Energieloket Maasgouw

HEEFT U VRAGEN OVER HET VERDUURZAMEN VAN UW WONING?

Kom naar het energieloket!

Wilt u weten hoe u uw woning energiezuiniger kunt maken? Vindt u het lastig om te bepalen hoe u dit het beste kunt aanpakken? Heeft u een specifieke vraag over energie besparen of het verduurzamen van uw woning, dan kunt u terecht op het wekelijkse energiespreekuur van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw.

Spreekuur

Het wekelijkse spreekuur is gratis en vindt iedere week plaats op de volgende locaties:

  • Maandag vanaf 14:30 uur tot 16:00 uur in Bibliocenter Maasbracht, Suikerdoossingel 49, Maasbracht
  • Donderdag vanaf 17:00 uur tot 19:00 uur in Bibliocenter Heel, Sportparklaan 56, Heel

Onafhankelijke experts van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw beantwoorden uw vragen.

Vooraf aanmelden

Wilt u gebruik maken van het energieloket? Maak dan een afspraak!
Dit kunt u doen op de website van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw. Ga naar: www.duurzaammaasgouw.nl/energieloket en vul het aanmeldingsformulier in.
Heeft u vragen over het energiespreekuur stuur dan een mail naar energieloket@duurzaammaasgouw.nl

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw is een vrijwilligersinitiatief van inwoners.
Ze zet zich actief in om de gemeente Maasgouw te verduurzamen. Meer weten? Kijk op http://www.duurzaammaasgouw.nl voor duurzame tips en informatie.


Beschermde dorpsgezichten

Beschermde dorpsgezichten en monumentale gebouwen

Bewoners van monumentale gebouwen of van woningen in de beschermde dorpsgezichten (Thorn, Wessem en Stevensweert) zitten klem tussen de Erfgoedwet, de Klimaatdoelstellingen en hun energierekening!
Dat kwam heel duidelijk naar voren tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten. Veel bewoners uit Wessem, Stevensweert en Thorn weten waarover ze praten: je hoeft nog niet eens in rijks- provinciaal of gemeentelijk monument te wonen, maar in het officieel “beschermde dorpsgezicht” kun je niet zomaar energiebesparende maatregelen aanbrengen aan je huis. Terwijl andere bewoners juist nu zonnepanelen op hun dak plaatsen, HR++-glas en nieuwe kozijnen plaatsen, kan het hier niet. Althans niet zomaar.  Energiebesparende maatregelen aanbrengen binnen de beschermde dorpskernen en voor gebouwen met de status “monument” kan maar zeer beperkt en altijd met vergunning. Dus zelfs als je gebouweigenaar wil, mag dat niet (zonder meer). Normaal hoef je geen omgevingsvergunning te hebben voor zonnepanelen op je dak. Of voor dubbelglas in je ramen. Maar ook voor bewoners in de beschermde kern en in monumenten is de energierekening hoger geworden. En dan is hun energiegebruik meestal al veel hoger. Ze hebben in het verleden hun omgeving , maar vooral hun woningen geheel in stijl gehouden. En de Gemeente heeft ook in het verleden veel geïnvesteerd om het historische karakter te behouden. Heeft Wessem, Thorn en Stevensweert tot een toeristisch product gemaakt.
Het klimaatbeleid met de doelstellingen in de energietransitie botst met het behoud van cultureel erfgoed.
Als we niets doen wordt er niet geïnvesteerd in het bewoonbaar en verkoopbaar houden van de betroffen woningen: dan zal het erfgoed verloederen.
Daarbij zien we nu ook al tegen gevels die ook vanaf de straat in het zicht zijn, lelijke buitenunits van airco’s en warmtepompen en met lelijke leidingenkokers over de muren. En dan is niet te verklaren waarom op het ene dakvlak wel zonnepanelen gelegd zijn op het dak van de buurman mag het dan niet. Dat zorgt ook voor wrevel en onmin in het dorp.

De z.g. Nadere Regels bij de Erfgoedverordening moeten dringend worden herzien en aangevuld met de meest voorkomende energie besparende maatregelen. Nu nog staat in die Nadere Regels slechts een (1) maatregel: zonnepanelen op daken met (onmogelijke) voorwaarden waaraan de panelen en de plaatsing zou moet voldoen. Daarmee kom je bij een vergunning aanvraag heel snel bij de omgevingscommissie )voorheen: schoonheidscommissie) terecht, die hierover oordeelt. Dan verwondert men zich dat bewoners helemaal geen vergunning aanvragen. En over handhaving zwijgen hier maar liever………
Deze problematiek hebben we aan de orde gesteld in de Commissie vergadering van de Raad op 20 september.
Ons kort betoog vond brede steun bij de raadsleden.  In de daarop volgende Raadsvergadering zijn een aantal moties en amendementen ingediend.  Alhoewel de wethouder hevig in verweer ging, moet hij toch iets in beweging zetten:
Zie:  Nadere regels erfgoedverordening Maasgouw  en  Beleidsontwikkeling cultureel historisch erfgoed.

Maar we hebben ook gepleit om te onderzoeken of we voor situaties waar bijvoorbeeld geen panelen geplaatst kunnen worden geen alternatief geboden kan worden. Kijk op een collectief alternatief

Een collectief alternatief

Zonnepanelen niet op je eigen dak maar elders – een collectief alternatief

Zonnepanelen op daken, tegen de gevel, in je tuin of ergens in het weiland. Je mag niet aannemen dat dit overal zo maar kan zonder een (omgevings-)vergunning. Als de zonnepanelen op een schuin dak, mooi in lijn met de helling van het dak liggen, heb je geen vergunning nodig. Behalve als dat een dak is van een gebouw met de officiële status van monument (een rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument) of van een gebouw dat binnen een “beschermd stad- of dorpsgezicht” ligt. Dan heb je voor de plaatsing van die zonnepanelen op daken een (omgevings-)vergunning nodig. 

(controleer hier of je, voor welke maatregelen dan ook, een omgevingsvergunning nodig hebt)

En monumenten en beschermde dorpsgezichten hebben we in Maasgouw wel een paar! We gaan er trots op: in Thorn, Wessem en Stevensweert.

 

 

 

 

In Thorn tellen we binnen het gebied wat onder het beschermde dorpsgezicht valt ongeveer 550 panden (met afzonderlijke postcode)In Wessem zijn dat ongeveer 390 woningen, en in Stevensweert naar onze telling ongeveer 240 panden. Totaal dus ongeveer 1220 panden waarop je dus niet zonder meer met zonnepanelen het dak op kan.

En als het voor deze panden niet altijd mogelijk is – d.w.z. niet toegestaan wordt – om bijvoorbeeld zonnepanelen op hun eigen dak te plaatsen, dan zou het om verschillende redenen wenselijk zijn om deze panden een alternatief te bieden: niet op hun eigen dak, maar op een plek waar het wel toegestaan wordt. Sterker nog: waar het gefaciliteerd wordt aantrekkelijk te investeren in je eigen panelen. en dus een aantrekkelijk alternatief geboden wordt.

Hiervoor is een speciale beschikbaar: SCE- Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking.
Het is een exploitatiesubsidie op elke geproduceerde kWh zonnestroom. Daarmee krijg je dus een langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

We hebben de Gemeente voorgesteld om voor de drie beschermde dorpsgezichten een haalbaarheidsstudie uit te voeren, voor één (of meerdere projecten) die het in de eerste plaats de bewoners uit de beschermde dorpskern mogelijk maakt in zo’n project hun “eigen”panelen te leggen. Daarmee kunnen ook zij investeren in zonnepanelen, niet op hun eigen dak, maar op een door de Gemeente (!) ter beschikking gesteld dak, of weiland. Dat geeft dan ook minder aanleiding tot illegale plaatsing van panelen op daken.
Daarbij is gedacht aan het z.g. meervoudig ruimtegebruik. En heel praktisch voor Thorn en Stevensweert, denk je dan eerst aan overdekte parkeerplaatsen. En in Wessem misschien ook nog wel. Auto’s in de schaduw van de zonnepanelen en een parkeerplek voor de auto’s van die bewoners uit de beschermde kernen, toekomstig met een laadpaal voor hun eigen stroom. een laadpaal die we ook niet kunnen of willen in de beschermde kernen.

We zijn nog niet gestart. De Gemeente moet de opdracht officieel nog aan de coöperatie verlenen voor deze haalbaarheidsstudie die uitgaat van een model hoe burgers en Gemeente in zo’n collectieve voorziening deelnemen.
Een hele reeks andere gemeenten zijn Maasgouw hierin al voorgegaan. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.