Onderzoek zonnepark op oude vuilstort

Dagblad de Limburger; 13 september 2019
Door

Onderzoek zonnepark op oude vuilstort

Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een twintig hectare groot zonnepark op de voormalige vuilstort in Montfort.

De komende maanden gaan de provincie Limburg, grondeigenaar Attero, de gemeente Roerdalen en de coöperatie Duurzaam Roerdalen bekijken wat de mogelijkheden zijn op de voormalige stortplaats langs de A73. „Daarbij willen wij als coöperatie ook de mening van de inwoners van Montfort peilen.

Niet alleen hoe ze er tegenaan kijken maar ook of ze mogelijk willen investeren in het zonnepark”, laat Mart van Melick van Duurzaam Roerdalen weten.

Het plan vloeit voort uit een motie van de gemeenteraad uit 2017 waarin de haalbaarheid van een zonnepark werd benoemd. Van Melick: „Met die motie als uitgangspunt zijn we aan de slag gegaan en hebben we de andere betrokken partijen enthousiast gekregen. Ook Attero staat er positief in. De komende maanden zal er veel moeten worden uitgezocht, qua landschaps- en milieuaspecten en ook de financiële haalbaarheid. Ook het bestemmingsplan moet nog worden gewijzigd. Volgend jaar moet daar meer duidelijkheid over zijn. Als alles meezit zouden we over twee jaar kunnen beginnen met de aanleg van het park.”

De provincie legt 20.000 euro op tafel om het plan verder vorm te geven. Daarnaast hopen de initiatiefnemers volgend jaar subsidie te kunnen aanvragen bij het Rijk.

In 2010 werd er ook al een plan gelanceerd om op de voormalige stort een duurzaam energiepark aan te leggen. Van dat idee werd echter nooit meer iets vernomen en het huidige initiatief staat daar ook los van, zegt de coöperatie.


Duurzaam Roerdalen heeft de Coöperatie Duurzaam Maasgouw over dit project geïnformeerd, waarbij ook de mogelijkheid tot deelname aan het project door leden van onze coöperatie geagendeerd is.