Een collectief alternatief

Zonnepanelen niet op je eigen dak maar elders – een collectief alternatief

Zonnepanelen op daken, tegen de gevel, in je tuin of ergens in het weiland. Je mag niet aannemen dat dit overal zo maar kan zonder een (omgevings-)vergunning. Als de zonnepanelen op een schuin dak, mooi in lijn met de helling van het dak liggen, heb je geen vergunning nodig. Behalve als dat een dak is van een gebouw met de officiële status van monument (een rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument) of van een gebouw dat binnen een “beschermd stad- of dorpsgezicht” ligt. Dan heb je voor de plaatsing van die zonnepanelen op daken een (omgevings-)vergunning nodig. 

(controleer hier of je, voor welke maatregelen dan ook, een omgevingsvergunning nodig hebt)

En monumenten en beschermde dorpsgezichten hebben we in Maasgouw wel een paar! We gaan er trots op: in Thorn, Wessem en Stevensweert.

 

 

 

 

In Thorn tellen we binnen het gebied wat onder het beschermde dorpsgezicht valt ongeveer 550 panden (met afzonderlijke postcode)In Wessem zijn dat ongeveer 390 woningen, en in Stevensweert naar onze telling ongeveer 240 panden. Totaal dus ongeveer 1220 panden waarop je dus niet zonder meer met zonnepanelen het dak op kan.

En als het voor deze panden niet altijd mogelijk is – d.w.z. niet toegestaan wordt – om bijvoorbeeld zonnepanelen op hun eigen dak te plaatsen, dan zou het om verschillende redenen wenselijk zijn om deze panden een alternatief te bieden: niet op hun eigen dak, maar op een plek waar het wel toegestaan wordt. Sterker nog: waar het gefaciliteerd wordt aantrekkelijk te investeren in je eigen panelen. en dus een aantrekkelijk alternatief geboden wordt.

Hiervoor is een speciale beschikbaar: SCE- Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking.
Het is een exploitatiesubsidie op elke geproduceerde kWh zonnestroom. Daarmee krijg je dus een langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

We hebben de Gemeente voorgesteld om voor de drie beschermde dorpsgezichten een haalbaarheidsstudie uit te voeren, voor één (of meerdere projecten) die het in de eerste plaats de bewoners uit de beschermde dorpskern mogelijk maakt in zo’n project hun “eigen”panelen te leggen. Daarmee kunnen ook zij investeren in zonnepanelen, niet op hun eigen dak, maar op een door de Gemeente (!) ter beschikking gesteld dak, of weiland. Dat geeft dan ook minder aanleiding tot illegale plaatsing van panelen op daken.
Daarbij is gedacht aan het z.g. meervoudig ruimtegebruik. En heel praktisch voor Thorn en Stevensweert, denk je dan eerst aan overdekte parkeerplaatsen. En in Wessem misschien ook nog wel. Auto’s in de schaduw van de zonnepanelen en een parkeerplek voor de auto’s van die bewoners uit de beschermde kernen, toekomstig met een laadpaal voor hun eigen stroom. een laadpaal die we ook niet kunnen of willen in de beschermde kernen.

We zijn nog niet gestart. De Gemeente moet de opdracht officieel nog aan de coöperatie verlenen voor deze haalbaarheidsstudie die uitgaat van een model hoe burgers en Gemeente in zo’n collectieve voorziening deelnemen.
Een hele reeks andere gemeenten zijn Maasgouw hierin al voorgegaan. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.