Nieuwe energie levert een hoop nieuwe banen op

Tot 2030 zal de overgang naar duurzamere energie en materialen voor elektriciteit, mobiliteit en huizen een heleboel werk
opleveren. Een nieuw rapport van onderzoeksinstituut TNO laat zien dat er 45.000 tot 83.000 banen voltijdsbanen bij komen.
Maar er verdwijnen ook banen: vooral de olie- en gasindustrie wordt geraakt.

Lees het volledig artikel uit de ingenieur 4 | april 2019