TW in Maasgouw – 2.1

2.1   Studies, analyses, rapporten.

Er zijn al veel studies en scenario’s uitgewerkt, Maar er is ons (de Coöperatie Duurzaam Maasgouw) nog niets bekend of er al een rapport ligt voor de specifieke situatie voor Maasgouw en de 8 kernen, de 8 dorpen, van Maasgouw.
Maar kijkend naar de praktijk van vandaag, naar de gebouwen, de spreiding van woningen, naar de technische en financiële mogelijkheden en nog veel andere factoren, is er dus nog heel wat uit te zoeken in Maasgouw  en … met uitleg te presenteren aan de inwoners om daarna in alle wijsheid keuzes te maken.

 Inhoudsopgave: DE LOKALE INVULLING VAN DE TRANSITIEVISIE WARMTE  IN MAASGOUW

 1. Inleiding.
 2. Welke alternatieve opties voor aardgas zijn er
  1. Studies, analyses, rapporten.
  2. Een sleutelrol voor inwoners.
 3. De gasaansluiting voor bestaande woningen blijft.
 4. Meest kansrijke alternatief: Hybride warmtepomp + HR-ketel.
  1. De individuele warmtepomp.
  2. Een warmtenet met midden- en hoge temperatuur.
  3. Een lage temperatuur warmtenet.
  4. Groengas in plaats van aardgas.
  5. Waterstof
 5. Een keuze maken waar we nooit spijt van krijgen.
 6. Geen alternatief zonder een kleinere energievraag van woningen.
 7. Investeren, opbrengst en besparingen.
 8. Samenvattend