Niet van gas los maar van broeikasgas los

“Voor niets gaat de zon op, maar ‘m vangen kost een paar centen”

Verwarring over de term ‘aardgasvrije woningen’ ondermijnt volgens Jan Paul van Soest het draagvlak voor de transitie in de gebouwde omgeving. Hij pleit daarom voor afschaffing van de doelen ‘van gas los’ en ‘aardgasvrij’ om zo bij het grote publiek vertrouwen te houden in de aanpak van de reductie van broeikasgassen.
‘Van gas los’ gooit een veelheid van doelen in een mand, en wekt de indruk dat al die problemen met een enkel instrument kunnen worden opgelost. Er worden beloften gedaan die niet kunnen worden waargemaakt.
Lees de blog van Jan Paul van Soest: https://www.energiepodium.nl/artikel/van-gas-los-van-broeikasgas-los