ALV-stukken

ALV 24-8-2020

agendapunt CDM-nummer
2 Agenda 20-033
3 Jaarverslag 20-034
4 Financieel verslag 20-035 jaarrekening
20-035 belastingopgave boekjaar 2018-2019
20-045 rapport kascommissie
6 Statusbericht penningmeester 2019, 2020 20-042 kwartaaloverzicht,begroting
7 Bestuurssamenstelling 20-037 rooster van aftreden, herbenoeming
20-038 verkiezing bestuurslid/leden
8 Project Zonneweide Hofstraat 20-039 status, vervolgstappen
9 Ontwikkelingen, samenwerking met buurcoöperaties, REScoop-Limburg
10 Opleiding projectleiders, Provincie
11 Coöperatieve initiatieven 20-041 status kortingsactie, kortingsartikelen
20-040 energielevering via coöperatie