Kennismaking met de Coöperatie Duurzaam Maasgouw – video

Wat gaat de Coöperatie Duurzaam Maasgouw doen in Maasgouw bij de Energietransitie? En bij het opstellen van het Warmtetransitieplan?
Waarmee kunnen we de leden helpen en hoe hun belangen te behartigen?
Kijk naar de video-presentatie gehouden tijdens de Duurzaamheidsdag van zondag 7 april j.l.

3