kort betoog vond brede steun bij de raadsleden.  In de daarop volgende Raadsvergadering zijn een aantal moties en amendementen ingediend.  Alhoewel de wethouder hevig in verweer ging, moet hij toch iets in beweging zetten:
Zie:  Nadere regels erfgoedverordening Maasgouw  en  Beleidsontwikkeling cultureel historisch erfgoed.

Maar we hebben ook gepleit om te onderzoeken of we voor situaties waar bijvoorbeeld geen panelen geplaatst kunnen worden geen alternatief geboden kan worden. Kijk op een collectief alternatief

inwoners van Heel die energie willen besparen!

inwoners van Heel die energie willen besparen! Nu aanmelden !

Voorlopig de laatste voorlichtingsbijeenkomst over energiebesparing en verduurzaming in de reeks die de vrijwilligers van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw houden. Iedereen is welkom. De bijeenkomst is gratis.
Mocht u de bijeenkomsten in Wessem, Stevensweert, Maasbracht, Beegden, Ohé en Laak en Linne gemist hebben, dan bent u ook alsnog van harte welkom in Heel.

Hier aanmelden voor de bijeenkomst in Heel op 10 en 17 november a.s.

Limburgse energiearmoede

Limburgse energiearmoede in kaart

Net als de rest van Nederland staat Limburg met de energietransitie aan het begin van een grote verandering. Een van de grote uitdagingen hierbij is het realiseren van een inclusieve en rechtvaardige energietransitie; een transitie waarin iedereen mee kan doen. Wat is de huidige situatie met betrekking tot energiearmoede in Limburg? Hoe kan de situatie worden verbeterd en wie kunnen hierin een rol van betekenis spelen?

Download het TNO-rapport
Opdrachtgever: Provincie Limburg

 

 

 

 

 

(meer…)

28 Juni: Dorpsbijeenkomst Maasbracht – Energiebesparing Woning

Voorlichtingsbijeenkomst Energiebesparing in Maasbracht

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw geeft, in samenwerking met de Gemeente Maasgouw, voorlichting en advies over energiebesparing en over alternatieven voor verwarming van woningen met aardgas.

Waar kunt u al heel snel besparen op uw gas en stroomverbruik?
Hoe verduurzaamt u uw woning slim en betaalbaar? Ontdek het tijdens onze gratis dorpsbijeenkomst op dinsdag 28 juni van 19.30 tot 21.30 uur.
In twee uur tijd worden allerlei onderwerpen besproken, zoals energie besparen, woningisolatie, alternatieven voor uw gasketel, wat de kosten en de baten zijn en welke subsidieregelingen beschikbaar zijn. Ook geeft gemeente Maasgouw een toelichting hoe we uiteindelijk van het gas af willen gaan en de stappen die de gemeente hierin gaat zetten.

Locatie, datum en tijdstip:

Zalencentrum “de Spil”, Suikerdoossingel 55-57, 6051 HN Maasbracht.

Datum: donderdag 28 juni 2022; Aanvang 19:30 h.  Duur: ca. 2 uur

Aanmelden:

We vragen beleefd U aan te melden op de website van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw waar u ook meer informatie vindt. Bij die aanmelding kunt u aangeven naar welke onderwerpen uw bijzondere aandacht naar uitgaat. Met die informatie kunnen wij sturing geven aan het programma. (De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden)
Ga naar aanmelden: www.duurzaammaasgouw.nl/wtm

In opvolging op deze eerste bijeenkomst van 28 juni houden we op 5 juli een Verdiepingsbijeenkomst.
Op dinsdag 5 juli, van 19.30 tot 21.30 uur, organiseren we deze vervolg-bijeenkomst.  Dan gaan we dieper in op de praktische uitvoering van de mogelijkheden waarmee uw woning energie-zuiniger en comfortabeler gemaakt kan worden. Wij behandelen uw vragen en geven gedetailleerde informatie over mogelijke maatregelen die snel het meest efficiënt zijn voor uw woning en bouwjaar. Ook laten we zien hoe een stappenplan u kan helpen in het uitvoeren van besparingsmaatregelen.

Voor bijeenkomsten in de andere dorpen* van Maasgouw zie ook www.duurzaammaasgouw.nl/wtm

*) De Coöperatie Duurzaam Maasgouw heeft deze presentaties al gehouden in Wessem, Heel en Stevensweert en nu dus in Maasbracht.
Na de vakantieperiode willen we deze presentaties ook nog geven in de andere dorpen van Maasgouw.

Lage inkomens in 2050 nog eens 19% hogere energiekosten, tenzij ………

Toekomstig geen goede vooruitzichten voor huishoudens met lage inkomsten!

Het Institute for European Energy and Climate Policy Foundation (IEECP) heeft zojuist haar nieuwste studie gepubliceerd over hoe de renovatiegolf huishoudens met een laag inkomen in heel Europa ten goede kan komen.
Het onderzoek werd uitgevoerd in 10 landen met de hoogste energiearmoede. (opm.: Nederland behoort niet tot deze 10 landen, maar ook voor lage inkomens in Nederland zullen de bevindingen van toepassing zijn)

Dit zijn de belangrijkste bevindingen:

 • In combinatie met andere maatregelen kunnen minimale energieprestatie-eisen de energiekosten van huishoudens met een laag inkomen met 1/3 verlagen.
 • Als er geen extra beleid voor het CO2-vrij maken van gebouwen wordt geïmplementeerd, zullen huishoudens met een laag inkomen in 2050 19% meer uitgeven aan energie dan nu het geval is.
 • Gerichte steun voor huishoudens met een laag inkomen is nodig om de toegang tot financiering te vergroten en energierenovatieprojecten uit te voeren.

(eigen vertaling uit het Engels uit bericht EURIMA’s LinkedIn-bericht )

Vind hier de volledige studie:
https://lnkd.in/e5sWHFi3

7 april: Dorpsbijeenkomst Wessem – Energiebesparing Woning

7 april:  Voorlichtingsbijeenkomst Energiebesparing in Wessem

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw geeft, in samenwerking met de Gemeente Maasgouw, voorlichting en advies over energiebesparing en over alternatieven voor verwarming van woningen met aardgas.

Waar kunt u al heel snel besparen op uw gas en stroomverbruik?
Hoe verduurzaamt u uw woning slim en betaalbaar? Ontdek het tijdens onze gratis dorpsbijeenkomst op donderdag 7 april van 19.30 tot 21.30 uur.
In twee uur tijd worden allerlei onderwerpen besproken, zoals energie besparen, woningisolatie, alternatieven voor uw gasketel, wat de kosten en de baten zijn en welke subsidieregelingen beschikbaar zijn. Ook geeft gemeente Maasgouw een toelichting hoe we uiteindelijk van het gas af willen gaan en de stappen die de gemeente hierin gaat zetten.

Locatie, datum en tijdstip:

Gasterie “de Knip”, Groenstraat 1 , Wessem

Datum: donderdag 7 april 2022; Aanvang 19:30 h.  Duur: ca. 2 uur

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden (i.v.m. beperkte zaalcapaciteit) op de website van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw waar u ook meer informatie vindt.
Ga naar aanmelden: www.duurzaammaasgouw.nl/wtm

In opvolging op deze eerste bijeenkomst op 7 april houden we op 28 april een Verdiepingsbijeenkomst

Op donderdag 28 april van 19.30 tot 21.30 uur organiseren we een vervolg- bijeenkomst. Dan gaan we dieper in op de praktische uitvoering van de mogelijkheden waarmee uw woning energie-zuiniger en comfortabeler gemaakt kan worden. Wij behandelen uw vragen en geven gedetailleerde informatie over mogelijke maatregelen die snel het meest efficiënt zijn voor uw woning en bouwjaar. Ook laten we zien hoe een stappenplan u kan helpen in het uitvoeren van besparingsmaatregelen.

Voor bijeenkomsten in de andere dorpen van Maasgouw zie ook www.duurzaammaasgouw.nl/wtm  of: AGENDA

Productie hernieuwbare energie groeit 13 procent

Productie hernieuwbare energie groeit 13 procent

De productie van hernieuwbare energie groeide het afgelopen jaar met 13 procent. Wind op zee was met ruim 30 procent de grootste groeier. Zonne-energie kwam met 25 procent op de tweede plaats. De diverse bronnen biomassa kwamen met een plus van 17 procent op de derde plaats. Wind op land daalde iets. De groei aan opgesteld vermogen was onvoldoende om het gebrek aan wind ten opzichte van vorig jaar te compenseren.  Van alle energie komt nu ruim 12,5 procent uit hernieuwbare bronnen.

Groter aandeel zon en wind

De groei van hernieuwbaar versnelt waarbij zon en wind een steeds grotere bijdrage leveren. Zonne-energie stelde 11 jaar terug niets voor. Nu is het een van de grootste hernieuwbare bronnen.

Toppositie met zon

Met het opgesteld vermogen zonne-energie per inwoner staat Nederland nu wereldwijd op de tweede plaats. Daarmee zijn we Duitsland voorbijgestreefd. Australië heeft meer zonvermogen per inwoner en zullen we waarschijnlijk niet kunnen inhalen.

Mogelijkheden op daken

Dit jaar werden bij het anderhalf miljoenste huishouden zonnepanelen aangesloten. Daar zit nog een groot potentieel. Zo’n 1 miljoen huiseigenaren overweegt panelen te kopen. Bij huurwoningen is ook nog ruimte op meer dan 1 miljoen woningen.

lees meer in de bron van dit bericht: https://www.klimaatakkoord.nl/actueel/nieuws/2021/12/29/jaarbericht-energieopwek

Energie in het Coalitieakkoord

Eindelijk, na bijna 9 maanden, ligt er dan een coalitieakkoord. Bijna 50 bladzijden waarover VVD, D66, CDA en ChristenUnie het eens geworden zijn. In de media zijn de grote lijnen en de voornemens gepresenteerd. Maar wat zijn de voornemens die de energietransitie, of meer nog de warmtetransitie vooruit moeten helpen?
We hebben het coalitieakkoord doorgenomen en geselecteerd wat nauw gerelateerd is aan de “verduurzaming”, de “energietransitie of warmtetransitie”
Kijk op: https://duurzaammaasgouw.nl/coalitieakkoord-2021-2025/

Transitievisie Warmte Maasgouw ter goedkeuring

De Transitievisie Warmte vanavond 21/12 ter goedkeuring in de raadsvergadering.

Dit plan, waarin beschreven wordt hoe we Maasgouw gaan afkoppelen van het gas, wordt op dinsdag 21 december in de gemeenteraad besproken.

Kijk en luister voorafgaand naar de uitleg wat het gaat betekenen en hoe de lokale politiek er over denkt
Uitleg van de ingehuurde expert, de aanpak die wethouder Lalieu voorstelt en de opvattingen van de raadsfracties.

Kijk en luister dus vooraf naar het Maasgouw Journaal:
https://www.gemeentemaasgouw.nl/maasgouw-journaal-december-2021

De raadsvergadering van de gemeenteraad ziet u vanavond (dinsdag 21 december) vanaf 19:30 uur op de website van de gemeente of via Omroep ML5.