Onder de pannen zonder gas? – deel 1

Hoe reageren we op het voornemen volledig aardgasvrij te gaan wonen?

Woningeigenaren leggen zich grotendeels neer bij aardgasvrij wonen, maar voelen om allerlei redenen (nog) niet de behoefte om zelf tot actie over te gaan

In het rapport Onder de pannen zonder gas? Woningeigenaren en hun afwegingen voor aardgasvrije alternatieven verkent het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) hoe woningeigenaren de aanstaande omslag naar aardgasvrij wonen ervaren.
De kennis, houdingen en ervaringen van woningeigenaren omtrent de transitie naar aardgasvrij wonen is onderzocht. Daarbij is gevraagd naar:

      • opvattingen over het kabinetsbesluit om de bebouwde omgeving aardgasvrij te maken,
      • wat men tot nu toe van de transitie naar aardgasvrij wonen heeft meegekregen,
      • hoe men de transitie tot nu toe beleeft,
      • welke verwachtingen men heeft van een aardgasvrije toekomst, en tot slot
      • welke rol men voor zichzelf in deze transitie weggelegd ziet.

Enkele conclusies zijn:

 • Het draagvlak voor aardgasvrij wonen lijkt beperkt te zijn:
  men legt zich grotendeels neer bij het kabinetsbesluit, maar vanwege verwachtingen over voortschrijdende techniek, zorgen over betaalbaarheid en effectiviteit van maatregelen en onzekerheid over beleid toont men weinig bereidheid daar zelf iets voor te doen. Behalve als er aanleiding voor is (bijv. vervangen van kapotte CV-ketel) neemt men daarom over het algemeen een afwachtende houding aan.
 • Er zijn zorgen over de betaalbaarheid van alternatieven voor aardgas;
  deze zijn gerelateerd aan zorgen over de effectiviteit van alternatieve warmtebronnen, het verlies aan controle en onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen.
 • Er is een brede behoefte aan transparantie en duidelijkheid over beleid, mogelijke alternatieven voor aardgas en over het proces.
 • Men spreekt uit controle te willen behouden over zijn/haar eigen situatie.
  Tegelijkertijd zien velen wel iets in een collectieve aanpak, waarbij kennis, kunde en kosten kunnen worden gedeeld.

Voor het kwalitatieve onderzoek werden focusgroepen georganiseerd met 32 woningeigenaren in stedelijke regio’s in Nederland; een deel daarvan is woonachtig in de zogenaamde ‘proeftuinen aardgasvrij’.

Zit u er ook zo in?
In het volgende Nieuwsbericht (12 september) meer achtergronden over de uitkomsten van dit marktonderzoek en het standpunt van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw.