Wat betekenen grootschalige zonneparken voor de biodiversiteit ? Een onderschat milieuprobleem?

Volgens PV-prof Wim Sinke -hoofdonderzoeker zonne-energie bij ECN part of TNO en hoogleraar aan de UvA – wordt het onvermijdelijk om op grote schaal opwekking van zonnestroom te integreren met andere functies in de gebouwde omgeving. De ambitie van de sector is om de opwekking van zonnestroom in Nederland te vervijftigvoudigen van 4 GigaWatt nu naar 200 GigaWatt over dertig jaar. Daarvoor zou een ruimte ter grootte van IJsselmeer volledig bedekt moeten worden met zonnepanelen. Volgens Sinke zou het een grote vergissing zijn om dat te proberen te bereiken door op de huidige voet door te gaan met het simpelweg tegen de laagst mogelijke kosten volzetten van akkers met rijen zonnepanelen. ‘Je moet niet alleen kijken naar kosten, maar ook naar waarden,’ zegt Sinke. Hij doelt daarmee niet alleen op de schoonheid van landschap, die lijdt onder zeeën van aluminium omrande vakjes goedkoop polykrisallijn silicium. Wat betekenen grootschalige zonneparken bijvoorbeeld voor de biodiversiteit – door velen gezien als het meest onderschatte milieuprobleem?

Passage uit een artikel in het Technisch Weekblad, 18 februari 2019
Lees het volledige artikel: Primeur: snelweg met energieproducerend geluidsscherm

Zeer informatief: ECN-TNO: Solar Highway