VRAGENLIJST AARDGASVRIJ WONEN IN MAASGOUW

VRAGENLIJST AARDGASVRIJ WONEN – We gaan van het gas af !

Dat staat vast. Alleen is de vraag nog: WANNEER, WAAR en HOE?
Maar ook: WAT KOST HET ONS? WAT KOST HET MIJ?
In 2050 moeten alle gebouwen van het gas afgesloten zijn, maar in 2030 moet 1/5 deel al gerealiseerd zijn! Waar dan? Hoe dan? Op dit moment zijn er heel veel vragen, maar nog weinig antwoorden,
Elke gemeente in Nederland moet in 2021 een Transitievisie Warmte opstellen die eerste antwoorden geeft op de vragen.
Maar daaraan moet vooraf gaan een goede voorlichting aan de burgers en die dan ook gehoord moeten worden en moeten kunnen meepraten.
We, de Coöperatie Duurzaam Maasgouw en de Gemeente Maasgouw, willen weten hoe u over dit moeilijke onderwerp denkt. Met uw vragen en opvattingen over dit onderwerp willen we de aanpak, discussie en besluitvorming in onze gemeente sturen.
Daarom het verzoek aan u om een vragenlijst in te vullen : VRAGENLIJST AARDGASVRIJ WONEN IN MAASGOUW
U helpt ons (en de gemeente ) met de resultaten die deze vragenlijst zal opleveren.
De vragenlijst is ANONIEM.
Alleen als u actief wilt deelnemen (graag zelfs !) vragen we om een e-mailadres. Voor ons zelf – voor niemand anders.

Ga naar de: VRAGENLIJST AARDGASVRIJ WONEN IN MAASGOUW

Meer weten over het proces en vaststelling van de lokale Transitievisie Warmte? De Coöperatie Duurzaam Maasgouw heeft al veel informatie verzameld (kijk onder de menuknop “VAN HET GAS AF“).