Beschermde dorpsgezichten

Beschermde dorpsgezichten en monumentale gebouwen

Bewoners van monumentale gebouwen of van woningen in de beschermde dorpsgezichten (Thorn, Wessem en Stevensweert) zitten klem tussen de Erfgoedwet, de Klimaatdoelstellingen en hun energierekening!
Dat kwam heel duidelijk naar voren tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten. Veel bewoners uit Wessem, Stevensweert en Thorn weten waarover ze praten: je hoeft nog niet eens in rijks- provinciaal of gemeentelijk monument te wonen, maar in het officieel “beschermde dorpsgezicht” kun je niet zomaar energiebesparende maatregelen aanbrengen aan je huis. Terwijl andere bewoners juist nu zonnepanelen op hun dak plaatsen, HR++-glas en nieuwe kozijnen plaatsen, kan het hier niet. Althans niet zomaar.  Energiebesparende maatregelen aanbrengen binnen de beschermde dorpskernen en voor gebouwen met de status “monument” kan maar zeer beperkt en altijd met vergunning. Dus zelfs als je gebouweigenaar wil, mag dat niet (zonder meer). Normaal hoef je geen omgevingsvergunning te hebben voor zonnepanelen op je dak. Of voor dubbelglas in je ramen. Maar ook voor bewoners in de beschermde kern en in monumenten is de energierekening hoger geworden. En dan is hun energiegebruik meestal al veel hoger. Ze hebben in het verleden hun omgeving , maar vooral hun woningen geheel in stijl gehouden. En de Gemeente heeft ook in het verleden veel geïnvesteerd om het historische karakter te behouden. Heeft Wessem, Thorn en Stevensweert tot een toeristisch product gemaakt.
Het klimaatbeleid met de doelstellingen in de energietransitie botst met het behoud van cultureel erfgoed.
Als we niets doen wordt er niet geïnvesteerd in het bewoonbaar en verkoopbaar houden van de betroffen woningen: dan zal het erfgoed verloederen.
Daarbij zien we nu ook al tegen gevels die ook vanaf de straat in het zicht zijn, lelijke buitenunits van airco’s en warmtepompen en met lelijke leidingenkokers over de muren. En dan is niet te verklaren waarom op het ene dakvlak wel zonnepanelen gelegd zijn op het dak van de buurman mag het dan niet. Dat zorgt ook voor wrevel en onmin in het dorp.

De z.g. Nadere Regels bij de Erfgoedverordening moeten dringend worden herzien en aangevuld met de meest voorkomende energie besparende maatregelen. Nu nog staat in die Nadere Regels slechts een (1) maatregel: zonnepanelen op daken met (onmogelijke) voorwaarden waaraan de panelen en de plaatsing zou moet voldoen. Daarmee kom je bij een vergunning aanvraag heel snel bij de omgevingscommissie )voorheen: schoonheidscommissie) terecht, die hierover oordeelt. Dan verwondert men zich dat bewoners helemaal geen vergunning aanvragen. En over handhaving zwijgen hier maar liever………
Deze problematiek hebben we aan de orde gesteld in de Commissie vergadering van de Raad op 20 september.
Ons kort betoog vond brede steun bij de raadsleden.  In de daarop volgende Raadsvergadering zijn een aantal moties en amendementen ingediend.  Alhoewel de wethouder hevig in verweer ging, moet hij toch iets in beweging zetten:
Zie:  Nadere regels erfgoedverordening Maasgouw  en  Beleidsontwikkeling cultureel historisch erfgoed.

Maar we hebben ook gepleit om te onderzoeken of we voor situaties waar bijvoorbeeld geen panelen geplaatst kunnen worden geen alternatief geboden kan worden. Kijk op een collectief alternatief