Energieloket Maasgouw

HEEFT U VRAGEN OVER HET VERDUURZAMEN VAN UW WONING?

Kom naar het energieloket!

Wilt u weten hoe u uw woning energiezuiniger kunt maken? Vindt u het lastig om te bepalen hoe u dit het beste kunt aanpakken? Heeft u een specifieke vraag over energie besparen of het verduurzamen van uw woning, dan kunt u terecht op het wekelijkse energiespreekuur van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw.

Spreekuur

Het wekelijkse spreekuur is gratis en vindt iedere week plaats op de volgende locaties:

 • Maandag vanaf 14:30 uur tot 16:00 uur in Bibliocenter Maasbracht, Suikerdoossingel 49, Maasbracht
 • Donderdag vanaf 17:00 uur tot 19:00 uur in Bibliocenter Heel, Sportparklaan 56, Heel

Onafhankelijke experts van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw beantwoorden uw vragen.

Vooraf aanmelden

Wilt u gebruik maken van het energieloket? Maak dan een afspraak!
Dit kunt u doen op de website van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw. Ga naar: www.duurzaammaasgouw.nl/energieloket en vul het aanmeldingsformulier in.
Heeft u vragen over het energiespreekuur stuur dan een mail naar energieloket@duurzaammaasgouw.nl

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw is een vrijwilligersinitiatief van inwoners.
Ze zet zich actief in om de gemeente Maasgouw te verduurzamen. Meer weten? Kijk op http://www.duurzaammaasgouw.nl voor duurzame tips en informatie.


0 % btw op zonnepanelen

BTW-nultarief op zonnepanelen – niet voor zonnecollectoren en niet voor PVT !

Vanaf 1 januari 2023 is het btw-tarief voor de installatie en levering van zonnepanelen op of bij een woning 0%. Op deze manier worden zonnepanelen gesubsidieerd.
Maar niet alle zonnepanelen worden zonder btw geleverd ! Wat wel en wat niet?

Een belangrijke voorwaarde is dat het moet gaan om zonnepanelen op of bij een woning.

zonnepanelen op woningen

Op of bij een woning betekent ook:

 • een garage of schuur bij een woning, een serre en een aan-of uitbouw
 • een tuin bij een woning
 • een vakantiewoning
 • een bedrijf aan huis, zolang de zonnepanelen ook privé worden gebruikt
 • een Vereniging van Eigenaren die zonnepanelen koopt voor op een appartementencomplex

Wat valt er allemaal onder het 0%-tarief?

Voor de volgende goederen geldt het btw-tarief van 0%:

 • Niet-geïntegreerde zonnepanelen (gewone, meest gebruikelijke zonnepanelen)
  Deze zonnepanelen worden in de praktijk het meest gebruikt. Ze worden op het dak of ergens anders bij de woning gemonteerd.
 • Geïntegreerde zonnepanelen
  geïntegreerde zonnepanelen

  geïntegreerde zonnepanelen; zijn tevens de dakafdichting; de waterdichte laag

  Dit zijn panelen die ook fungeren als dakbedekking.
  Maar let op: voor geïntegreerde zonnepanelen op een nieuwbouwwoning blijft het 21%-tarief gelden.

 • Goederen die nauw verbonden zijn met de installatie van zonnepanelen.
  omvormer en bekabeling

  omvormer en bekabeling

  Bijvoorbeeld kabels, montagemateriaal en zogenoemde optimizers en omvormers.

 • Ook de installatie van zonnepanelen valt onder het 0%-tarief.
  Meer hierover leest u bij BTW-tarief installatie van zonnepanelen.

 

Wat valt NIET onder het 0%-tarief ?

Voor de volgende goederen blijft het btw-tarief van 21% gelden:

 • Niet-geïntegreerde zonnepanelen met meerdere functies.
  PVT panelen: stroom én warmwater

  PVT panelen: stroom én warmwater: wél met 21% BTW

  Bijvoorbeeld PVT-systemen of zonnepanelen in ramen.  * zie helemaal onder dit bericht.

 • Zonneboilers (zonnecollectoren en boilervat) die zonlicht in warmte omzetten, en hierop wordt 21% BTW gerekend.
  De zonneboiler is 1 van de apparaten die valt onder de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Hoeveel subsidie u krijgt voor een zonneboiler, hangt af van het type zonneboiler dat u aanschaft. Op de website van de RVO vindt u meer informatie over de voorwaarden voor subsidie op zonneboilers.
 • Zonnepanelen op een bedrijfspand zonder woonfunctie
 • Zonnepanelen op openbare gebouwen en gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang
 • Geïntegreerde zonnepanelen op een nieuwbouwwoning
 • Goederen die niet voor de installatie van zonnepanelen worden aangeschaft
  Bijvoorbeeld de levering van een nieuwe omvormer, omdat de oude omvormer kapot is gegaan.

Bron: de belastingdienst

*) Subsidie op PVT-panelen/PVT-collectoren lijkt met de nieuwe BTW-regeling per 1 januari tussen wal en schip te zijn gevallen: De RvO laat weten dat ze PVT-systemen niet als zonneboilersysteem ziet en niet voor ISDE-subsidie in aanmerking komt. Op 23-1-23 laat PVT-fabrikant Triple Solar desgevraagd weten dat hun branchebelangenvereniging Holland Solar de overheid om verduidelijking vraagt. (mogelijk de oude regeling waarbij de BTW teruggevraagd kan worden)

Gordijnen en de kou

Gordijnen, vensterbank en de winterkou

De vraag wordt vaak gesteld: welke invloed hebben overgordijnen op het energiegebruik?
Tot nu toe was het antwoord: het helpt altijd een beetje. Maar dat lijkt enige nuancering te verdienen!
Onlangs heb ik een oud college dictaat (1982-1983) opgedoken en vond daar iets interessant: de vensterbank boven de radiator en een gordijn hebben nogal verschillende impact. Impact op het energieverlies door het raam. Alleen was nergens te vinden of dat raam in 1982-1983 van enkel glas of dubbelglas voorzien was.

De plaats van het dikke overgordijn lijkt bepalend te zijn. Daarnaast is er de invloed van de al dan niet overstek van de vensterbank. Voor dit raam (met enkel of dubbelglas) van 19% meer energieverlies tot een besparing van 25% op het energieverlies door het raam. (alleen door het raam!) Met HR++ glas zullen die cijfers wel wat lager zijn – zowel in de plus als de min – maar de wetten van de bouwfysica zijn hetzelfde gebleven. Een dik, dubbel gordijn tot boven op de vensterbank zal nog steeds bijdragen aan wat energiebesparing !

Beschermde dorpsgezichten

Beschermde dorpsgezichten en monumentale gebouwen

Bewoners van monumentale gebouwen of van woningen in de beschermde dorpsgezichten (Thorn, Wessem en Stevensweert) zitten klem tussen de Erfgoedwet, de Klimaatdoelstellingen en hun energierekening!
Dat kwam heel duidelijk naar voren tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten. Veel bewoners uit Wessem, Stevensweert en Thorn weten waarover ze praten: je hoeft nog niet eens in rijks- provinciaal of gemeentelijk monument te wonen, maar in het officieel “beschermde dorpsgezicht” kun je niet zomaar energiebesparende maatregelen aanbrengen aan je huis. Terwijl andere bewoners juist nu zonnepanelen op hun dak plaatsen, HR++-glas en nieuwe kozijnen plaatsen, kan het hier niet. Althans niet zomaar.  Energiebesparende maatregelen aanbrengen binnen de beschermde dorpskernen en voor gebouwen met de status “monument” kan maar zeer beperkt en altijd met vergunning. Dus zelfs als je gebouweigenaar wil, mag dat niet (zonder meer). Normaal hoef je geen omgevingsvergunning te hebben voor zonnepanelen op je dak. Of voor dubbelglas in je ramen. Maar ook voor bewoners in de beschermde kern en in monumenten is de energierekening hoger geworden. En dan is hun energiegebruik meestal al veel hoger. Ze hebben in het verleden hun omgeving , maar vooral hun woningen geheel in stijl gehouden. En de Gemeente heeft ook in het verleden veel geïnvesteerd om het historische karakter te behouden. Heeft Wessem, Thorn en Stevensweert tot een toeristisch product gemaakt.
Het klimaatbeleid met de doelstellingen in de energietransitie botst met het behoud van cultureel erfgoed.
Als we niets doen wordt er niet geïnvesteerd in het bewoonbaar en verkoopbaar houden van de betroffen woningen: dan zal het erfgoed verloederen.
Daarbij zien we nu ook al tegen gevels die ook vanaf de straat in het zicht zijn, lelijke buitenunits van airco’s en warmtepompen en met lelijke leidingenkokers over de muren. En dan is niet te verklaren waarom op het ene dakvlak wel zonnepanelen gelegd zijn op het dak van de buurman mag het dan niet. Dat zorgt ook voor wrevel en onmin in het dorp.

De z.g. Nadere Regels bij de Erfgoedverordening moeten dringend worden herzien en aangevuld met de meest voorkomende energie besparende maatregelen. Nu nog staat in die Nadere Regels slechts een (1) maatregel: zonnepanelen op daken met (onmogelijke) voorwaarden waaraan de panelen en de plaatsing zou moet voldoen. Daarmee kom je bij een vergunning aanvraag heel snel bij de omgevingscommissie )voorheen: schoonheidscommissie) terecht, die hierover oordeelt. Dan verwondert men zich dat bewoners helemaal geen vergunning aanvragen. En over handhaving zwijgen hier maar liever………
Deze problematiek hebben we aan de orde gesteld in de Commissie vergadering van de Raad op 20 september.
Ons kort betoog vond brede steun bij de raadsleden.  In de daarop volgende Raadsvergadering zijn een aantal moties en amendementen ingediend.  Alhoewel de wethouder hevig in verweer ging, moet hij toch iets in beweging zetten:
Zie:  Nadere regels erfgoedverordening Maasgouw  en  Beleidsontwikkeling cultureel historisch erfgoed.

Maar we hebben ook gepleit om te onderzoeken of we voor situaties waar bijvoorbeeld geen panelen geplaatst kunnen worden geen alternatief geboden kan worden. Kijk op een collectief alternatief

Een collectief alternatief

Zonnepanelen niet op je eigen dak maar elders – een collectief alternatief

Zonnepanelen op daken, tegen de gevel, in je tuin of ergens in het weiland. Je mag niet aannemen dat dit overal zo maar kan zonder een (omgevings-)vergunning. Als de zonnepanelen op een schuin dak, mooi in lijn met de helling van het dak liggen, heb je geen vergunning nodig. Behalve als dat een dak is van een gebouw met de officiële status van monument (een rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument) of van een gebouw dat binnen een “beschermd stad- of dorpsgezicht” ligt. Dan heb je voor de plaatsing van die zonnepanelen op daken een (omgevings-)vergunning nodig. 

(controleer hier of je, voor welke maatregelen dan ook, een omgevingsvergunning nodig hebt)

En monumenten en beschermde dorpsgezichten hebben we in Maasgouw wel een paar! We gaan er trots op: in Thorn, Wessem en Stevensweert.

 

 

 

 

In Thorn tellen we binnen het gebied wat onder het beschermde dorpsgezicht valt ongeveer 550 panden (met afzonderlijke postcode)In Wessem zijn dat ongeveer 390 woningen, en in Stevensweert naar onze telling ongeveer 240 panden. Totaal dus ongeveer 1220 panden waarop je dus niet zonder meer met zonnepanelen het dak op kan.

En als het voor deze panden niet altijd mogelijk is – d.w.z. niet toegestaan wordt – om bijvoorbeeld zonnepanelen op hun eigen dak te plaatsen, dan zou het om verschillende redenen wenselijk zijn om deze panden een alternatief te bieden: niet op hun eigen dak, maar op een plek waar het wel toegestaan wordt. Sterker nog: waar het gefaciliteerd wordt aantrekkelijk te investeren in je eigen panelen. en dus een aantrekkelijk alternatief geboden wordt.

Hiervoor is een speciale beschikbaar: SCE- Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking.
Het is een exploitatiesubsidie op elke geproduceerde kWh zonnestroom. Daarmee krijg je dus een langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

We hebben de Gemeente voorgesteld om voor de drie beschermde dorpsgezichten een haalbaarheidsstudie uit te voeren, voor één (of meerdere projecten) die het in de eerste plaats de bewoners uit de beschermde dorpskern mogelijk maakt in zo’n project hun “eigen”panelen te leggen. Daarmee kunnen ook zij investeren in zonnepanelen, niet op hun eigen dak, maar op een door de Gemeente (!) ter beschikking gesteld dak, of weiland. Dat geeft dan ook minder aanleiding tot illegale plaatsing van panelen op daken.
Daarbij is gedacht aan het z.g. meervoudig ruimtegebruik. En heel praktisch voor Thorn en Stevensweert, denk je dan eerst aan overdekte parkeerplaatsen. En in Wessem misschien ook nog wel. Auto’s in de schaduw van de zonnepanelen en een parkeerplek voor de auto’s van die bewoners uit de beschermde kernen, toekomstig met een laadpaal voor hun eigen stroom. een laadpaal die we ook niet kunnen of willen in de beschermde kernen.

We zijn nog niet gestart. De Gemeente moet de opdracht officieel nog aan de coöperatie verlenen voor deze haalbaarheidsstudie die uitgaat van een model hoe burgers en Gemeente in zo’n collectieve voorziening deelnemen.
Een hele reeks andere gemeenten zijn Maasgouw hierin al voorgegaan. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Voorlichtingsbijeenkomsten 2022

Reeks voorlichtingsbijeenkomsten 2022 afgesloten

Toen we eind 2020 voorlichtingsbijeenkomsten over verduurzaming en energiebesparing (“van het gas af”) bij de Gemeente en bij onze leden aanklopten, was daar maar matig belangstelling voor. Samen met de Gemeente Maasgouw sleutelden we aan het concept, de inhoud en omvang en vooral ook aan de campagne in de media om vooral iedereen te interesseren in onze boodschap. onze zorg was of we wel genoeg inwoners konden bereiken met onze voorlichtingscampagne.
We besloten te beginnen met enkele try-out’s. Maar eenmaal de eerste zaalreserveringen gemaakt, stak Corona voor zowat alles een stokje. Geen bijeenkomsten!
In november 2021, een jaar later, keerde het tij: de Corona-dreiging nam af, maar ook de energieprijzen stegen, onzekerheid over de gastoevoer in de winter, enz. En bij ieder van ons was duidelijk dat beleidsadviezen bij de Gemeente nu als eerste omgezet moesten worden in praktische voorlichting.
De eerste 2 maal 2 bijeenkomsten in Wessem, Stevensweert en 2 bijeenkomsten georganiseerd met het Bibliocenter waren voor ons nog aftastend. Maar met deze ervaringen en kijkend naar de actualiteit van een energiecrisis waren we het snel eens dat we door moesten in elke kern van Maasgouw. En nu versneld: iedere week 1 bijeenkomst.
Tot medio november zijn we hiermee druk in de weer geweest. We hebben voortdurend gesleuteld aan de presentaties, zowel aan de inhoud, als de prijzen voor energie en materialen veranderden van week tot week en probeerden we actueel te houden in onze presentaties. Maar ook de interesses van de deelnemers veranderde van week tot week en van dorp tot dorp. We hebben zoveel mogelijk maatwerk geleverd, inspelend op de interesses en thema’s die men bij de aanmelding kon opgeven.
De omvang en duur van de bijeenkomsten groeide. Maar zonder breed overzicht kregen we reacties waarom we bepaalde aspecten niet genoemd hadden. De bijeenkomsten zouden 2 uur duren, maar dat werden er soms 3 ! Te veel, te lang. (waarvoor nogmaals excuus).
We hebben totaal 18 avondbijeenkomsten verzorgd waarbij zich in de zalen in totaal meer dan 760 inwoners geregistreerd hebben. Volle zalen dus.
Eerlijkheid gebiedt te zeggen: zoveel belangstelling hadden we in 2021 nooit gekregen. Uit de terugkoppeling concluderen we al heel voorzichtig dat veel deelnemers hun woongedrag aangepast hebben, kleine en grotere energiebesparende maatregelen genomen hebben of gaan nemen. De enquête die we gestart zijn, zal ons nog meer terugkoppeling geven. Het heeft ons veel nieuwe leden opgeleverd en er zijn veel energieadviezen aangevraagd.
We hebben nog lang niet voldoende inwoners bereikt en zijn ervan overtuigd  dat we ook in 2023 nog kunnen helpen met voorlichting!

Brandveiligheid thuisbatterij

Nu de afbouw van de salderingsregeling voor met zonnepanelen (PV) opgewekte en aan het net geleverde stroom met ingang van 2025 stapsgewijs afgebouwd wordt, groeit het interesse in een thuisbatterij (thuisaccu).
Naast de vraag of zo’n thuisbatterij met de huidige stroomtarieven en voor uw PV-installatie rendabel is en hoe groot zo’n batterij dan moet zijn, is het belangrijk ook kennis te nemen van de veiligheidsaspecten die in acht genomen zullen moeten worden.
De brandweer Limburg-Noord stuurde ons desgevraagd een duidelijke factsheet. Die geeft heldere aanwijzingen voor de plaatsing en toegankelijkheid van een thuisbatterij in of buiten de woning, de plaatsing van de noodschakelaar, rook- en CO-melder en over de persoonlijke veiligheid.
Met dank aan de Brandweer Limburg-Noord.

de factsheet van de brandweer

onze info over “thuisbatterij”

inwoners van Heel die energie willen besparen!

inwoners van Heel die energie willen besparen! Nu aanmelden !

Voorlopig de laatste voorlichtingsbijeenkomst over energiebesparing en verduurzaming in de reeks die de vrijwilligers van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw houden. Iedereen is welkom. De bijeenkomst is gratis.
Mocht u de bijeenkomsten in Wessem, Stevensweert, Maasbracht, Beegden, Ohé en Laak en Linne gemist hebben, dan bent u ook alsnog van harte welkom in Heel.

Hier aanmelden voor de bijeenkomst in Heel op 10 en 17 november a.s.

inwoners van Linne die energie willen besparen!

inwoners van Thorn die energie willen besparen!