Subsidie afkoppelen regenwater nu €9,- per m2

Uit de regeling afkoppelen regenwater per 2 februari 2022:

Voor wie?

Eigenaren van private terreinen met bestaand verhard oppervlak, gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Maasgouw.

Welke verharde oppervlakken komen voor een éénmalige subsidie in aanmerking?

Bestaande verharde oppervlakten, zoals daken, betegelde opritten en voortuinen, verharde erven en wegen
waarvan het regenwater anders in de riolering terecht komt.
Half-verhardingen, zoals grindtuinen, vallen hier niet onder.

Minimale en maximale grootte van het af te koppelen verharde oppervlak:

Het af te koppelen verhard oppervlak heeft een oppervlakte van tenminste 20 m² en maximaal 300 m² (horizontaal gemeten)

Hoeveel subsidie?

De subsidie bedraagt een vast bedrag van € 9 per m² (horizontaal gemeten) afgekoppeld verhard oppervlak.

De subsidiepot is beperkt tot € 54.000,- per kalenderjaar. Dat komt overeen met 6.000 m2
ofwel 20 (op basis van max. 300 m2 per aanvraag) tot 300 (o.b.v. min. 20 m2/aanvraag)aanvragers per jaar.
Aangenomen dat er per woning een dakvlak van 60 m2 afgekoppeld wordt (toch €540 voor de aanschaf van 1 of 2 regentonnen, of grindput en wat pvc pijpjes en bochten !), zijn dat slechts 100 woningen per jaar …. en we tellen meer dan 10.000 woningen in Maasgouw.
En dat weer zou betekenen dat jaarlijks slechts 1% van de woningen “bedient” kan worden. Je moet er dus snel bij zijn !

Kijk voor de regeling met uitleg over de voorwaarden en hoe en wanneer aan te vragen op: https://duurzaammaasgouw.nl/wp-content/uploads/2022/02/Afkoppelen-gmb-2022-42314.pdf