In 2018 daalde de CO2-uitstoot in de EU

eerste ramingen van CO2-emissies door energieverbruik

Grootste afname van de CO2-uitstoot in Portugal en Bulgarije, de grootste stijging in Letland. In Nederland was de CO2-uitstoot door energiegebruik in 2018  4,6% minder dan in 2017.

Eurostat, het statistisch bureau van de EU, publiceerde op 8 Mei 2019, de eerste raming van de CO2 emissies.
Volgens die ramingen van Eurostat daalde de CO2-uitstoot in 2018 in de meeste EU-lidstaten, met de hoogste
daling in Portugal (-9,0%), gevolgd door Bulgarije (-8,1%), Ierland (-6,8%), Duitsland (-5,4%),
Nederland (-4,6%) en Kroatië (-4,3%).
Een toename van CO2-emissies werd geregistreerd in acht lidstaten: Letland (+ 8,5%), voor Malta (+ 6,7%), Estland (+ 4,5%), Luxemburg (+ 3,7%), Polen (+ 3,5%), Slowakije (+ 2,4%), Finland (+ 1,9%) en Litouwen (+ 0,6%).

grafiek - CO2 emissies 2018 t.o.v. 2017 tgv energiegebruik