financiering-lening: lagere isolatie-eisen voor monumentale gebouwen

DUURZAAM THUIS LENING – Provincie Limburg

Voor panden met de status rijksmonument of gemeentelijk monument, waar als huidige functie wonen staat geregistreerd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), gelden minder strenge voorwaarden waaraan bijvoorbeeld de isolatie moet voldoen, om voor een lening tegen gunstige voorwaarden in aanmerking te komen. De minimale warmteweerstanden van een isolatielaag (de Rd-waarde, verplichte vermelding op het etiket van isolatiematerialen),  en daarmee de minimale isolatiedikte, zijn minder groot. En die dikte is bij monumentale gebouwen vaak een knelpunt omdat je het karakter van het gebouw wilt behouden.

kijk hier voor meer informatie:financiering-lening-monumentale gebouwen