In Budel slaan ze energie op in ijzer!

Gezien op TV? Swinkels Family Brewers (voorheen Bavaria NV) gaat ijzer verbranden en haalt daar z’n energie uit!

IJzerpoeder als circulair alternatief voor kolen

Bij het verbranden van metaalpoeder komt veel warmte vrij en die kan dienen voor stoomproductie in industrie, als alternatief voor kolen in kolencentrales en als brandstof voor vrachtauto’s en schepen. Het verbrandingsproduct, roestpoeder, wordt opgevangen en kan met behulp van duurzame energie weer omgezet worden tot metaalpoeder. Hiermee fungeert het metaal als een duurzame, circulaire energiedrager.

Lees meer over deze industriële toepassing en het ontwikkelingstraject: metalot

Lees ook waarom de bierbrouwer deelneemt in deze ontwikkeling.
Bier brouwen op stroom uit metaalpoeder