2.1 – Voorzetwand en spouwmuur.

Hier zijn enkele mogelijke oplossingen doorgerekend om met een aan de binnenzijde geplaatste voorzetwand een bestaande spouwmuur thermisch te verbeteren. Er is een keuze gemaakt uit enkele combinaties. (De mogelijke combinaties zijn bijna onbeperkt)

Eerst even over de opbouw.
van buiten naar binnen:

a: bestaande spouwmuur

De bestaande spouwmuur ;
Die bestaande spouwmuur is al dan niet geïsoleerd. Die varianten hebben we ook in de berekeningen verwerkt.
Die spouwruimte in de bestaande muur, kan een reeds tijdens de nieuwbouw destijds geïsoleerd zijn, of de spouwruimte is achteraf ingespoten is met een schuimstof of ingeblazen met (minerale of organische) vezels of korrels of een granulaat.
De voorzetwand (aan de binnenzijde) wordt geplaatst omdat de thermische prestatie van de bestaande gevelmuur ontoereikend is: er verdwijnt teveel energie door deze bestaande muur. 


b: de extra isolatielaag – voorgeplaatste isolatie

Met of zonder voorgeplaatste isolatie: deze isolatielaag (zonder onderbrekingen) sluit dicht aan tegen het binnenblad en kan een flinke bijdrage leveren aan de thermische prestatie van de totale wandopbouw.
In de volgende prestatie-tabellen : zonder deze voorgeplaatste isolatie, met 70 mm, 100 mm en 140 mm voorgeplaatste isolatie.
In de rekenvoorbeelden is de gedeclareerde lambda-waarde (λD) voor deze voorgeplaatste isolatie aangegeven

.


c: een constructieve laag die isolatie en wandafwerking draagt.

Een raamwerk dat rondom bevestigd wordt op de vloer, tegen de zijwanden en het plafond. Dit raamwerk kan opgebouwd worden uit houten profielen of staalprofielen. Later meer over een metalen raamwerk (metal stud), maar dit voorbeeld is een raamwerk uit houtprofielen. Horizontaal: de regels. Verticaal: de stijlen of staanders. We laten de breedte van de profielen (of dikte van de houtprofielen) oplopend van 70 mm tot 170 mm.


isolatie tussen regels en stijlen van de voorzetwand

d: raamwerk-vullende isolatie

De isolatie die, passend bij de regels en stijlen, de ruimte daartussen opvult. Dus in deze voorbeelden varieert de isolatiedikte van 70 mm oplopend naar 170 mm.
De afstand van de stijlen en de breedte van de isolatieplaten (of isolatie-rol) zijn op elkaar afgestemd: de isolatie moet naadloos aansluiten op de stijlen. Hieruit volgt een voorkeur voor het gebruik van minerale of organische wol, die met een kleine overmaat klemmend en naadloos past tussen de stijlen.


dampremmende en luchtdichte laag aan de warme kant van de isolatie.

e: een dampremmende maar vooral luchtdichte folie

Een dampremmende folie, aangebracht over het geheel van regels en stijlen (die opgevuld is met de hiervoor genoemde isolatie).
Niet beschadigen en ook na het aanbrengen niet doorbreken met elektroleidingen of contactdozen.


f: onderbeplating

Een onderbeplating (bijv. multiplex, spaanplaat, OSB) voor bevestigingen in de voorzetwand


g: gipsplaat-afwerking

een gipsplaat aangebracht op de onderbeplating, waarover de gewenste afwerking bijv. spuitwerk pleister.

Prestatie-tabellen

Welke warmteweerstand (Rc-waarde) wordt bereikt met een wandopbouw? Iedere laag draagt bij aan de warmteweerstand van de totale wand (bestaande gevelmuur plus complete voorzetwand). Die totale warmteweerstand bepaalt de warmtedoorgang (U).
De berekeningen (uniform in alle EU-lidstaten) is vrij ingewikkeld en zeker met de vele variabelen die we in deze totale opbouw hebben: o.a.

 • de voorgeplaatste isolatie waarvan de dikte gevarieerd kan worden en mogelijk met materialen met verschillende warmtegeleidingscoëfficiënten. (in de tabellen zijn de kenmerken in een lichtblauwe balk aangegeven)
 • de isolatielaag tussen de stijlen (staanders) is een z.g. “samengestelde laag” De (houten) stijlen vormen een koudebrug (thermische brug) die de energie beter geleiden dan de isolatie tussen de stijlen. Hoe meer hout (hout-percentage), hoe slechter de warmteweerstand van deze laag. De dikte van de isolatielaag is gelijk aan de profielbreedte (houtmaat). Hiervoor hebben we enkele houtprofielbreedtes genomen van 70 tot 170 mm. Dus ook de isolatiedikte in corresponderende diktes van 70 tot 170 mm. Voor de isolatie geldt ook hier weer dat je materialen hebt met verschillende warmtegeleidingscoëfficiënten (lD, de materiaaleigenschap van de warmtegeleiding) Hier van 0,022 W/mK oplopend tot 0,040 W/mK.
  (de cijfers voor deze isolatielaag staan in de gele vakjes)
 • uitgaande van deze twee isolatielagen en houtmaat kan in de tabellen de respectievelijke warmteweerstand Rc (m2K/Watt) en warmtedoorgang Uc (in Watt/m2K) afgelezen worden.
 • dan wordt de energiebesparing berekend ten opzichte van de bestaande gevelmuur:
  – in de groene vakjes de besparing ten opzichte van een muur met een geïsoleerde spouw van 60 mm breedte.
  – in de oranje vakjes de besparing ten opzichte van een ongeïsoleerde 60 mm spouw.
  Die besparing ten opzichte van de uitgangssituatie – dus zonder voorzetwand – is berekend voor een (Midden-Limburgs) stookseizoen van 2700 graaddagen en uitgedrukt in kWh (kilo Watt uur) per m2 gevel


2.1.1 : voorzetwand zonder voorgeplaatste isolatie;
prestaties en besparingen ten opzichte van een ongeïsoleerde en een na-geïsoleerde spouwmuur (60mm spouwmuurvulling).

tabel Rc, Uc en besparingen voor voorzetwand achter geïsoleerde en ongeïsoleerde spouwmuur; geïsoleerde voorzetwand van 70 tot 170 mm dik, zonder extra voorgeplaatste isolatie
tabel 2.1.1

2.1.2 : voorzetwand met voorgeplaatste 70 mm isolatie;
prestaties en besparingen ten opzichte van een ongeïsoleerde en een na-geïsoleerde spouwmuur (60mm spouwmuurvulling).

tabel 2.1.2

2.1.3 : voorzetwand met voorgeplaatste 100 mm isolatie; prestaties en besparingen ten opzichte van een ongeïsoleerde en een na-geïsoleerde spouwmuur (60mm spouwmuurvulling).

tabel 2.1.3

2.1.4 : voorzetwand met voorgeplaatste 140 mm isolatie;
prestaties en besparingen ten opzichte van een ongeïsoleerde en een na-geïsoleerde spouwmuur (60mm spouwmuurvulling).

tabel 2.1.4