Enquête aardgasvrij – Doelstelling en uitgangspunten

Doelstelling en uitgangspunten van deze enquête.

De enquête is een initiatief van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw.
De doelstelling van de enquête is 2-ledig:

  • Inventarisatie van de bereidheid tot het nemen van maatregelen tot geheel of gedeeltelijk aardgasvrij maken.
  • Een basis voor de uitgangspunten voor een effectieve communicatie- en actie strategie

Bij de respondenten kan de enquête,

  • Achterliggend bewustzijn creëren over het feit dat woningen (de gebouwde omgeving in het algemeen) toekomstig aangepast moeten zijn voor een lager energiegebruik en (mogelijk) een andere energiedrager dan aardgas.
  • Bewustwording teweegbrengen over het besluitvormingsproces m.b.t. de strategie, doelstellingen, prioriteitenstelling en actieplannen hoe Maasgouw aardgas-arm en uiteindelijk aardgas-vrij te maken.

Met de antwoorden, reacties en suggesties hopen we informatie te verkrijgen over zaken als:

  1. Inzicht in en bereidheid tot de praktische invulling van de energie– en in het bijzonder de warmtetransitie.
  2. Verwachtingspatroon en acceptatie van toekomstige of reeds genomen maatregelen verminderd gasgebruik c.q. alternatief voor aardgas.
  3. Verwachtingen van de rol van de (gemeentelijke) overheid.
  4. Communicatie en betrokkenheid; type, tijdstip en manier waarop.
  5. Informatiebehoefte over de besluitvorming en over alternatieve oplossingen.
meer over de communicatie en tijdstip van de enquête

De Vragenlijst is op 24-12-2020 gelanceerd op de website van de coöperatie.
Per 1-3-2021 is de enquête gesloten.
Op 15-1-2021 zijn enkele tussenresultaten gepubliceerd op deze website.

Op 27-12-2020 zijn de leden van de coöperatie per e-mail uitgenodigd de enquête in te vullen. Aansluitend is via berichten en advertenties via sociale media (Facebook en LinkedIn) de aandacht op de “Vragenlijst Aardgasvrij Wonen in Maasgouw” gevestigd.
Dagblad de Limburger en DeltaLimburg hebben aandacht gegeven aan de enquête. Tevens hebben de Dorpsraad Wessem, de Dorpsraad Stevensweert, Hieël Hael, Linner Nuuts via hun website en hun Facebook accounts de enquête onder de aandacht gebracht.

https://www.deltalimburg.nl/article/5002/Vragenlijst+Co%C3%B6peratie+Duurzaam+Maasgouw+-+Maasgouw+op+weg+naar+aardgasvrij
https://www.deltalimburg.nl/article/5075/Tussenstand+vragenlijst+CDM+over+aardgasvrij+wonen+in+Maasgouw
https://www.facebook.com/wessemdorpsraad/
https://www.dorpsraadstevensweert.nl/2021/01/06/maasgouw-vrij-van-het-gas/

Bij de tussenrapportage opgemaakt op 15 januari 2021 was het aantal respondenten 129
Bij sluiting van de vragenlijst op 1 maart 2021 was het totaal aantal respondenten 180.

De vragenlijst was anoniem.

Op de volgende webpagina’s vindt u per vraag (grafisch) de opsomming c.q. samenvatting van de antwoorden.
De (concept) interpretaties en commentaren zijn opgesteld door Chris Hamans.

De pagina’s geven ook de tekst (inleidende informatie en vraag) weer zoals die in de enquête aan de deelnemers gepresenteerd werd.

klik hieronder op de links van de betreffende hoofdstukken of klik op volgende vraag.

SectiePagina titelOmschrijving inhouddirect naar de pagina
0ResultatenWat wil de coöperatie weten en wat moeten de vragen bij de deelnemers teweegbrengenResultaten Enquête – Doelstelling en uitgangspunten
1Inleiding tot de vragenlijstInformatie voor de deelnemers aan de enquête (over het waarom deze enquête in de gemeente Maasgouw)Enquete-aardgasvrij-inleiding-tot-de-vragenlijst/
2Algemene informatie over de woningIn welke kern van Maasgouw staat de woning, eigenaar of huurder, aardgas aansluiting of nietEnquete-aardgasvrij-vraag-2/
3Aanleiding levensduur van de apparatuurHoe oud is de CV-ketel. Aangezien een nieuwe verwarmingsbron (CV ketel) vaak dwingt tot (een reeks aan) maatregelen is de leeftijd van een CV ketel van belangEnquete-aardgasvrij-vraag-3/
4Klimaatbestendig wonenHoe zeer houdt het thema klimaatverandering en de consequenties daarvan de deelnemers bezigEnquete-aardgasvrij-vraag-4/
5Kennis en informatie over aardgasvrij wonenHoe goed acht men zich al geïnformeerd over het thema en waarover wil men meer wetenEnquete-aardgasvrij-vraag-5/
6WarmtetransitieHoe denken de deelnemers hun woning aardgasvrij te makenEnquete-aardgasvrij-vraag-6/
7Aardgasvrij wonenAcceptatie van aardgasvrij maken, hoe en welke oplossingen, prestatie-eisen, welke maatregelen zijn er al genomenEnquete-aardgasvrij-vraag-7/
8Zorgen aardgasvrij wonenMaken de deelnemers zich zorgen over het proces van aardgasvrij makenEnquete-aardgasvrij-vraag-8/
9Beheer eventueel warmtenetAls een warmtenet tot de mogelijkheden behoort, wie moet de eigenaar zijn en wie moet zo'n net beherenEnquete-aardgasvrij-vraag-9/
10Waar kunnen we het beste beginnenWaar zou een begin gemaakt moeten worden met het aadgasvrij makenEnquete-aardgasvrij-vraag-10/
11Communicatie en meedoenHoe, wanneer en waarover willen de deelnemers geïnformeerd worden. Enquete-aardgasvrij-vraag-11/
12Adviezen vaan de deelnemersAdviezen aan de gemeente Maasgouw en aan de Coöperatie Duurzaam MaasgouwEnquete-aardgasvrij-vraag-12/
13Digitale bewonersavondInteresse om deel te nemen aan (digitale) bewonersavondenEnquete-aardgasvrij-vraag-13/
14Lid worden van de Coöperatie(niet openbaar: naam- en adresgegevens van deelnmers die het lidmaatschap van de Coöperatie aangevraagd hebben)

 

ga naar deel 2, de inleiding en toelichting op de enquête