Energieloket Maasgouw

HEEFT U VRAGEN OVER HET VERDUURZAMEN VAN UW WONING?

Kom naar het energieloket!

Wilt u weten hoe u uw woning energiezuiniger kunt maken? Vindt u het lastig om te bepalen hoe u dit het beste kunt aanpakken? Heeft u een specifieke vraag over energie besparen of het verduurzamen van uw woning, dan kunt u terecht op het wekelijkse energiespreekuur van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw.

Spreekuur

Het wekelijkse spreekuur is gratis en vindt iedere week plaats op de volgende locaties:

  • Maandag vanaf 14:30 uur tot 16:00 uur in Bibliocenter Maasbracht, Suikerdoossingel 49, Maasbracht
  • Donderdag vanaf 17:00 uur tot 19:00 uur in Bibliocenter Heel, Sportparklaan 56, Heel

Onafhankelijke experts van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw beantwoorden uw vragen.

Vooraf aanmelden

Wilt u gebruik maken van het energieloket? Maak dan een afspraak!
Dit kunt u doen op de website van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw. Ga naar: www.duurzaammaasgouw.nl/energieloket en vul het aanmeldingsformulier in.
Heeft u vragen over het energiespreekuur stuur dan een mail naar energieloket@duurzaammaasgouw.nl

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw is een vrijwilligersinitiatief van inwoners.
Ze zet zich actief in om de gemeente Maasgouw te verduurzamen. Meer weten? Kijk op http://www.duurzaammaasgouw.nl voor duurzame tips en informatie.


Gordijnen en de kou

Gordijnen, vensterbank en de winterkou

De vraag wordt vaak gesteld: welke invloed hebben overgordijnen op het energiegebruik?
Tot nu toe was het antwoord: het helpt altijd een beetje. Maar dat lijkt enige nuancering te verdienen!
Onlangs heb ik een oud college dictaat (1982-1983) opgedoken en vond daar iets interessant: de vensterbank boven de radiator en een gordijn hebben nogal verschillende impact. Impact op het energieverlies door het raam. Alleen was nergens te vinden of dat raam in 1982-1983 van enkel glas of dubbelglas voorzien was.

De plaats van het dikke overgordijn lijkt bepalend te zijn. Daarnaast is er de invloed van de al dan niet overstek van de vensterbank. Voor dit raam (met enkel of dubbelglas) van 19% meer energieverlies tot een besparing van 25% op het energieverlies door het raam. (alleen door het raam!) Met HR++ glas zullen die cijfers wel wat lager zijn – zowel in de plus als de min – maar de wetten van de bouwfysica zijn hetzelfde gebleven. Een dik, dubbel gordijn tot boven op de vensterbank zal nog steeds bijdragen aan wat energiebesparing !

Beschermde dorpsgezichten

Beschermde dorpsgezichten en monumentale gebouwen

Bewoners van monumentale gebouwen of van woningen in de beschermde dorpsgezichten (Thorn, Wessem en Stevensweert) zitten klem tussen de Erfgoedwet, de Klimaatdoelstellingen en hun energierekening!
Dat kwam heel duidelijk naar voren tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten. Veel bewoners uit Wessem, Stevensweert en Thorn weten waarover ze praten: je hoeft nog niet eens in rijks- provinciaal of gemeentelijk monument te wonen, maar in het officieel “beschermde dorpsgezicht” kun je niet zomaar energiebesparende maatregelen aanbrengen aan je huis. Terwijl andere bewoners juist nu zonnepanelen op hun dak plaatsen, HR++-glas en nieuwe kozijnen plaatsen, kan het hier niet. Althans niet zomaar.  Energiebesparende maatregelen aanbrengen binnen de beschermde dorpskernen en voor gebouwen met de status “monument” kan maar zeer beperkt en altijd met vergunning. Dus zelfs als je gebouweigenaar wil, mag dat niet (zonder meer). Normaal hoef je geen omgevingsvergunning te hebben voor zonnepanelen op je dak. Of voor dubbelglas in je ramen. Maar ook voor bewoners in de beschermde kern en in monumenten is de energierekening hoger geworden. En dan is hun energiegebruik meestal al veel hoger. Ze hebben in het verleden hun omgeving , maar vooral hun woningen geheel in stijl gehouden. En de Gemeente heeft ook in het verleden veel geïnvesteerd om het historische karakter te behouden. Heeft Wessem, Thorn en Stevensweert tot een toeristisch product gemaakt.
Het klimaatbeleid met de doelstellingen in de energietransitie botst met het behoud van cultureel erfgoed.
Als we niets doen wordt er niet geïnvesteerd in het bewoonbaar en verkoopbaar houden van de betroffen woningen: dan zal het erfgoed verloederen.
Daarbij zien we nu ook al tegen gevels die ook vanaf de straat in het zicht zijn, lelijke buitenunits van airco’s en warmtepompen en met lelijke leidingenkokers over de muren. En dan is niet te verklaren waarom op het ene dakvlak wel zonnepanelen gelegd zijn op het dak van de buurman mag het dan niet. Dat zorgt ook voor wrevel en onmin in het dorp.

De z.g. Nadere Regels bij de Erfgoedverordening moeten dringend worden herzien en aangevuld met de meest voorkomende energie besparende maatregelen. Nu nog staat in die Nadere Regels slechts een (1) maatregel: zonnepanelen op daken met (onmogelijke) voorwaarden waaraan de panelen en de plaatsing zou moet voldoen. Daarmee kom je bij een vergunning aanvraag heel snel bij de omgevingscommissie )voorheen: schoonheidscommissie) terecht, die hierover oordeelt. Dan verwondert men zich dat bewoners helemaal geen vergunning aanvragen. En over handhaving zwijgen hier maar liever………
Deze problematiek hebben we aan de orde gesteld in de Commissie vergadering van de Raad op 20 september.
Ons kort betoog vond brede steun bij de raadsleden.  In de daarop volgende Raadsvergadering zijn een aantal moties en amendementen ingediend.  Alhoewel de wethouder hevig in verweer ging, moet hij toch iets in beweging zetten:
Zie:  Nadere regels erfgoedverordening Maasgouw  en  Beleidsontwikkeling cultureel historisch erfgoed.

Maar we hebben ook gepleit om te onderzoeken of we voor situaties waar bijvoorbeeld geen panelen geplaatst kunnen worden geen alternatief geboden kan worden. Kijk op een collectief alternatief

Een collectief alternatief

Zonnepanelen niet op je eigen dak maar elders – een collectief alternatief

Zonnepanelen op daken, tegen de gevel, in je tuin of ergens in het weiland. Je mag niet aannemen dat dit overal zo maar kan zonder een (omgevings-)vergunning. Als de zonnepanelen op een schuin dak, mooi in lijn met de helling van het dak liggen, heb je geen vergunning nodig. Behalve als dat een dak is van een gebouw met de officiële status van monument (een rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument) of van een gebouw dat binnen een “beschermd stad- of dorpsgezicht” ligt. Dan heb je voor de plaatsing van die zonnepanelen op daken een (omgevings-)vergunning nodig. 

(controleer hier of je, voor welke maatregelen dan ook, een omgevingsvergunning nodig hebt)

En monumenten en beschermde dorpsgezichten hebben we in Maasgouw wel een paar! We gaan er trots op: in Thorn, Wessem en Stevensweert.

 

 

 

 

In Thorn tellen we binnen het gebied wat onder het beschermde dorpsgezicht valt ongeveer 550 panden (met afzonderlijke postcode)In Wessem zijn dat ongeveer 390 woningen, en in Stevensweert naar onze telling ongeveer 240 panden. Totaal dus ongeveer 1220 panden waarop je dus niet zonder meer met zonnepanelen het dak op kan.

En als het voor deze panden niet altijd mogelijk is – d.w.z. niet toegestaan wordt – om bijvoorbeeld zonnepanelen op hun eigen dak te plaatsen, dan zou het om verschillende redenen wenselijk zijn om deze panden een alternatief te bieden: niet op hun eigen dak, maar op een plek waar het wel toegestaan wordt. Sterker nog: waar het gefaciliteerd wordt aantrekkelijk te investeren in je eigen panelen. en dus een aantrekkelijk alternatief geboden wordt.

Hiervoor is een speciale beschikbaar: SCE- Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking.
Het is een exploitatiesubsidie op elke geproduceerde kWh zonnestroom. Daarmee krijg je dus een langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

We hebben de Gemeente voorgesteld om voor de drie beschermde dorpsgezichten een haalbaarheidsstudie uit te voeren, voor één (of meerdere projecten) die het in de eerste plaats de bewoners uit de beschermde dorpskern mogelijk maakt in zo’n project hun “eigen”panelen te leggen. Daarmee kunnen ook zij investeren in zonnepanelen, niet op hun eigen dak, maar op een door de Gemeente (!) ter beschikking gesteld dak, of weiland. Dat geeft dan ook minder aanleiding tot illegale plaatsing van panelen op daken.
Daarbij is gedacht aan het z.g. meervoudig ruimtegebruik. En heel praktisch voor Thorn en Stevensweert, denk je dan eerst aan overdekte parkeerplaatsen. En in Wessem misschien ook nog wel. Auto’s in de schaduw van de zonnepanelen en een parkeerplek voor de auto’s van die bewoners uit de beschermde kernen, toekomstig met een laadpaal voor hun eigen stroom. een laadpaal die we ook niet kunnen of willen in de beschermde kernen.

We zijn nog niet gestart. De Gemeente moet de opdracht officieel nog aan de coöperatie verlenen voor deze haalbaarheidsstudie die uitgaat van een model hoe burgers en Gemeente in zo’n collectieve voorziening deelnemen.
Een hele reeks andere gemeenten zijn Maasgouw hierin al voorgegaan. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Voorlichtingsbijeenkomsten 2022

Reeks voorlichtingsbijeenkomsten 2022 afgesloten

Toen we eind 2020 voorlichtingsbijeenkomsten over verduurzaming en energiebesparing (“van het gas af”) bij de Gemeente en bij onze leden aanklopten, was daar maar matig belangstelling voor. Samen met de Gemeente Maasgouw sleutelden we aan het concept, de inhoud en omvang en vooral ook aan de campagne in de media om vooral iedereen te interesseren in onze boodschap. onze zorg was of we wel genoeg inwoners konden bereiken met onze voorlichtingscampagne.
We besloten te beginnen met enkele try-out’s. Maar eenmaal de eerste zaalreserveringen gemaakt, stak Corona voor zowat alles een stokje. Geen bijeenkomsten!
In november 2021, een jaar later, keerde het tij: de Corona-dreiging nam af, maar ook de energieprijzen stegen, onzekerheid over de gastoevoer in de winter, enz. En bij ieder van ons was duidelijk dat beleidsadviezen bij de Gemeente nu als eerste omgezet moesten worden in praktische voorlichting.
De eerste 2 maal 2 bijeenkomsten in Wessem, Stevensweert en 2 bijeenkomsten georganiseerd met het Bibliocenter waren voor ons nog aftastend. Maar met deze ervaringen en kijkend naar de actualiteit van een energiecrisis waren we het snel eens dat we door moesten in elke kern van Maasgouw. En nu versneld: iedere week 1 bijeenkomst.
Tot medio november zijn we hiermee druk in de weer geweest. We hebben voortdurend gesleuteld aan de presentaties, zowel aan de inhoud, als de prijzen voor energie en materialen veranderden van week tot week en probeerden we actueel te houden in onze presentaties. Maar ook de interesses van de deelnemers veranderde van week tot week en van dorp tot dorp. We hebben zoveel mogelijk maatwerk geleverd, inspelend op de interesses en thema’s die men bij de aanmelding kon opgeven.
De omvang en duur van de bijeenkomsten groeide. Maar zonder breed overzicht kregen we reacties waarom we bepaalde aspecten niet genoemd hadden. De bijeenkomsten zouden 2 uur duren, maar dat werden er soms 3 ! Te veel, te lang. (waarvoor nogmaals excuus).
We hebben totaal 18 avondbijeenkomsten verzorgd waarbij zich in de zalen in totaal meer dan 760 inwoners geregistreerd hebben. Volle zalen dus.
Eerlijkheid gebiedt te zeggen: zoveel belangstelling hadden we in 2021 nooit gekregen. Uit de terugkoppeling concluderen we al heel voorzichtig dat veel deelnemers hun woongedrag aangepast hebben, kleine en grotere energiebesparende maatregelen genomen hebben of gaan nemen. De enquête die we gestart zijn, zal ons nog meer terugkoppeling geven. Het heeft ons veel nieuwe leden opgeleverd en er zijn veel energieadviezen aangevraagd.
We hebben nog lang niet voldoende inwoners bereikt en zijn ervan overtuigd  dat we ook in 2023 nog kunnen helpen met voorlichting!

Brandveiligheid thuisbatterij

Nu de afbouw van de salderingsregeling voor met zonnepanelen (PV) opgewekte en aan het net geleverde stroom met ingang van 2025 stapsgewijs afgebouwd wordt, groeit het interesse in een thuisbatterij (thuisaccu).
Naast de vraag of zo’n thuisbatterij met de huidige stroomtarieven en voor uw PV-installatie rendabel is en hoe groot zo’n batterij dan moet zijn, is het belangrijk ook kennis te nemen van de veiligheidsaspecten die in acht genomen zullen moeten worden.
De brandweer Limburg-Noord stuurde ons desgevraagd een duidelijke factsheet. Die geeft heldere aanwijzingen voor de plaatsing en toegankelijkheid van een thuisbatterij in of buiten de woning, de plaatsing van de noodschakelaar, rook- en CO-melder en over de persoonlijke veiligheid.
Met dank aan de Brandweer Limburg-Noord.

de factsheet van de brandweer

onze info over “thuisbatterij”

13 april – Avond van de Duurzaamheid – HEEL

13 april – Avond van de Duurzaamheid – Heel

13 april 2022, van 19:30 h tot 21:30 h | Heel, Sportparklaan 56

Gratis

 

Deze avond wordt georganiseerd door de Bibliotheek – Bibliocenter, en staat in het teken van duurzaamheid in de gemeente Maasgouw. Deskundigen van Coöperatie Duurzaam Maasgouw en Frank Kilkens, onafhankelijk financieel adviseur, gaan in op de verschillende facetten ervan.

Coöperatie Duurzaamheid Maasgouw

Deze avond staat in het teken van duurzaamheid in de gemeente Maasgouw. Allerlei onderwerpen passeren de revue zoals energie besparen, het isoleren van de woning, alternatieven voor de gasgestookte verwarmingsketel, etc.

Deskundigen van Coöperatie Duurzaam Maasgouw gaan in op vragen zoals: Welke isolatie maatregelen eerst? Hoeveel besparen die en wat zijn de investeringen? Is mijn woning al geschikt voor een warmtepomp? Wat kun je zelf doen en wat besteed je uit?

Frank Kilkens en Harold Rutten,  geven informatie over de financieringsmogelijkheden voor investeringen in energiemaatregelen en het levensloopbestendig maken van uw woning.

 

Kom naar deze “Avond van de Duurzaamheid” om informatie op te halen en je vragen te stellen.

Afgestemd op uw vragen is er een vervolgbijeenkomst – een verdiepingsbijeenkomst – op 3 mei, waarin meer gedetailleerde informatie gegeven wordt over de de mogelijkheden en de uitvoering van besparingsmaatregelen. (welke mogelijkheden voor dakisolatie, gevel isolatie, vloer isolatie, beglazing, alternatieven voor de aardgasgestookte verwarmingsketel, etc.

AANMELDEN voor de 1e bijeenkomst op 13 april

Praat en luister mee tijdens deze avond over duurzaamheid, voor iedereen die duurzamer wil leven. Je krijgt bruikbare en onpartijdige informatie en natuurlijk is er genoeg tijd voor het stellen van vragen.

 

Zie AGENDA voor de andere bijeenkomsten “Energie besparen” van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw

 

7 april: Dorpsbijeenkomst Wessem – Energiebesparing Woning

7 april:  Voorlichtingsbijeenkomst Energiebesparing in Wessem

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw geeft, in samenwerking met de Gemeente Maasgouw, voorlichting en advies over energiebesparing en over alternatieven voor verwarming van woningen met aardgas.

Waar kunt u al heel snel besparen op uw gas en stroomverbruik?
Hoe verduurzaamt u uw woning slim en betaalbaar? Ontdek het tijdens onze gratis dorpsbijeenkomst op donderdag 7 april van 19.30 tot 21.30 uur.
In twee uur tijd worden allerlei onderwerpen besproken, zoals energie besparen, woningisolatie, alternatieven voor uw gasketel, wat de kosten en de baten zijn en welke subsidieregelingen beschikbaar zijn. Ook geeft gemeente Maasgouw een toelichting hoe we uiteindelijk van het gas af willen gaan en de stappen die de gemeente hierin gaat zetten.

Locatie, datum en tijdstip:

Gasterie “de Knip”, Groenstraat 1 , Wessem

Datum: donderdag 7 april 2022; Aanvang 19:30 h.  Duur: ca. 2 uur

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden (i.v.m. beperkte zaalcapaciteit) op de website van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw waar u ook meer informatie vindt.
Ga naar aanmelden: www.duurzaammaasgouw.nl/wtm

In opvolging op deze eerste bijeenkomst op 7 april houden we op 28 april een Verdiepingsbijeenkomst

Op donderdag 28 april van 19.30 tot 21.30 uur organiseren we een vervolg- bijeenkomst. Dan gaan we dieper in op de praktische uitvoering van de mogelijkheden waarmee uw woning energie-zuiniger en comfortabeler gemaakt kan worden. Wij behandelen uw vragen en geven gedetailleerde informatie over mogelijke maatregelen die snel het meest efficiënt zijn voor uw woning en bouwjaar. Ook laten we zien hoe een stappenplan u kan helpen in het uitvoeren van besparingsmaatregelen.

Voor bijeenkomsten in de andere dorpen van Maasgouw zie ook www.duurzaammaasgouw.nl/wtm  of: AGENDA

EU wil renoveren van slechtste woningen verplicht stellen.

EU steekt €200 miljard in verplichte renovatie van slecht geïsoleerde huizen en kantoren met energielabel F en G

Renovatie moeten leiden tot een lagere energierekening.  Vanaf 2027 mogen er geen kantoren meer met een G-label zijn, vanaf 2030 ook geen woningen meer met een G-label. In principe moeten alle gebouwen in 2050 klimaatneutraal zijn.

Voor het plan dat in de komende tien jaar moet worden uitgevoerd, is 200 miljard euro uitgetrokken.
De verplichte renovatie geldt voor de 30 procent slechtst geïsoleerde gebouwen, grotendeels woningen, in de EU
In Maasgouw hebben 10 % van de woningen (ca 1000 woningen) het energielabel G die het zou betreffen.
zie: https://duurzaammaasgouw.nl/home-2/energielabel/woningbestand-maasgouw/

Verbouwingen moet leiden tot minder energieverbruik, waarmee de gebouwen minder bijdragen aan de opwarming van de aarde. Bovendien gaat de energierekening omlaag.

Als het Europees Parlement akkoord gaat, dan worden bijna dubbel zoveel gebouwen gerenoveerd dan eerder de bedoeling was. De Commissie wilde vorig jaar in het megaklimaatplan Green Deal 35 miljoen gebouwen onder handen nemen.

En als het Europees Parlement akkoord gaat, hoeveel van die € 200 miljard gaat Nederland in Brussel ophalen, en komt daarmee onze woningeigenaren tegemoet?

Bron: EU persbericht 15 dec. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_6683

 

Suggesties programmapunten voor politieke partijen in Maasgouw

Suggesties programmapunten voor politieke partijen in Maasgouw.

Maasgouw 30 september 2021.
Aanbevelingen van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw aan de lokale politieke partijen t.b.v. hun partijprogramma op het aspect verduurzaming en energie transitie.

De lokale politiepartijen kijken alweer uit naar de gemeenteraadsverkiezingen. Partijprogramma’s van 2018 moeten nieuwe inhoud krijgen. Dat was aanleiding voor het bestuur van onze coöperatie om alle partij en (afzonderlijk) uit te nodigen en om van gedachten te wisselen over de invulling van de “duurzaamheids-paragrafen”. Alle raadsfracties, inclusief D66 als nieuwkomer op het verkiezingstoneel, gaven spontaan gevolg aan onze uitnodiging.  Als coöperatie hebben we onze plannen voor onze invulling van de Warmte-Transitie in Maasgouw (WTM) toegelicht en bediscussieerd.

Elke fractie moet de concrete inhoud van hun partijprogramma nog formuleren. Over en weer zijn suggesties gedaan voor de “duurzaamheids-paragraaf”. We hebben alle suggesties uniform aan alle partijen toegestuurd en hun uitgenodigd deze in de komende raadsperiode inhoud te geven voor Maasgouw.
Onze suggesties / aanbevelingen zijn:

1. Inrichting leef- en woonomgeving
1.1. Geef bij de inrichting en herinrichting van de leefomgeving prioriteit aan de zon-oriëntatie van percelen en gebouwen. Maak een zuid-oriëntatie van dakvlakken mogelijk.
Dit houdt ook in dat bomen en struiken geen belemmering mogen vormen voor de volle benutting van de zonenergie voor de opwek van groene stroom en groene warmte. (resp. PV panelen en zonnecollectoren moeten zonder schaduwwerking van bomen en struiken geplaatst kunnen worden.)
1.2. Voorzie bij de inrichting en herinrichting zoveel mogelijk koelte-eilanden, maar stimuleer ook dat van elke woning een koelte-eiland gemaakt wordt. Dit ook in combinatie met de aanleg van regenwater-retentie en -infiltratie.
1.3. Stel aanvullende eisen aan de akoestische belasting veroorzaakt door de buitenunits van warmtepompen en airco’s. (opstelling, geluidsabsorberende omkasting, contact- en luchtgeluid, trilling demping)
1.4. Stimuleer maximale natuurlijke zomerse schaduwwerking in het ontwerp of in de aanpassing van woningen. Dit bijvoorbeeld door voorschrijven of stimuleren van gebouwontwerpen met brede dak-overstekken, oriëntatie van grote raamvlakken, toepassing van luifels, openveranda’s.
E.e.a. ook in combinatie met een welgekozen aanplant van bladverliezende beplanting die voor zomers schaduwwerking kan zorgen en voor voldoende lichtinval in de winterperiode.
2. Maximale inspanning van de Gemeente om een ruimere toegang tot de stroominfrastructuur te bewerkstelligen.
De verduurzaming van Maasgouw doormiddel van middel-tot grootschalige opwek van groene stroom wordt momenteel belemmerd en stagneert door de congestie op het netwerk van Enexis en Tennet.
(klein-aansluitingen voor de opwek van groene stroom zijn door deze beperking niet  betroffen)
3. Prioriteer energiebesparing.
De mogelijkheden om met collectieve opwek van groene stroom bij te dragen aan de CO2-reductie zijn voor de gemeente Maasgouw helaas vrij beperkt. (Aan de voorwaarden voor plaatsing van een windturbine en het inrichten van grondgebonden zonneparken is resp. geen of slechts zeer beperkt ruimte. Drijvende zonneparken binnen het stroomsterke overstromingsgebied van de Maas vormen een risicovolle investering).
Daarom zal Maasgouw versterkt moeten inzetten op energiebesparing om bij te dragen aan het behalen van de 55% CO2 emissiereductie.
(De andere doelstelling c.q. verplichting, om in 2030 het aandeel hernieuwbare energie van 40% te behalen wordt uiterst moeilijk)
4. Prestatie-eisen aan gemeentelijke gebouwen of gemeentelijk gesubsidieerde voorzieningen moeten gebaseerd zijn op full-lifecycle costing
(ontwerp- en bouwkosten + exploitatiekosten + onderhouds- renovatie- en vervangingskosten + end-of-life kosten)
5. Voorbeeldfunctie:
Aan gemeentelijke investeringen en gemeentelijk gesubsidieerde of ondersteunde voorziening worden geen concessies gedaan ten aanzien van energieprestaties en duurzaamheid. De gemeentelijke handelwijze mag geenszins een excuus vormen voor de private investeerder om af te zien van verduurzamingsmaatregelen. Duurzaamheidsprestaties zijn altijd beter dan de prestatie-eisen die regelgeving (o.a. Bouwbesluit) stelt te boven. De bouwregelgeving gaat altijd uit van minimum eisen. Duurzaamheid wordt zelden bereikt met minimum eisen. Minimum eisen zijn geenszins optima en werken altijd in het nadeel van de bewoner/eigenaar.
6. Stimuleer en begunstig de investeringen in energiebesparende maatregelen
6.1. Ter voorkoming van energiearmoede mogelijkheden creëren om met name de lagere inkomens de mogelijkheden te verruimen voor investeringen in energiebesparende maatregelen. Door de stijgende energielasten wordt het aandeel in de woonlasten onevenredig groot bij een hoog energiegebruik waardoor het besteedbare inkomensdeel tot onder het minimum daalt: er ontstaat “energie-armoede”.
Een gemeentelijke tegemoetkoming in de investeringskosten ter reductie van de energielasten kan voorkomen dat een beroep gedaan moet worden op sociale ondersteuning.
6.2. Gemeentelijk investeringsfonds ter bevordering van duurzaamheidsmaatregelen voor particuliere eigenaren en huurders. (zeker in relatie ter voorkoming van energiearmoede). In onze regio hebben de gemeenten Venlo en Roermond hebben al een fonds voor deze toepassing ingericht.
Eveneens kan overwogen worden met dit fonds het minima mogelijk te maken ook te laten participeren, d.w.z. mede-eigenaar te worden, in collectieve energievoorzieningen.
6.3. Een aangepaste WOZ heffing voor bijzonder energiezuinige woningen.
De woningwaarde stijgt, de WOZ inkomsten stijgen daarmee, een woning met een goede energieprestatie heeft een hogere marktwaarde, de hogere WOZ-waarde voor de zeer energiezuinige woning (<40kWh/m2 GO voor verwarming en koeling) mag niet tot een hogere heffing leiden.
6.4. Geen of sterk gereduceerde legeskosten voor vergunning plichtige duurzaamheidsvoorzieningen
(de Coöperatie Duurzaam Maasgouw heeft onlangs een herhaald voorstel hiertoe ingediend. We doen u graag deze aanvraag toekomen)
7. Maximale afname van lokaal collectief opgewekte hernieuwbare energie voor gemeentelijke voorzieningen.
Afname van “lokaal opgewekte” groene stroom door de gemeente wordt niet alleen een bepaalde afname garantie gegeven, maar vooral ook een voorbeeld gegeven aan de inwoners van Maasgouw.
8. Walaansluitingen voor beroeps- en pleziervaart uitsluitend op basis van groene stroom
9. Maximale ondersteuning van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw
voor de realisatie van de WTM (Warmte Transitie Maasgouw) in de praktijk:
Maximale ondersteuning voor promotie, voorlichting, advisering en klantbegeleiding tot realisatie van duurzaamheidsmaatregelen.
In navolging van de omliggend gemeenten Roerdalen, Echt-Susteren, Weert en Leudal, moet de Gemeente Maasgouw ook de Coöperatie Duurzaam Maasgouw jaarlijks een (project-)budget inruimen, voor de uitvoering van haar activiteiten t.b.v. de verduurzaming van de gemeente Maasgouw.

 

Deze lijst met de Coöperatie Duurzaam Maasgouw-suggesties beoogd niet volledig te zijn, en willen we graag aanvullen met nieuwe voorstellen of inzichten.
Dit is het voorstel dat wij op 16 september samengesteld hebben en aan alle lokale politieke hebben doen toekomen.