Energie Transitie Advies

Energie Transitie?

Energietransitie: veranderen van energie. Feitelijk veranderen van energiedrager.
Veranderen van de energiedrager aardgas naar een alternatief voor dat aardgas.
Veranderen van de energiedrager elektriciteit op basis van kolen, bruinkolen en olie naar elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare bronnen of uit onuitputtelijke bronnen zoals zon en wind, golfkracht, waterkracht, enz.

Waarom moeten we veranderen? Waarom transitie?

Niet alleen omdat onze overheid dat zegt. Enerzijds omdat het enorme economische en sociale gevolgen heeft de resterende aardgasvoorraad uit de grond te halen. Dat is onverantwoord. Anderzijds omdat aardgas verstoken een enorme CO2 uitstoot veroorzaakt. En daarmee laten we het broeikaseffect verder groeien met een alles vernietigende wereldwijde temperatuurstijging.
En waarom nog meer? Omdat energie duurder wordt. Voor u en voor bedrijven is transitie dus ook zonder meer een economische noodzaak: voor uw beurs!

Van zachte doelstelling tot verplichting

Door de opwarming van de aarde is er in december 2015 door 195 landen het Parijse klimaatakkoord getekend. Doel is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden t.o.v. het pre industriële tijdperk. Momenteel is de wereld al 1,1 graden opgewarmd, en de verwachting is dat we binnen twee decennia de 1,5 graden zullen bereiken. Nederland heeft zich verplicht om de doelstellingen die vast gelegd zijn in het Parijse klimaatakkoord te verwezenlijken.

Hoe werkt het?

Inwoners en bedrijven van de gemeente Maasgouw kunnen een energie scan laten maken van hun woonhuis of bedrijf. De ETAM-adviseur maakt een grondige analyse en werkt dit uit in een vertrouwelijk rapport voor uw specifieke situatie. Hierin staat o.a. vermeld:
– Hoe uw energieverbruik er uit ziet.
– Welke besparingen er mogelijk zijn.
– Hoe u deze besparing kunt verwezenlijken

Het geheel is een “verkenning van de mogelijkheden voor verduurzaming“. Het rapport geeft aan waar en wat de mogelijkheden zijn voor verduurzaming, voor besparing en voor comfortverbetering, en de bijbehorende financieringsmogelijkheden. Het Energie Transitie Advies geeft u geen detailgegevens voor bijvoorbeeld materialen, capaciteit van apparatuur, enz. Daarvoor verwijzen wij u naar de vakman.

De energieadviseurs kunnen u desgewenst begeleiden bij het opvragen van offertes. De adviseurs zijn onafhankelijk en niet gebonden aan bedrijven en de Coöperatie (CDM) heeft geen winstoogmerk.

U betaalt een eigenbijdrage voor een Energie Transitie Advies. Als CDM houden we deze vergoeding laag, mede omdat de gemeente Maasgouw een stimuleringsbijdrage verleent voor de uitgevoerde adviezen.

 

Van aanvraag tot advies

  • U vult het formulier aanvraag energiescan in.
  • De energieadviseur maakt met u een afspraak voor uitvoering van de energiescan.
  • Na uitvoering van de energiescan ontvangt U binnen 4 weken (streven) een rapport met onze adviezen
  • Indien gewenst, geven we u nog een toelichting op het rapport in een persoonlijk gesprek.
  • U kiest en beslist tot uitvoering van maatregelen, al dan niet gefaseerd.
  • Indien gewenst helpen we u bij de aanvraag van offertes en het vergelijken en beoordelen van aanbiedingen.
  • Indien gewenst adviseren en helpen we bij de aanvraag van subsidies en/of andere financieringsmogelijkheden.

Nawoord: Mocht u nog aanvullende informatie willen of heeft u nog vragen over de procedure, neem dan contact met ons op.
Wij willen u vooral als eerste helpen een beter inzicht te verkrijgen in uw huidige energie verbruik, in besparingsmogelijkheden en de mogelijkheden tot verduurzaming van uw huis en/of bedrijf en dit zo voordelig mogelijk en verantwoord te realiseren.