energiescan monumentale woning

gratis energiescan voor rijks- of gemeentelijk monument

De gemeente Maasgouw telt heel wat woningen met de status rijksmonument en nog meer met de status gemeentelijke monument. Heeft uw woning die status en is die woning ‘s winters moeilijk warm en ’s zomers moeilijk koel te krijgen? Heeft u uw zorgen over de stijgende energieprijzen en wilt u weten hoe u uw gasverbruik kunt verlagen? Dan kunt u nu een gratis duurzaamheidsscan aanvragen voor inzicht in de duurzame oplossingen. Heeft u eerder al energieadvies ingewonnen maar komt u niet verder? Dan kunt u ook maatwerkondersteuning aanvragen.

logo monumentenwacht limburgGratis scan

De Monumentenwacht Limburg heeft deze groep geregistreerde woningbezitters waarschijnlijk per e-mail al geïnformeerd over deze gratis energiescan.
Deze duurzaamheidsscan geeft inzicht in welke maatregelen passen bij het monumentale pand, wensen van bewoner of eigenaar en in de geldende regelgeving. Daarnaast geeft de scan ook inzicht in actuele regelingen voor financiering en subsidies.  Na het uitvoeren van een duurzaamheidsscan is er misschien behoefte aan ondersteuning bij bepaalde vervolgstappen.

 

Op de website van Monumentenwacht leest u meer over dit traject voor woonhuizen en hoe u mee kunt doen. www.monumentenwachtlimburg.nl/duurzaamheid
(Aanmeldingen voor deze gratis scan dienen te geschieden via de website van Monumentenwacht Limburg!)

 

ter info:

Een werkgroep van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw houdt zich bezig met de specifieke problematiek van de woningeigenaren/bewoners van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en van woningen die onder het beschermd dorpsgezicht vallen. De doelstellingen voor het behoud van de karakteristieke of historische waarde van deze woningen enerzijds en de verplichtingen voor verduurzaming en energiebesparing anderzijds afgezet tegen de energiekosten voor de bewoner vragen om speciale aandacht en om speciale maatregelen en voorzieningen.