Enquête aardgasvrij – vraag 12

12. Tot slot uw adviezen

12.1. Welk advies wilt u de gemeente nog meegeven bij het opstellen van de Transitievisie Warmte?

De antwoorden (124) op deze vraag zijn opgesomd in de volgende tabel.

volg nr.categorie12.1. Welk advies wilt u de gemeente nog meegeven bij het opstellen van de Transitievisie warmte?
1weet nietGeen idee
2communicatieeen actieve houding, meedenkend, weinig ambtelijk
3voorkeuren, aanpakFocus op behaalde successen, lange termijn duidelijkheid / garanties zijn noodzakelijk
4weet nietweet niet
5communicatieCommuniceer met de inwoners
6overigDenk aan waterstof
7overig1 warmtepomp mogelijk voor meerdere huizen?
8voorkeuren, aanpakZorg dat afkoppelen van gas gratis wordt, ik heb 750 euro moeten betalen voor verwijdering van een gasaansluiting
9financiële aspecten"Enige" dwang b.v. door prijspolitiek
10voorkeuren, aanpakStart met een pilot per soort mogelijkheid en evalueer hoe het verloopt en maak daarna verdere plannen
11overigkosten inzichten en eerlijkheid , op pekken waar warmtenet mogelijk is geen te grote subsidies ten opzichte van op plekken waar dat niet(econiomisch) mogelijk is .
12financiële aspectenHet moet betaalbaar zijn anders vervalt de draagkracht. Het alternatief moet serieus zijn: bv elektrificatie is alleen meer het verplaatsen van de plek waar de CO2 geproduceerd wordt van het huis naar de centrale.
13voorkeuren, aanpakNiet overhaast besluiten.
14overigOp dit moment geen advies.
15voorkeuren, aanpakhaal kennis in huis
16overigalle gemeentelijke gebouwen aardgas vrij maken
17communicatieOp tijd beginnen met informeren, duidelijk communiceren en aangeven dat er geen verplichting is om van het gas af te gaan
18financiële aspectenoverleg over haalbaarheid i.v.m. financiering
19financiële aspectenZorg voor een realistisch en betaalbaar plan zonder valkuilen
20voorkeuren, aanpakGa niet te snel mee in het landelijke gekte, maar maak bewuste en weloverwogen keuzes. Dat woningen van het aardgas af moeten, wil niet zeggen dat ze van het gasnet af moeten, waterstof is een goed alternatief in de toekomst.
21voorkeuren, aanpakOm überhaupt te kunnen starten met deze transitie moet men eerst woningen isoleren, ramen vervangen, zonnepanelen plaatsen EN DAN AL EERSTE!! HET ENERGIENET GESCHIKT MAKEN VOOR DE AFNAME! Ofwel Essent / Tennet moeten zware aansluitingen in woningen bereikbaar maken! En als u niet weet waarom dit zo is hoort u niet thuis in het besluitorgaan transitie.
22financiële aspectenEerlijke kosten informatie/eerlijke duurzaamheidsinformatie van mogelijk opties/
23financiële aspectenOnderzoek ook of het wel realistisch is. Wat levert het op en wat kost het.
24communicatieLuister naar de burgers.
25voorkeuren, aanpakSchiet een beetje op!!!!!
26voorkeuren, aanpakDenk eens goed na over met name de oudere woningen en monumenten
27voorkeuren, aanpakDenk aan de gewone burger.
28communicatieDuidelijk de bevolking in Jip en Janneke taal op de hoogte houden zodat iedereen begrijpt wat aan de orde is.
29overigwelke warmte bron wordt het en welke manier gaan jullie dit realiseren.
30overigKernenergie
31voorkeuren, aanpakBezin eer ge begint
32financiële aspectenkostenbesparing ook voor de inwoners
33communicatieGoede voorlichting naar bewoners is cruciaal
34overignvt
35voorkeuren, aanpakniet voorop willen lopen
36overigReeds eerder aangegeven.
37financiële aspectenkijk goed naar de kosten en laat je niet gek maken door al die deskundigen die graantje mee willen pikken
38financiële aspectenKom zo snel mogelijk met een plan waarin hele straten/wijk/dorpskern in één keer kunnen participeren. Elk afzonderlijk gaat niet werken, daarvoor zijn de kosten veel te hoog.
Persoonlijk zal ik sowieso niet meedoen als ik niet in de gelegenheid kan komen om de TOTALE kosten terug te verdienen. Ik ben wel degelijk milieubewust maar kan slechts zover meegaan met de hipe als mijn beurs dat toelaat.
39negatief, afwijzendAlleen bij nieuwbouw toepassen, de rest is niet rendabel en kapitaalvernietiging.
40negatief, afwijzendniet doen, kost enorm veel geld en gaat toch niet lukken
41financiële aspecten(Meer) Ruimte inplannen in de begroting tbv duurzame energie ook al gaat dit ten koste van de verhoging ozb
42voorkeuren, aanpakgeef de gegevens van de enquete als uitgangspunt transparant aan de bewonhers aangevuld met het voor te stellen plan van aanpak op hoofdlijnen incl deelname bewoners
43negatief, afwijzendIn den lande worden er diverse grote energieprojecten gerealiseerd (soms samen en gedeeltelijk gefinancierd door gemeenten) zoals zonnecollectoren en windmolens doch de opgewekte energie gaat niet naar de voorgespiegelde huishoudens maar naar energievretende communicatiecentra. Met andere woorden : laat je niet bedotten.
44communicatieBetrek de samenleving hierin, zonder deze kan de gemeente niks!
45voorkeuren, aanpakCocrete haalbare plannen voor de bewoners
46voorkeuren, aanpakDeskundigheid bevorderen
47overigGa naar zorgen voor eenduidig europees beleid. Alle landen van het gas af niet alleen Nederland.
48voorkeuren, aanpakGeen oeverloos overleg maar een concreet plan met deskundigen. Geen toevallig aangewezen ambtenaren
49overigGeen
50voorkeuren, aanpakBesluit ligt bij inwoners. Vrijheid voor iedereen.
51voorkeuren, aanpakkijk naar het geheel van oplossingen, niet alleen maar "van het gas af".
52overign.v.t.
53voorkeuren, aanpakGa niemand verplichten!
54communicatieAls je in 2030 20% van de woningen gasvrij moet hebben, had je als gemeente al lang bezig moeten zijn met het informeren van de bewoners. Ik weet niet waar de gemeente NU mee bezig is.
55overigVoor mij persoonlijk wil ik graag zoveel mogelijk technische informatie en dat een deskundige met mij meedenkt en mij eerlijk adviseerd.
56financiële aspectenbetaalbare oplossing voor vervanging Hr-ketel
57financiële aspectenDe oplossing moet duurzaam en betaalbaar zijn
58voorkeuren, aanpakGa te raden bij collega gemeenten die al ervaring hebben op gedaan (PAW) en betrek burgers in het gehele proces
59financiële aspectenLet op de kosten
60voorkeuren, aanpakMaak het laagdrempelig om mee te denken en mee te doen.
61voorkeuren, aanpakBenut de kennis van de coöperatie en laat niet alleen ambtelijk vormgeven en uitvoeren ( burger participatie)
62overigDenk aan de leeftijd van de inwoners....
63negatief, afwijzendaardgas moet blijven
64overigKijk naar waterstof zoals in Japan
65voorkeuren, aanpakGeen warmte net
66financiële aspectenZorg ook dat bewoners die de transitie niet kunnen betalen mee kunnen komen met het gasvrij maken van hun woonhuis. Bijvoorbeeld met echt renteloze leningen.
67negatief, afwijzendGa niet als gemeente alleen opereren. Klimaatverandering/energieverbruik stopt niet op de gemeente/provincie/lands/Europese grens. Ik zie al weer het schrikbeeld van iedere gemeente die zijn eigen aanpak heeft. Dit is een globaal probleem, en moet op een veel hoger niveau dan plaatselijke initiatieven worden opgepakt.
68communicatieOp korte termijn duidelijkheid geven over of er een warmtenet komt of dat ik op mezelf aangewezen ben betreft oplossingen voor duurzaamheid.
69voorkeuren, aanpakBekijk mogelijkheden per wijk en type gebouwen; gemeente moet sterke positie innemen in het belang van de inwoners ipv 'gemak externe partijen die vooral voor eigen rendement gaan.
70overigzorg dat u de woningbouwvereniging ook betrekt bij jullie voorstellen en plannen.
71communicatieVooral goede voorlichtig en inspraak van de burgers. Ook het alternatief waterstof als gas voor verwarming en de warmteopslag in de zomer voor de verwarming in de winter meenemen in de energievoorzienging van de toekomst.
72financiële aspectenHet moet betaalbaar zijn voor de burger, ook voor diegene met een kleinere beurs.
73voorkeuren, aanpakBegin bij isolerende maatregelen voor iedereen (hoogste opbrengst in besparing vs. benodigde investering). Volledig aardgasvrij is secundair. Ga voor volledig aardgas vrij bij nieuwbouw.
74overigAls we allemaal naar elektrisch moeten bedenk dan waar de stroom vandaan komt, en als goed geregeld is faseer oude techniek uit door wetten te maken die het aanbieden van oude techniek verbieden bij vervanging. Met scoringsdrift zadelt U uw burgers op met hoge kosten voor laagwaardige troep.
75communicatieDuidelijkheid
76communicatieSNEL duidelijkheid: communiceer een stappenplan, een projectplan. Schakel de coöperatie Duurzaam Maasgouw in als krachtig orgaan tussen gemeente en burger. Dat zorgt voor draagvlak en acceptatie!
77financiële aspectenEen passende betaalbare oplossing voor ieder afzonderlijk
78negatief, afwijzendGeen dogma dat we van het gas af moeten. Geen windmolens, die staan op zee (kijk naar de foto's op uw eigen website - geen windmolen te zien). Vergoed de kosten volledig als we van het gas af moeten. Geef subsidie op aardgas net als in de ons omringende landen.
79voorkeuren, aanpakWees ambitieus. En denk lange termijn.
80communicatieZorg er aub voor dat we goed en tijdig geïnformeerd worden.
81voorkeuren, aanpakLaat de mensen van de coöperatie mee beslissen bewaken bewoners perspectief
82voorkeuren, aanpakBegin bij de groot verbuikers. 1% winst daar gaat meteen over meerdere gezinnen. Laat je niet voor de gek houden en kijk echt zelf naar verbruik cijfers niet enkel naar kosten of percentages. GA niet massaal aan de warmte pomp omdat dit nu een hype is kijk wat mogelijk is. en onderzoek waarom mensen nog huizen hebben die niet geissoleerd zijn. Maar begin vooral bij de grootverbruikers de kijken naar opbrengsten en daarom bijvoorbeeld niet ivesteren in issolatie of betere technieken. Hier zit echt de pijn! En bij ongeissoleerde huizen. IN mijn visie verbruiken we veel meer gas als nodig door ongeissoleerde woningen, en met de industrie op 1.
83overigLoop niet voorop er gaat de komende jaren nog veel veranderen in deze wereld. De huidige gasnetten zijn ook geschikt voor waterstofgas. Als dit er zou komen dan hoeven er weinig aanpassingen aan de woningen gedaan te worden. In Groningen is men al vol op aan het experimenteren. Met de huidige warmtenetten in Nederland weet ik uit ervaring, zijn al vele jaren veel problemen over de kosten die de bewoners moeten betalen. Het is veel beter als de Netbeheerders dit in beheer zouden hebben. De ACM heeft hier een betere controle op.
84financiële aspectenHou rekening met de financiële situatie van de huiseigenaar.
85financiële aspectenBen realistisch en richt je op de grote vissen en niet op de kleine. Ik weet dat de gemeente deze visie moet opstellen maar ik geloof er niet aan dat dit op korte uitgevoerd gaat worden (net als de verplichting om asbest te saneren). Ga als gemeente op zoek naar een model dat betaalbaar is, want voor veel inwoners van de gemeente is een investering van 20.000 à 30.000 euro niet haalbaar. En als het niet betaalbaar is dan bereik je je doel ook niet.
86communicatieBetrek de bewoners erbij en zorg dat het voor iedereen betaalbaar is
87voorkeuren, aanpakKijk lokaal en buurtgericht waardoor het persoonlijker wordt .
88communicatiegoede communicatie naar de burgers
89financiële aspectenHoudt het betaalbaar.
90financiële aspectenda t het betaalbaar is voor de huiseigenaren, want wij moet en toch weer betalen
91negatief, afwijzendzorg dat we aardgas krijgen van Duitsland
92voorkeuren, aanpakVergeet de basis niet, alles begint bij het beperken van de vraag! Ik heb een hekel aan de projecten waar we woningbouwwijken met energielabel E aan een warmtenet hangen en dan zeggen dat we duurzaam bezig zijn.
93overigMeewerken aan voorgestelde energiebesparing door een soepel vergunning beleid
94financiële aspectenkosten zijn hoog, 100% aardgasvrij is niet rendabel, gemeente moet dus aangeven hoe ze de burgers financieel kunnen helpen
95voorkeuren, aanpakben realistisch, dat voorkomt teleurstellingen
96communicatieoverleg met de buurt
97voorkeuren, aanpakVeel ouderen hebben geen geld voor investeringen in hun huis en veranderen van verwarmingssysteem is op een bepaalde leeftijd (80+?) niet makkelijk. Betrek ouderen bij het proces, informeer hen en ondersteun hen bijvoorbeeld met regelen isolatie huis. Dat is wellicht nog wél te begrijpen voor hen en levert grote winst in verlaagd energiegebruik én in wooncomfort.
98financiële aspectenActief optreden, mogelijk in de vorm van een financiële regeling voor de bewoners bovenop reeds bestaande regelingen. Financieel is het op dit moment niet voldoende interresant volgens mijn beeld
99communicatieDUIDELIJKHEID TOT IN DE KLEINSTE DETAILS
100negatief, afwijzendAardgas vrij is geen goed doordachte optie voor de energie- en klimaat transitie.
101weet nietGeen
102voorkeuren, aanpakGa in het begin voor een hybride oplossing
103overigRegel niet te veel lokaal. Dit moet landelijk geregeld worden. Commerciële regionale partijen zijn in de toekomst veel te duur. Centraal landelijke regelingen zijn veel goedkoper. Denk aan het postzegeltarief. Een briefsturen naar b.v. Groningen is net zo duur of goedkoop dan versturen naar b.v. Roermond.... Dit geldt ook voor energieprojecten.
104voorkeuren, aanpakNeem de antwoorden die u onder andere hier krijgt mee in uw plan en informeer de (alle) bewoners goed en denk met ze mee
105weet nietGeen
106communicatieNeem de mensen van coöperatie serieus jullie zijn namelijk heel goed bezig om laag drempelig mensen te betrekken hierbij. De informatie is compleet, goed verzorgd en daar zit volgens mij heel veel werk in.
107voorkeuren, aanpaklaat mensen zelf de keus en dwing ze niet om aardgasvrij te gaan wonen
108financiële aspectenGa voor betaalbare opties met keuzemogelijkheden
109weet nietgeen
110voorkeuren, aanpakDenk goed na voordat U begint over álle mogelijkheden en loop niet als een mak schaap achter de kudde betweters aan.
111voorkeuren, aanpakbezint eer ge begint
112voorkeuren, aanpakDoe adviezen en werkzaamheden zoveel mogelijk met lokale ondernemers
113communicatiezorg voor draagvlak en lokale ondersteuning
114voorkeuren, aanpakAls gemeente moet je zelf het goede voorbeeld geven
115financiële aspectenZorg voor betaalbare besparingen.
116voorkeuren, aanpakLaat de onafhankelijkheid van de individuele burger hoog in het vaandel staan. Zorg voor pasklare antwoorden op dit probleem voor individuele huishoudens. Er zullen toch zeker wel techneuten zijn die daar over nadenken en oplossingen bedenken, los van de energiegiganten.
117overigMogelijkheden waterstof
118communicatieGemeentelijke plannen ontwikkelen en delen met bewoners.
119financiële aspectenDat het betaalbaar moet zijn en je niet afhankelijk worden van een energie bedrijf die steeds de prijs kan bepalen en je er niet bij weg kan en ik hoop eigenlijk dat ze er over nadenken dat we voor het milieu niet van het gas gaan
120overigWaterstoftoepasbaarheid
121weet nietgeen
122overighou de graaiers buiten de plannen[snelle commerciele praatjes makers]
123communicatieWees open eerlijk en transparant
124weet nietgeen idee

 

12.2. Welk advies wilt u de Coöperatie Duurzaam Maasgouw nog meegeven bij het opstellen van de Transitievisie Warmte?

De antwoorden (107) op deze vraag zijn opgesomd in de volgende tabel.

volg nr.12.2 Welk advies wilt u de Coöperatie Duurzaam Maasgouw nog meegeven bij het opstellen van de Transitievisie Warmte?
1Geen idee
2betrek commerciële partijen in de maatwerkadvisering; wellicht inkoopcombinaties?
3Focus op behaalde successen, vooral géén grootschalige projecten, maar lokaal in een buurt (stukje van een straat) en individueel
4weet niet
5Geen - jullie doen het goed.
6Zie.boven
7Duurzaam is niet altijd goedkoop, ben daar duidelijk in aan de voorkant
8Doorgaan
9Ik vind het een goed initiatief om in deze samen met de gemeente op te trekken
10Op dit moment geen advies.
11niet teveel hooi op de vork nemen. project( zonneweide) voor project
12Zie antwoord bij gemeente
13ga door met overleg voordat het definitief wordt.
14Zorg voor een realistisch en betaalbaar plan zonder valkuilen
15Ga niet te snel mee in het landelijke gekte, maar maak bewuste en weloverwogen keuzes. Dat woningen van het aardgas af moeten, wil niet zeggen dat ze van het gasnet af moeten, waterstof is een goed alternatief in de toekomst.
16Investeer niet in warmtepompen.
17Zie vraag 12.1
18Niet dat wij als braafste jongetje van de klas straks al vanalles doen en het dan landelijk wordt uitgesteld
19Luister naar de burgers. Laat het geen " schijn inspraak" zijn zoals bij de dijkverzwaring het geval is geweest.
20Probeer meer leden te behalen
21Hou het concreet en zorg dat je niet de duizendste roepende bent van wie de boodschap in het geweld verloren gaat
22Idem
23Goed samenwerken met de gemeente en de vinger aan de pols houden.
24Zie bovenstaande
25Bezin er ge begint
26zie 12.1
27Goede voorlichting is cruciaal
28nvt
29niet voorop willen lopen
30Geen idee
31aub niet drammerig oppereren
32Ga in overleg met de gemeente i.p.v. met afzonderlijke bewoners.
33Alleen bij nieuwbouw toepassen, de rest is niet rendabel en kapitaalvernietiging.
34geen
35Bij herhaling bewoners informeren
36zie hier voor
37Kijk eens wat vaker naar Lubach op zondag. Eerlijke en duidelijke informatie over hoe de zaak door energieconcerns wordt belazerd met mooie verhaaltjes over groene energie opwekking. Zie ook: https://www.ad.nl/wonen/heeft-zondag-met-lubach-een-punt-wat-betreft-stoppen-met-aardgas~a9891850/
De communicatie van de overheid gaat steeds vaker over het aardgasvrij maken van woningen. Dat is in mijn ogen onhandig en zorgt voor verwarring. We moeten plannen maken om de energieprestatie van huizen te verbeteren, precies waar gelukkig al wel op wordt gestuurd. Dan volgt automatisch een keer de keuze dat de gasketel door een duurzame warmtebron wordt vervangen.
38Zelfde als bij gemeente.
39Info via website aangevuld met lokale fysieke info wijkgestuurd.
40Als een vragenlijst opgesteld wordt dan niet zo eenduidig opstellen, dat er altijd een bepaalde richting en dus antwoord uitkomt.
41maak optimaal gebruik van de beschikbare middelen. Betrek enexis bij de plannen
42Geen
43Geen linkse dramgroep worden.
44kijk naar het geheel van oplossingen, niet alleen maar "van het gas af".
45NVT
46Kom naar buiten en laat je horen, naar de inwoners met duidelijk verstaanbare informatie en laat je vooral horen naar de gemeente Maasgouw. De site is veel te ingewikkeld en veel te moeilijk van opzet.
Het invullen van deze vragenlijst vond ik niet prettig, omdat telkens de vragen door de bovenste 3 rijen overlapt werden. Ik had praktisch gezien problemen met het invullen.
47betaalbare oplossingen
48Gedegen onderzoek doen, warmtepomp is ook niet de ideale oplossing en andere oplossingen zijn hier ter plaatse moeilijk te realiseren.
49Zorg dat je de juiste kennis in huis hebt en een gelijkwaardige sparringpartner bent voor de gemeente
50Kijk ook naar de oudere woningen van voor 1970 wat daar betaalbaar nog kan
51Probeer in elk dorp goede vertegenwoordiging te krijgen.
52weet niet
54aardgas moet blijven
55Geen verplichtingen
56Houd vooral ook rekening met mensen die in heel oude huizen wonen die moeilijk tot niet zijn aan te passen aan gasvrij wonen. Houd vooral ook rekening met het verwarmen op bijvoorbeeld waterstof.
57Zie hierboven. Geen CDM, geen lokale transitievisie.
58Haalbaarheid, gelet het feit dat gasmultinationals voor miljarden aan gasleidingen hebben aangelegd en deze eerst rendement van geïnvesteerd kapitaal willen bepalen, immers kapitaal bepaald!!!
59Ga samenwerking aan met gemeente
60Probeer meer burgers van Maasgouw te bereiken, digitaal en samen met ( buurt ) verenigingen d.m.v. voorlichting, inspraak, bijeenkomsten.
62Doe veel pilot projecten. Als het financieel en technisch haalbaar blijkt dan volgt de rest vanzelf als de gasprijs omhoog gaat.
63Kijk eerst naar de problemen, nadelen en echte rendementen, milieu winsten, zodat alles wat twijfelachtig is op voorhand afvalt.
64Duidelijkheid
65Maak duidelijke rol- en taakverdeling met de gemeente en bewaak de voortgang namens de inwoners.
67De haalbaarheid van de wijziging tot de financiële mogelijkheid
68Geen dogma dat we van het gas af moeten. Geen windmolens, die staan op zee (kijk naar de foto's op uw eigen website - geen windmolen te zien). Vergoed de kosten volledig als we van het gas af moeten. Geef subsidie op aardgas net als in de ons omringende landen.
69Houd rekening met aanpassingstijden van mensen. Goed voorbeeld/verhaal doet volgen. Dit kost tijd. Van voorlopers tot volgers, aarzelaars, etc. Houdt rekening met deze opstart en doorlooptijd.
70Geen idee
71Blijf reeel en kijk naar rendement van systemen nu is de terugverdien tijd langer dan levensduur apparatuur
Zolang bruinkool on polen en centrales gebruikt worden waar ligt dan de noodzaak
72Vooruit denken is goed en zeker ook inspraak door de inwoners.
73Hetzelfde als de gemeente.
74Zorg dat de bewoners op tijd geinformeerd blijven
75Verwerk er , indien mogelijk, ook concrete voorbeelden in met cijfers zo dat het inzichtelijk wordt . Niet enkel tekst en maak het makkelijk leesbaar, niet teveel "vaktaal ".
76transparant werken en duidelijke informatie
77Ga er niet alleen als coöperatie mee aan de slag, verlang meer van gemeente en andere partijen.
78Als de gemeente edit wilt draaien zij voor de kosten
79Doe normaal, wij afschaffen en Duitsland stimuleert aardgas
80Ook hier, vergeet de basis niet, beperk de vraag. En geef mensen een goed en compleet advies, mensen weten écht niet waar ze moeten beginnen en advies door 'de bedrijven' is altijd eenzijdig, incompleet en soms ook verkeerd. Zorg voor goede eigen kennis en gedegen adviezen voordat je mensen op pas stuurt met acties.
81pas op dat jullie te ver voor de fanfare uitlopen
82maak een totaal plaatje
83Geef veel voorlichtingsbijeenkomsten in de wijken/dorpen/buurtschappen, digitaal of op papier zolang corona ons parten speelt, in bijeenkomsten als het weer kan. Ik merk dat ik zelf de folders op een stapel leg en er niet toe kom actie te ondernemen maar heb in gemeente de Bilt ervaren dat een bijeenkomst in de wijk met uitleg over mogelijkheden met buurtgenoten die al in verschillende fasen van energiemaatregelen waren erg inspirerend werkten.
84Idem lobby voeren om de gemeente in de actie stand te krijgen inc financiele steun
85Betrek de dorpsraad zodat het allemaal wat minder afstandelijker en dichter bij de burger komt
86Afzien van biomassa, biomassa centrales, houtige alternatieven
87Ga door op de ingeslagen weg
88Neem een betrouwbare en professioneel adviesbureau, zoals Soltronergy. Deze zijn geheel onafhankelijk. Hiermee heb ikzelf de beste ervaring
89Zie 12.1
90Idem
91Geen
92Blijf reëel oude huizen kunnen niet zo 123 van het gas af. Ik denk dat groot verbruik, zoals industrie een belangrijk punt is. Hoe kan het dat Duitsland juist het gebruik van gas nog stimuleert?
93als de (lokale) overheid het regelt dan gaat het altijd fout en lopen de kosten hoog op
94geen
95Nogmaals:
Denk goed na voordat U begint over álle mogelijkheden en loop niet als een mak schaap achter de kudde betweters aan.
96succes ermee
97Goede ciommunicatie met bewoners enfinancieel gesteund door de gemeente
98samen optrekken met gemeente(n) in de regio
99zie 12.1
100Duurzaam en betaalbaar.
101Ga niet zonder meer uit van een gasloos Maasgouw, maar neem haalbare initiatieven mee in de overwegingen. Vooral zodanige oplossingen dat huishoudens onafhankelijker worden van, wat ik gemakshalve, energie-giganten noem
102Waterstof toepassing
103Waterstoftoepasbaarheid
104geen
105blijf met beide benen op de grond en kijkalleen naar wat haalbaar is .
106Wees open eerlijk en transparant
107geen idee

 

12.3 Wat is uw leeftijd ?

De groep 60-80 jarigen is, gemeten aan de leeftijdsopbouw van de inwoners van Maasgouw, iets oververtegenwoordigd in de enquête: 47% t.o.v. hun aandeel van 29% in de totale bevolkingsopbouw.

De groep 40 tot 60 jarigen is behoorlijk representatief.
Helaas is de groep 20 tot 40 jarigen licht ondervertegenwoordigd. Dit aspect verdient in de communicatie aandacht.
(er kan getwijfeld worden aan het aantal deelnemers dat aangeeft jonger dan 20 jaar te zijn. )

 

 

 

ga terug naar vraag 11 van de enquêteresultaten

ga naar vraag 13 van de enquêteresultaten